Onko käsissäsi kultakimpale? Voit saada yllättävän suuren korvauksen metsäsi suojelusta - Mainos - Valkeakosken Sanomat
MainosPirkanmaan ELY-keskus

Onko käsissäsi kultakimpale? Voit saada yllättävän suuren korvauksen metsäsi suojelusta

Valkeakosken alueella kartoitetaan Metso-suojeluohjelmaan soveltuvia kohteita. Metsänomistaja voi hakkuiden sijaan vapaaehtoisesti suojella metsänsä ja saada hyvän korvauksen.

Luonnontilaiset metsät vähenevät kovaa vauhtia Pirkanmaalla.


6.5. 6:00

Suomalaisten side luontoon on perinteisesti ollut vahva. Vahvalla luontositeellä on selitetty myös sitä, miksi suomalaiset ovat sopeutuneet poikkeusoloihin ja pandemian aiheuttamaan turvattomuuden tunteeseen kansainväliseen tilanteeseen verrattuna hyvin.

Terveyttä metsästä

Kun poikkeusolot viime vuonna alkoivat, suomalaiset ryntäsivät metsään. Hekin, jotka olivat aikaisemmin kokeneet metsän etäiseksi ja tuntemattomaksi, löysivät luonnosta lohtua, stressin lievitystä ja perspektiiviä. Monet tutkimukset ovatkin osoittaneet, että luonto vaikuttaa positiivisesti ihmisten hyvinvointiin. Terveysvaikutukset näkyvät esimerkiksi verenpaineen alenemisena ja sydämensykkeen tasoittumisena.

Monimuotoiset metsät tuottavat ekosysteemipalveluja, joiden merkitys on elintärkeä ruuan, ravinteiden kierron, pölytyksen, puhtaan juomaveden, tulvien torjunnan, raaka-aineiden ja lääkkeiden saannin, hiilinielujen, puhtaan hengitysilman sekä virkistäytymisen ja terveyden kannalta. Metsillä on tärkeä rooli myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Monimuotoinen metsä kestää ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuhoja yksipuolisesti kasvatettua metsää paremmin.

Toimi nyt

Monimuotoiset metsäelinympäristöt hupenevat kovaa vauhtia Pirkanmaalla. Ratkaisut jälkipolville säilytettävistä arvokkaista kohteista on aika tehdä nyt. Varteenotettava vaihtoehto on arvokkaan kohteen suojeleminen Metso-ohjelman kautta.

Metso-ohjelman suojeluun soveltuu pääasiassa vähintään neljän hehtaarin kokoiset elinympäristöt, mutta esimerkiksi lehtojen kohdalla kokovaatimus on pienempi.

– Metso-ohjelman suojeluun soveltuu pääasiassa vähintään neljän hehtaarin kokoiset elinympäristöt, mutta esimerkiksi lehtojen kohdalla kokovaatimus on pienempi. Samoin jo olemassa olevien suojeltujen alueiden laajentaminen on mahdollista pienempialaisilla kohteilla, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Jyri Pääkkönen.

Kilpailukykyinen korvaus

Jos metsänomistajalla on suojelukriteerit täyttäviä kohteita, hän voi tarjota niitä suojeluun ja saada siitä korvauksen, joka vastaa vähintään alueelta saatavia hakkuutuloja. Hyviä kohteita ovat metsät, joissa on kuollutta puustoa, maapohja on rehevää ja puusto on muutoin monimuotoista, tai esimerkiksi metsät, joihin ei ole kohdistettu metsänhoidollisia toimenpiteitä pitkään aikaan.

– Ota yhteyttä, ja selvitetään yhdessä, olisiko sinun metsäsi sopiva suojeltavaksi Metson kautta, Jyri Pääkkönen toivoo.

Tuuli Laaksonen ja Salla Syrjänen, teksti

Metso-ohjelmalla

Metsä jää haltuusi

Maisema säilyy luonnontilaisena

Saat puustosta korvauksen

Voit myös myydä metsäsi valtiolle suojeluun

Lue lisää: metsonpolku.fi

Ota yhteyttä: Jyri Pääkkönen, p. 0295 036 088, vaihde p. 0295 036 000 tai Auli Suvanto, p. 0295 036 388

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lue myös: