Virtuaalisella opintopolulla pysyt oikealla väylällä - Mainos - Valkeakosken Sanomat
MainosValkeakosken ammattiopisto

Virtuaalisella opintopolulla pysyt oikealla väylällä

VAAOssa on mahdollista hyödyntää etulinjassa AR/VR-teknologiaa opetus- ja koulutuskäytössä. Lisäksi juuri on startannut täysin uusi merkonomiopintojen verkkopainotteinen toteutusmuoto. Haluaisitko sinäkin olla ”verkonomi”?

Mikko Siirilä harjoittelee Kirsi Tyynelän ohjeilla Oculus Rift S laseilla ihmisen anatomiaa ja sisäelinten toiminnallisuutta VR:ssä. VR-lasien integroidut kaiuttimet tuottavat visuaalisen elämyksen lisäksi voimakkaan äänen mikä syventää kokemusta. -Visuaalisesti vaikuttavalla tavalla havainnollistava, todentuntuinen, näyttävä ja tuo lähelle kaikki anatomian yksityiskohdat, kuvailee Siirilä VR-kokemuksiaan.­


26.3. 6:00

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Koronapandemian johdosta kevään 2021 yhteishaun hakuaikaa jatkettiin, joten hakeutuminen elokuussa alkaviin yhteishakukoulutuksiin on mahdollista 7. huhtikuuta kello 15.00 asti.

- Jatkuvan haun kautta ammatilliseen koulutukseen hakeutuu kaikenikäisiä opiskelijoita monipuolisin ja yksilöllisin koulutustarpein, kertoo hyvinvoinnin ja liiketoiminnan toimialan toimialapäällikkö Mikko Siirilä.

Suunnitteilla on myös opintojen käynnistämistä nopeuttavia ja tehostavia verkkomateriaaleja, joiden avulla vasteaikoja jatkuvan haun hakemuksen jättämisestä opintojen aloittamiseen tiivistetään asiakasnäkökulmasta entisestään.

Väylää pitkin AMK-tutkintoon

Yksi mahdollisuus on väyläopinnot, jotka mahdollistavat kaikenikäisille opiskelijoille yksilöllisiä ja opintojen päällekkäisyyksiä karsivia reittejä suorittaa toisen asteen perustutkinto ja ammattikorkeakoulututkinto. VAAOn liiketoiminnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan aloilla toteutetaan suunnitelmallista väyläyhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

- Kaikilla yhteistyöväylillä opiskelijat pääsevät jatkamaan opintojaan korkeakoulun puolella ilman valintakoetta. Lähiaikojen suunnitelmissa on laajentaa väyläopintomahdollisuuksia myös muille ammattialoille, toteaa Siirilä.

Kirsi Tyynelällä on tabletilla sovellus, joka mahdollistaa oman todellisen ympäristön muokkaamisen 3d-mallien avulla. Tyynelä voi tabletilta muun muassa pyörittää, liikuttaa, suurentaa ja nostaa valittua mallia, joka siis tässä tapauksessa on”norsu”. Mikko Siirilä nojaa virtuaaliseen norsuun. 3d-malli on mahdollista saada myös liikkumaan, mutta liikkeet eivät tietenkään näy valokuvaajan ottamassa still-kuvasssa. Laajennettu todellisuus näkyy taustalla näytöllä.­

Virtuaalisuus isossa roolissa

Valkeakosken ammattiopiston Toivola-rakennuksen juuri remontoituihin tiloihin on rakennettu immersiivinen tila, jossa hyödynnetään AR/VR-teknologioita opetus- ja koulutuskäytössä.

- Haluamme olla ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ajan hermolla. Uskon, että VR-simulaatioiden kautta oppiminen tulee olemaan myös hauskaa opetushenkilöstön ja opiskelijoidenkin mielestä, toteaa digioppimisasiantuntija Kirsi Tyynelä.

Tilassa on monipuoliset AR- ja VR-laitteet olemassa olevien simulaatioiden hyödyntämiseen sekä oman virtuaalisen opetusmateriaalin tuottamiseen. Esimerkiksi liiketoiminnan puolella tulee mahdollistumaan vaikkapa asiakaspalvelutilanteiden virtuaalinen harjoittelu sekä myymälän tehtäviin tutustuminen erilaisten 360-videoiden avulla.

Lähihoitajaopiskelijoiden kodinhoidon VR-simulaatiopeli on juuri valmistumassa ja sitä testataan parhaillaan.

- Simulaatiopeli on rakennettu niin, että sitä voidaan käyttää verkkoselaimesta käsin tai VR-laseilla, Tyynelä kertoo.

Langattomien Oculus Quest 2 -VR-lasien etu on, että laitteen kytkemiseen ei tarvita tietokonetta ja VR-laseja on miellyttävämpi käyttää, kun laseista ei lähde erillistä kaapelia. Oculus Touch -ohjaimien kautta toimitaan ja navigoidaan virtuaalimaailmassa. Sisäisten anturien ansiosta ne voivat siirtää tosielämässä tapahtuvat liikkeet digitaaliseen maailmaan.­

VR-simulaatioita voidaan käyttöönottaa ja hyödyntää läpi opintojen, mikä tulee monipuolistamaan oppilaitoksen opetustarjontaa ja tulee tarjoamaan opiskelijoille uuden innovatiivisen tavan harjoitella simuloituja tilanteita virtuaalisessa ympäristössä.

VR-teknologia on ollut jo pitkään käytössä viihdekäytössä, mutta Tyynelän mukaan VR-simulaatiopelit tulevat yleistymään tulevaisuudessa myös opetuksessa.

- Uuden teknologian käyttöönotto on otettu oppilaitoksessa innolla vastaan. Myös erilaiset oppijat hyötyvät, kun käytössä on erilaisia opetusmenetelmiä.

Kuvitteellinen ympäristö

Immersiivisessä tilassa hyödynnetään AR ja VR-todellisuuksien lisäksi 360-kuvaa ja 360-videota.

AR

AR eli augmented reality on lisättyä todellisuutta.

Lisätyssä todellisuudessa reaalimaailman näkymään lisätään digitaalisesti elementtejä.

VR

VR eli virtual reality on virtuaalitodellisuutta.

Virtuaalisessa todellisuudessa kaikki näkyvä tuotetaan digitaalisesti ja siinä pyritään simuloimaan jotakin todellista ympäristöä.

Kokemus eri todellisuudesta

Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan luoda täysin kuvitteellinen ympäristö, johon käyttäjä voi siirtyä VR-laitteilla.

VR-laitteiston kautta käyttäjälle tuotetaan immersiivinen kokemus ja oppiminen tapahtuu turvallisesti virtuaalisessa ympäristössä kokemuksen kautta.

360-tekniikan avulla on esimerkiksi mahdollista rakentaa 360-virtuaalikierroksia ja näissä tapauksissa materiaalia voidaan hyödyntää myös 360-videoina ja 360-kuvina verkkosivuilla.

Isoja mahdollisuuksia

VAAO:n immersiivisessä tilassa on mahdollisuus järjestää myös erilaisia koulutuksia ja työpajoja.

Erilaisia yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden kanssa selvitetään.

Ensimmäistä pilottihanketta ollaan aloittamassa yhteistyöllä nostetta Sääksmäelle-hankkeen kanssa.

Hämeen Ammattikorkeakoulun International Business -koulutusohjelman kanssa on otettu ensiaskeleet yhteisten materiaalien suunnittelemiseksi.

Myös erilaiset yhteistyötahot Valkeakoskella ovat olleet erittäin innostuneita VR-teknologian tuomista mahdollisuuksista.

Merkonomiksi verkossa

Maaliskuun alussa VAAOssa alkoi täysin uusi toteutusmuoto: verkkopainotteisesti opiskeltava merkonomitutkinto. Ryhmää kutsutaankin osuvasti Verkonomi-ryhmäksi – opiskeltavat aiheet painottuvat verkkoliiketoiminnan eri näkökulmiin, ja opetus toteutetaan kokonaan erilaisissa verkko-opetusympäristöissä.

- Opiskelijoita ryhmässä on kattavasti ympäri Suomen ja se tuokin herkullista lisämaustetta ryhmän vuorovaikutukseen, toteaa verkonomien opettajatiimiin kuuluva Pipsa Holma.

Valkeakosken Ammattiopisto haluaa olla ajan hermolla ja tarjota etulinjassa uutta teknologiaa opetuksessa. Käytössä on monipuoliset AR- ja VR-laitteet olemassa olevien simulaatioiden hyödyntämiseen sekä oman virtuaalisen opetusmateriaalin tuottamiseen. Mikko Siirilä (hyvinvoinnin ja liiketoiminnan toimialan toimialapäällikkö) ja Kirsi Tyynelä (digioppimisasiantuntija) uskovat, että VR-simulaatioiden kautta oppiminen tulee olemaan myös hauskaa opiskelijoiden ja opetushenkilöstönkin mielestä.­

Verkonomit opiskelevat esimerkiksi verkkokaupassa toimimista, digitaitoja, palvelumuotoilua, projektitoimintaa ja markkinointia. Opetusjaksojen aikana ryhmä kokoontuu viikoittain Teamsin kautta, ja opintoja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti ja itselle sopivana ajankohtana ilman yhteisiä kokoontumisia.

- Olemme erittäin tyytyväisiä onnistuneeseen alkuun ja ryhmän mahtavaan yhteistoimintahenkeen. On opettajana arvokasta kuulla palautetta esimerkiksi innostavasta ja hienosta mahdollisuudesta opiskella kotoa käsin sekä inspiroivista opettajista.

Tutkintoon kuuluva työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammatillisen osaamisen näytöt tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä joko paikan päällä tai etätyönä. Tähän opiskelijat hakevat itse työpaikan ja opettajat toimivat apuna tarvittaessa. Holman lisäksi opettajatiimiläisiin kuuluu Kristina Penttilä, Sari Pitkäkoski ja Sanna Toijala. Toteutuksessa mukana on toiminut myös VAAOn digioppimisasiantuntija Kirsi Tyynelä.

Merkonomi-tutkinnon suorittanut voi sijoittua esimerkiksi liiketoiminnan työtehtäviin, kuten verkkokaupan ylläpitäjäksi, asiakasneuvojaksi, markkinointiassistentiksi, asiakkuusvastaavaksi, projektikoordinaattori ksi tai palveluasiantuntijaksi.

- Tutkinnon suorittaneella on valmiudet kehittyä myös lähiesihenkilötehtäviin tai jatkaa korkeakouluopintoihin. Merkonomit voivat toimia myös yksityisyrittäjinä useilla eri aloilla, kertoo Holma.

VAAOn opetustarjonta löytyy oppilaitoksen verkkosivuilta, joiden kautta on myös mahdollista lähettää koulutushakemus.

www.vaao.fi

Valkeakosken Ammattiopisto

Valkeakosken ammattiopisto on toisen asteen ammatillinen oppilaitos

Sijaitsee Valkeakosken pohjoispuolella ja on osa Valkeakoski Campusta.

Koulussa opiskelee vuosittain noin 1 400 oppilasta.

Koko campus-alueella opiskelee yhteensä lähelle 2 000 oppilasta.

Osoite: Vanhankyläntie 2, Valkeakoski

Yhteishaku

Yhteishaussa koulutuksiin hakevat ensisijaisesti perusopetuksen päättävät nuoret ja henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa.

Keväällä 2021 perusopetuksen päättävät nuoret ovat ensimmäinen ikäluokka, joka kuuluu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Väyläopintoja

- Liiketoiminnan opiskelijoille on tarjolla väyläopintoja niin suomenkieliseen tradenomikoulutukseen Hämeenlinnassa kuin englanninkieliseen International Business -koulutukseen Valkeakoskella.

- Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden AMK-väylä toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen kampuksen insinöörikoulutusohjelman kanssa.

- Sähkö- ja automaatiotekniikan väylä toteutuu HAMKn Valkeakosken yksikön englanninkielisessä insinööriohjelmassa.

Yhteistyötä HAMKin kanssa

- Väyläopintojen lisäksi VAAO ja HAMK tekevät erittäin monimuotoisesti muutakin yhteistyötä.

- Tieto- ja viestintätekniikan alalla suunnitteilla on uusia projekteja, joissa hyödynnetään VAAOssa juuri käyttöön otettua modernia ICT Learning Center -oppimisympäristöä.

- Liiketoiminnassa yhteisten projektien lisäksi suunnitteilla on muun muassa yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista monimuototradenomeille.

- Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla HAMK:n insinööriopiskelijat hyödyntävät VAAOn oppimisympäristöjä robotiikassa sekä langattoman mittausjärjestelmän konfiguroinnissa.

Lue myös: