Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Koskilaiset

Mikä värjää Sointulan ojan ruosteenruskeaksi? Ilmiölle on helppo selitys

Kun oja lumen keskellä näyttää ruosteenruskealta, epäilee maallikko mielellään ojavettä jostakin syystä saastuneeksi. Näin voi käydä esimerkiksi, jos lauhalla säällä vilkaisee Valkeakosken Innalantien varressa, Sointulan hiekkakentän vieressä juoksevaa ojaa. Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelusta arvellaan, että kyse on melko varmasti maaperässä luontaisesti esiintyvästä raudasta ja sen hapettumisreaktion aiheuttamasta sakkaantumisesta. Ylitarkastaja Anneli Vainonen Pirkanmaan ely-keskuksesta on samalla kannalla. –Se on rautaa, joka on sakkautunut ojaan. Sitä saattaa olla luonnonojissakin. Ilmiö ei siis ole outo. Maaperässä liuonneena ollut rauta saostuu päästessään hapettumaan. Ilmiö on myös ympärivuotinen. Mielessä käy kuitenkin, onko läheisellä Lumikorven jätealueella, entisellä kaatopaikalla sittenkin pintavesivaikutuksia, joka mahdollisesti näkyisi lähistön ojissa. Lumikorven jäteaseman ympäristöluvassa on velvoitteet jäteasematoiminnan tarkkailusta. Lupaa valvoo Pirkanmaan ely-keskus. –Suljetun kaatopaikan vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Siitä huolimatta jonkin verran sen vesiä kaatopaikan pohjoispuolelta kulkeutuu ojaa pitkin kohti Vallonjärveä, mutta myös Apianlahteen laskevaa ojaa pitkin, ylitarkastaja Vainonen toteaa. Viimeisimpien tulosten mukaan kaatopaikan pohjoispuolisessa ojassa kaatopaikkavesien vaikutukset ovat edelleen havaittavissa, mutta ne lievenevät alajuoksua kohden. Tässä jutussa kuvattu Innalantien varren oja kulkee Sointulaan vireillä olevan palvelukorttelin kaava-alueen viertä. Kaavoitusprosessin yhteydessä vielä tutkitaan, onko alueella aiemmasta toiminnasta pilaantuneita maita.