Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Kaupunki Tukesille: Kaivoksen liikenne ohjattava muuta kautta

Valkeakosken kaupunki vaatii Kaapelinkulmalle tuloaan tekevän Dragon Mining Oy:n kultakaivoksen raskaalle liikenteelle vaihtoehtoista reittiä suunnitellun tilalle. Ajoreitti kaivokselta kulkee Dragon Mining Oy:n suunnitelmien mukaan Honkisuontieltä Kaapelintielle ja taajamarakenteen läpi Sääksmäentielle, josta se jatkaa Tavaksentielle ja edelleen kohti Sastamalan rikastamoa. Kaivokselta lähtee kiviainesta arvion mukaan 10–15 täysperävaunukuormaa vuorokaudessa. Kaupunki sanoo lausunnossaan, että lähtökohtaisesti kaivoksen raskaan liikenteen johtaminen taajamarakenteen läpi ei ole suotavaa. Sen sijaan kaupunki katsoo, että vaihtoehtoista reittiä tulee vakavasti tutkia. Tässä vedotaan kaivoslain 52 pykälään, joka koskee yleistä turvallisuutta. Parempana reittinä kuin asutusta halkovaa ja Naakan koulun ohittavaa Kaapelintietä kaupunki pitää Veikko Hakulisen tietä, jonka varrella ei juurikaan ole asutusta. Siitä kuormat päätyisivät Pälkäneentielle, joka kevyen liikenteen väylineen on jo valmiiksi rakennettu soveltuvaksi raskaalle liikenteelle, kaupunki sanoo. Kaupunki myös huomauttaa, että Apiankatu ja Sääksmäentie kaupungin keskustassa ovat myös raskaalle liikenteelle soveltuvia. Kevyt liikenne on erotettu autoliikenteestä. Kaupunki pitääkin kaivoksen kiviaineskuormien kuljetusta tätä reittiä eli keskustan kautta parempana kuin sen kulkua kapeaa Kaapelintietä pitkin. Kaupunki huomauttaa, että kaksi raskasta ajoneuvoa ei pysty Kaapelintiellä muutaman sadan metrin matkalla ohittamaan toisiaan ajamatta osittain kevyen liikenteen väylälle. Kaupungin lausunto liittyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivoslain mukaista lausuntopyyntöön kuulemisasiakirjasta, joka koskee kaivostoiminnan aloittamista Kaapelinkulmalla. Tarkoituksena on tarkistaa kaivokselle yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annetut määräykset, jotka ovat vuodelta 2014. Määräyksiin on kirjattu, että ne tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista. Vakuudesta kaupunki huomauttaa ainoastaan, että sen tulee olla riittävä kaivostoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen. Kaapelinkulman kaivosalueelle kertyvistä sivukivikasoista Valkeakosken kaupunki toivoo, että ne toimitettaisiin hyötykäyttöön. Kun pysyviä sivukivikasoja ei jätettäisi maastoon, kaivostoiminnan haitat vähenisivät, lausunnossa huomautetaan. Kaivosyhtiö on arvioinut aloittavansa Kaapelinkulmalla Valkeakoskella ensi vuoden jälkipuoliskolla. Louhinta kestäisi tällä tietoa kaksi vuotta, ei kuitenkaan yhtäjaksoisesti.