Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Dragon Mining suunnittelee aloittavansa Kaapelinkulmalla aikaisintaan ensi kesänä

Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivos ei aloita toimintaansa vielä alkuvuonna 2018. Tuotantojohtaja Ilpo Mäkinen Dragon Mining Oy:stä kertoo, että paikallinen urakoitsija kuitenkin ryhtyy rakentamaan kaivosalueella tietä tämän kuun aikana. –Louhinnan aloittamiseen Kaapelinkulmalla vaikuttaa Oriveden ja Jokisivun kaivosten tuotanto. Näillä näkymillä tuotanto alkaisi ensi vuoden toisella vuosipuoliskolla, Mäkinen arvioi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on juuri aloittanut kuulemismenettelyn, joka liittyy vielä avaamattomaan Dragon Mining Oy:n Kaapelinkulman kaivokseen. Ossi Leinonen , Tukesin johtava asiantuntija kaivosasioissa selvittää, että kuulemisessa ja päätöksessä on kyse Kaapelinkulman kaivospiirin lupamääräysten tarkistamisesta. Kaivoslain mukaan tarkistus tehdään muun muassa "kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi sekä myös ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi". Käytännössä kaivosviranomainen asettaa vakuussumman, jolla alueen pystyy palauttamaan yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon, kun kaivostoiminta loppuu. Tapana on, että kaivosyhtiö itse kulloinkin esittää tämän kaivosvakuuden suuruutta. Kaapelinkulmalla Dragon Mining Oy on esittänyt vakuussummaksi 10 000 euroa. Nyt on oikea aika esittää Tukesille mahdollisia mielipiteitä ja muistutuksia juuri tässä asiassa. –Nyt kuullaan, onko asianosaisia, joilla on esittää jokin yksilöity seikka huomioon otettavaksi lisälupamääräyksissä. Laki vaatii summan olevan sellainen, että se on riittävä kaivostoiminnan laatu ja laajuus, lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen. Aitausta, varoitusmerkkejä, siistimistä Kaivostoiminnan loppuessa tehtävinä turvallisuusjärjestelyinä Ossi Leinonen mainitsee avolouhoksen aitauksen, varoitusmerkkien asentamisen ja mahdolliset puomiratkaisut. –Lisäksi vakuuden tulee kattaa konttiparakkien poisvienti ja alueen siistiminen. Valkeakosken Kaapelinkulmalle asetettavaa kaivosvakuutta pienentää se, että alueelle ei rakenneta kiinteitä rakennuksia eikä rikastamolaitosta. Tulossa on vain siirrettäviä toimistoparakkeja. Suunniteltu on ainoastaan louhosta siihen liittyvine aputoimintoineen. Ympäristövakuus on eri asia kuin kaivosvakuus. –Ympäristövakuudella katetaan muun muassa sivukivien läjitysalue ja vesienkäsittelyaltaat. Kaivospiirimääräys on Kaapelinkulmalle annettu ja se on myös lainvoimainen. Haittakorvaukset esimerkiksi maanomistajille on määritetty jo kaivospiiritoimituksessa. Toiminnanharjoittaja on arvioinut jälkihoitokustannuksia aiheutuvan noin 1,5 hehtaarin avolouhoksen aitauksesta ja varoituskylteistä. Konttiparakit puretaan ja kuljetetaan pois. 10 000 euron vakuuden lajiksi Dragon Mining esittää omavelkaista pankkitakausta. Jatkuva prosessi kaivoksen sulkemiseen asti Johtava asiantuntija Ossi Leinonen muistuttaa, että yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarvittavien määräysten tarkistaminen on jatkuva prosessi aina kaivostoiminnan päättymiseen saakka. –Lupamääräykset voidaan siis tarvittaessa tarkistaa heti kaivostoiminnan alkamisen jälkeenkin, mutta vähintään sen ollessa käynnissä. Perusteltu, yksilöity yksityisen edun loukkaus voi johtaa lisälupamääräykseen, mikäli asia kuuluu kaivoslain piiriin. Kaapelinkulman kaivosturvallisuusasiakirjat on Leinosen mukaan laadittu ja ne tarkistetaan vielä ennen kaivostoiminnan käynnistymistä. Kaivoslain nojalla kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saa Kaapelinkulmalla aloittaa, kun vakuus on asetettu päätöksessä määrätyn mukaisesti. –Kaivosviranomaisen osalta Kaapelinkulman kaivostoiminnan voi aloittaa vakuuden asettamisen jälkeen, koska muut kaivoslain luvat ja velvoitteet ovat kunnossa ja hoidettu. Kaivosviranomainen suorittaa alueella tarkastuksen kaivostoiminnan käynnistyessä, Ossi Leinonen toteaa. Luonnonsuojeluyhdistys: Uhkaavalta näyttää Valkeakosken luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja Markku Heritty kommentoi, että uhkaavalta alkaa näyttää. Hän ja muut kaivoksen vastustajat ylläpitävät silti vielä toivoa siitä, että kaivoksen tulo Valkeakoskella peruuntuisi. Heritty itse on huolissaan erityisesti Vallonjärvestä ja Vanajavedestä, mutta myös pohjavesistä. –Myös vaarantunutta kirjopapurikkoperhosta on käyty kartoittamassa.  Heritty toivoo kaivosasiasta kiinnostuneiden saapuvan sunnuntaina 12. marraskuuta Valkeakoski-opistolle. Siellä järjestetään kullankaivua ja sen vaikutuksia Suomessa sekä Kaapelinkulman kaivosta käsittelevä tilaisuus. Kello 14.30 alkavan luento- ja keskustelutilaisuuden järjestävät Maanystävien kaivospiiri, Tampereen seudun maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Valkeakosken luonnonsuojeluyhdistys. Ovet avautuvat kello 14. Pääpuhujana tilaisuudessa on suojeluasiantuntija Otto Bruun Suomen luonnonsuojeluliitosta. Äänessä ovat myös Jari Natunen, Kari Järventausta ja Angi Mauranen.