Valkeakosken Liikenne on tuomittu syrjivästä irtisanomisesta – Yhtiölle tulee käräjäoikeudesta maksettavaa yli 100 000 euroa

Valkeakosken Liikenteen toimitusjohtaja Heini Ojala ei osaa vielä sanoa, aikooko yritys valittaa tuomiosta.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Valkeakosken Liikenteen maksamaan korvauksia irtisanotulle kuljettajalleen. Oikeuden mukaan yhtiö ei kyennyt oikeudessa näyttämään, että sillä olisi ollut hyväksyttävää perustetta kyseisen kuljettajan irtisanomiselle.

25.11.2022 10:51

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan Valkeakosken Liikenne on irtisanonut palveluksessaan olleen kuljettajan syrjivin perustein. Oikeus antoi tapahtuneesta tuomion keskiviikkona.

Kuljettaja oli työskennellyt Valkeakosken Liikenne oy:ssä linja-auton kuljettajana vuosien ajan. Hänen työsopimuksensa on irtisanottu vuonna 2018.

Kuljettajan mukaan irtisanomisen taustat juontavat vuoteen 2010, jolloin hän vaati työnantajaltaan työehtosopimuksen mukaisia lisiään ja muita sopimukseen perustuvia oikeuksiaan. Kuljettajan mukaan työnantaja alkoi vaatimusten jälkeen kohdella häntä epäasiallisesti. Epäasialliseen kohteluun liittyen Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2017 yhtiön silloisen toimitusjohtajan muun muassa työturvallisuusrikoksesta. Asiaa käsiteltiin seuraavana vuonna myös hovioikeudessa, missä käräjäoikeuden tuomio pysyi voimassa.

Nyt oikeus oikeus otti kantaa kyseisen kuljettajan vuonna 2018 tapahtuneeseen irtisanomiseen. Valkeakosken Liikenne ilmoitti kuljettajalle irtisanomisesta vain seitsemän työpäivää sen jälkeen, kun kuljettaja oli palannut töihin pitkältä sairaslomalta.

Kuljettajan mukaan hänet irtisanottiin muun muassa aikaisempaan oikeustapaukseen johtaneen työsuojeluviranomaisten yhteydenoton ja korkean ikänsä vuoksi.

Kuljettajan mukaan irtisanomisesta aiheutui hänelle taloudellisia menetyksiä. Hän oli ollut työsuhteen päättyessä iältään kuusissakymmenissä, eikä onnistunut sen jälkeen enää työllistymään. Kuljettaja siirtyi vanhuuseläkkeelle vuonna 2020.

Hän vaati oikeudessa ex-työnantajaltaan 16 kuukauden palkkaa ja 15 000 euroa yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä sekä oikeudenkäyntikulujen maksamista.

Irtisanomisperuste oli, mutta miten valinta tehtiin?

Valkeakosken Liikenne vaati oikeudessa kuljettajan vaatimusten hylkäämistä.

Valkeakosken Liikenne vetosi oikeudessa siihen, että työnantajalla oli tuotannollinen irtisanomisperuste, koska yhtiö joutui karsimaan heikosti kannattavia liikennöintivuorojaan talvikaudella 2018–2019.

Yhtiön mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa oli sovittu, että irtisanottavaksi valittiin eniten negatiivista asiakaspalautetta saaneet ja linja-autoille eniten erilaisia vahinkoja aiheuttaneet työntekijät.

Valkeakosken Liikenteen mukaan kuljettajan irtisanominen perustui hänen työnlaatunsa heikkoon tasoon. Yhtiö toi oikeudessa esiin 11 erilaista vahinkoa, kuten autojen naarmuttamisia ja kolarointeja. Kuljettajan mukaan kuitenkin vain neljä yhtiön mainitsemista vahingoista johtui hänen toiminnastaan.

Oikeuden mukaan työnantaja ei kyennyt oikeudessa esittämään tietoja, jotka näyttäisivät eri kuljettajien välisiä eroja palautteiden ja vahinkojen määrässä. Sen sijaan oikeudessa todistajina olleet yhtiön mekaanikot kertoivat, ettei heidän mukaansa kyseiselle kuljettajalle aiheutunut sen enempää vahinkoja kuin muillekaan.

Oikeus katsoi, että työnantajalla oli ollut asianmukainen peruste vähentää työntekijöiden määrää, mutta oikeus pohti, oliko irtisanottavien valinta tapahtunut oikein. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän tai terveydentilan mukaan.

Kuljettajan lisäksi yhtiöstä irtisanottiin kaksi muutakin työntekijää, joista toinen on palannut työskentelemään Valkeakosken Liikenteelle osa-aikaisena. Oikeudessa ollut kuljettaja ja toinen ilman töitä jäänyt työntekijä ovat kertomansa mukaan olleet Valkeakosken Liikenteen vanhimmat työntekijät. Oikeuden mukaan tämä on omiaan synnyttämään epäilyn siitä, että ikä on vaikuttanut irtisanottavien valintaan.

Oikeuden mukaan irtisanomisen ja kuljettajan sairaslomalta töihin paluun välinen lähes välitön ajallinen yhteys on omiaan synnyttämään epäilyn siitä, että hänen terveydentilansa oli vaikuttanut siihen, että hänet on irtisanottu.

Oikeuden mukaan yhtiö ei ole näyttänyt, että sillä olisi ollut hyväksyttävä peruste valita kuljettaja irtisanottavaksi. Oikeuden mukaan kuljettaja on siten valittu irtisanottavaksi syrjivin perustein eli ikänsä ja terveydentilansa vuoksi.

Maksettavaa yli 100 000 euroa

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi Valkeakosken Liikenteen maksamaan irtisanotulle kuljettajalle 16 kuukauden palkan korvauksena työsuhteen päättämisestä eli yhteensä noin 39 000 euroa korkoineen. Lisäksi yhtiön tulee maksaa kuljettajalle yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä 15 000 euroa korkoineen.

Yhtiö tuomittiin myös korvaamaan kuljettajan oikeudenkäyntikulut noin 28 000 euroa korkoineen. Lisäksi Valkeakosken Liikenteelle tulee maksettavaksi omia oikeudenkäyntikuluja noin 23 000 euroa.

Valkeakosken Sanomien tavoittama Valkeakosken Liikenteen toimitusjohtaja Heini Ojala ei vielä osannut sanoa, aikooko yritys valittaa tuomiosta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos