Asepalvelukseen on määrätty selvästi aiempaa enemmän väkeä Pirkanmaalla – tässä syyt

Uusi lavennettu B-kelpoisuusluokka otetaan käyttöön lähivuosina. Se tarkoittaa, että varussotilaita tulee palvelukseen muutama sata lisää saapumiserää kohden.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen sanoo, että sota Ukrainassa on lisännyt varussotilaiden palvelusmotivaatiota ja tahtoa puolustaa maataan entisestään. Kuva Valkeakosken kutsunnoista 18. elokuuta 2022.

3.1. 15:00

Asepalvelukseen määrättyjen joukko nousi Pirkanmaalla selvästi. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen kertoo, että joulukuussa päättyneissä kutsunnoissa palvelukseen määrättiin noin 73 prosenttia maakunnan kutsuntaikäluokkaan kuuluvista. Edellisvuonna osuus oli noin 69 prosenttia.

Yhteensä 31 kutsuntatilaisuudessa tarkastettiin 3 240 kutsunnanalaista. Marttinen näkee kasvun taustalla pari erilaista syytä.

”Ikäluokkien välillä on joka vuosi pientä vaihtelua kutsuntatilastoissa. Palvelukseen määrättyjen nousun sekä C-luokiteltujen osuuden voidaan katsoa johtuvan tästä vuosittaisesta ikäluokkien välisestä vaihtelusta.”

C-luokiteltu tarkoittaa, että asevelvollinen on vapautettu rauhanajan palveluksesta. Marttinen tähdentää, että palveluskelpoisuuden luokitus perustuu terveystarkastusohjeeseen sekä kutsuntatilaisuudessa käytävään keskusteluun.

Toki Ukrainan sodalla voi olla myös oma vaikutuksensa. Sitä ei Marttisen mukaan voida kuitenkaan todentaa matemaattisesti yhden kutsuntakierroksen perusteella.

Pirkanmaalla aseettomaan palvelukseen hakeutuvien määrä ei ole Marttisen mukaan muuttunut. Kyse on yksittäisistä henkilöistä.

Mikä?

Kutsunnat

Kutsunnoissa jokaista asevelvollista kuullaan henkilökohtaisesti ennen palvelukseen määräämistä.

Viime vuonna kutsunnoissa olleista valtaosa aloittaa vuoden 2024 tammikuun 8. päivä ja heinäkuun 8. päivä.

Tänä vuonna ensimmäisen saapumiserän aloituspäivä oli maanantaina 2. tammikuuta. Toisen saapumiserän aloitus on 3. heinäkuuta.

Palvelusajat ovat 165, 255 ja 347 päivää.

Aseettomana palvelevilla palvelusaika on palvelustehtävästä riippuen 255 tai 347 päivää.

Arviointi hankalaa

Viime vuonna puhuttiin paljon nuorten pahoinvoinnista ja hoitoon pääsyn ongelmista. Näkyivätkö nämä ongelmat kutsunnoissa poikkeuksellisen suurina?

”On hankala arvioida, miten nuorten pahoinvointi ja ongelmat hoitoon pääsemisessä tulevat esille kutsuntatilaisuuksissa. Tilastollisesti nuorten pahoinvointi ei näy suoraan esimerkiksi palvelukseen määrättyjen tai palveluksesta vapautuksen saaneiden määrässä. Mielenterveyden häiriöissäkin palveluskelpoisuuden luokitus perustuu terveystarkastusohjeeseen.”

Tästä se lähtee. Varusteiden jakamista panssariprikaatissa Parolassa vuonna 2016.

Korona-ajan malli säilyi

Pirkanmaan aluetoimiston järjesti kutsuntilaisuuden kaikissa Pirkanmaan 23 kunnassa viime vuoden elo–joulukuussa. Marttinen kiittelee kuntia hyvästä yhteistyöstä kutsuntojen järjestämisessä. ”Järjestelyt oli hoidettu kunnissa mallikkaasti.”

”Koronapandemian aikana käyttöön otettu malli kutsuntatilaisuuden jakamisesta kahteen osaan isoimmissa kunnissa on koettu toimivaksi, ja samaa mallia käytettiin myös kuluneen syksyn kutsunnoissa.” Tällä ratkaisulla on saatu lyhennettyä kutsuntoihin tulleiden odotusaikaa.

Marttinen lisää, että kaikissa kutsuntatilaisuuksissa jokainen nuori on päässyt keskustelemaan nuorisotyön edustajien kanssa tulevasta palveluksesta, omasta arjesta, opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä muista mahdollisesti mieltä askarruttavista asioista.

Kyselyjen tulokset hyviä

Maanpuolustustahto ja luotto suomalaisjoukkojen suorituskykyyn ovat olleet ennätyksellisen korkealla kotiutuneiden joukossa. Tämä selviää loppukyselystä, joka tehdään asepalveluksen ja kertausharjoitusten päättyessä.

Marttisen mukaan sota Ukrainassa on lisännyt varussotilaiden ja reserviläisten palvelusmotivaatiota sekä tahtoa puolustaa maataan entisestään. Nousua on ollut nähtävissä koko viime vuoden ajalta.

Tutut joukko-osastot

Suurin osa Pirkanmaan kutsunnanalaisista aloittaa palveluksen perinteiseen tapaan Panssariprikaatissa Parolassa, Porin Prikaatissa Niinisalossa tai Säkylässä sekä pieni osa Satakunnan lennostossa Pirkkalassa.

Maanantaina palveluksen aloittanut saapumiserä on valtaosin vuoden 2003 ikäluokkaa, ensi vuonna saapumiserät ovat valtaosin vuoden 2004 ikäluokkaa.

Uudistusta odotellaan

Reilu vuosi sitten puolustusvoimissa alettiin keskustella uuden lavennetun B-kelpoisuusluokan käyttöönotolla. Luokkaan määrääminen voisi mahdollistaa palvelukseen ottamisen hieman nykyistä kevyemmillä fyysisillä vaatimuksilla.

Puolustusvoimista on perusteltu luokan tarpeellisuutta sillä, että se toisi ratkaisun palveluksen kokonaispoistuman pienentämiseksi. Taustalla on ajatus, että mitä useampi käy asepalveluksen, sitä useammassa perheessä säilyy linkki asevelvollisuuteen.

Puolustushallinnosta viestitettiin maanantaina, että uuden luokan ansiosta palvelukseen saadaan enemmän henkilöitä, joilla on fyysisiä rajoitteita palveluksen suorittamisessa mutta joilla ei ole estettä palvella useissa jo olemassa olevissa valtakunnallisissa erityistehtävissä osaamisen ja harrastuneisuuden perusteella.

Tavoite on, että varussotilaita tulisi lähivuosina arviolta muutamia satoja lisää saapumiserää kohti. Pääesikunta määrittelee tarkemman aikataulun myöhemmin.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos