Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Loma-asunnon omistajalle tulee jo kiire – haja-asutusalueen jätevesiasetuksen takaraja syksyllä

Loma-asunnon omistajalle tulee jo kiire – haja-asutusalueen jätevesiasetuksen takaraja tulee vastaan lokakuun lopussa Valkeakoskella on rakennusrekisterin mukaan 1285 loma-asuntoa. Pariakymmentä lukuun ottamatta ne kaikki sijaitsevat haja-asutusalueella. Noin 150:llä loma-asunnoista jätevesiasiat ovat varmuudella kunnossa, sillä ne on rakennettu vuonna 2004 tai sen jälkeen tai sitten jätevesien käsittelyjärjestelmät on jo uusittu. Muilla aikaa asian kuntoon saattamiseen on enää vähän, sillä heillä on enää vuoden 2019 lokakuun loppuun asti aikaa uudistaa haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmä uuden lain vaatimalle tasolle. Esitimme Valkeakosken ympäristönsuojelusta projekti-insinöörille Ida Rintalalle uudistukseen liittyviä kysymyksiä: Mitkä ovat voimaan tulevat puhdistusvaatimukset ja käytännössä mitä niiden saavuttaminen vaatii? – Perustason puhdistusvaatimus on orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia. Pilaantumiselle herkillä alueilla puhdistusvaatimus on orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 ja kokonaistypen osalta vähintään 40. Pilaantumiselle herkkiä alueita ovat ranta- ja pohjavesialueet. – Ratkaisut vaatimuksiin pääsemiseksi ovat tapauskohtaisia. Siihen vaikuttavat muun muassa rakennuksen varustelu ja sijainti. Pätevä suunnittelija huolehtii vaatimuksien täyttymisestä, mutta alustavaa neuvoa voi pyytää myös kaupungin ympäristötarkastajilta tai esimerkiksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä (KVVY). Miten mökin etäisyys vesistöstä vaikuttaa? Onko meillä Valkeakoskella sellaista herkkää aluetta, missä vaaditaan tiukemmin puhdistusta? – Pilaantumiselle herkkiä alueita ovat ranta- ja pohjavesialueet. Nämä ulottuvat enintään 100 metrin päähän vesistöstä tai vedenhankintakäytössä olevasta tai siihen soveltuvasta pohjavesialueesta. Etäisyys määritetään keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan rakennuksen seinään, jossa muodostuu jätevesiä. Valkeakoskella on pohjavesialueita Tarttilassa ja Sääksmäellä sekä Lempäälästä Lempääläntien vartta pitkin Rantooseen kulkeva pohjavesialue. Millaiset remontit laukaisevat jätevesijärjestelmän kunnostusvelvoitteen? – Ranta- ja pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmien pitää täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla tulee huolehtia, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä 1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan tai 2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Missä tapauksissa asetuksen mukaista jäteveden käsittelyä ei kuitenkaan tarvitse tehdä? –  Jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen (talossa pitää olla jo säännökset täyttävä käsittely). – Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä, jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, ellei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällöinkin vedet on johdettava hallitusti maaperään esimerkiksi kivipesän kautta. – Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon. –  Jos vakituisen asutuksen kiinteistönhaltija on syntynyt ennen 9.3.1943. Tämä edellyttää käyttökuntoista käsittelyjärjestelmää ja sitä, että käsittely ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vanhuksia ei pakoteta remontoimaan. Koskeeko tämä vain asuinkiinteistöjä, vai myös loma-asuntoja? – Vakituisen asutuksen kiinteistönhaltijat, jotka 9.3.2011 ovat täyttäneet 68 vuotta, ovat oikeutettuja poikkeamaan vaatimuksista, mikäli käytössä on toimintakuntoinen järjestelmä käsittelyjärjestelmää eikä aiheuteta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Puhdistusvaatimus siirtyy täytettäväksi kiinteistön tuleville käyttäjille. Vapautus ei koske loma-asuntoja. Mitä nyt ensinnä tehdä? Mistä apua ja suunnittelua? Pitääkö hakea lupia ja kauanko niiden saanti kestää? Löytyyköhän tekijöitä? – Ensimmäiseksi kannattaa selvittää mahdollisuutta liittyä viemäriverkostoon. Ellei tähän ole mahdollisuutta, tulee hankkia ammattitaitoinen jätevesisuunnittelija, joka auttaa löytämään sopivimman käsittelyjärjestelmän. Seuraavaksi tulee hakea hankkeesta riippuen joko toimenpide- tai rakennuslupaa. Pelkkä jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan. Valkeakosken kaupungilla on käytössä sähköinen luvanhakujärjestelmä Lupapiste.fi. – Kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomainen antavat jätevesihuoltoa koskevaa yleistä neuvontaa asukkaille ja rakentajille. Yksilöityä neuvontaa ja tietoa haja-asutuksen jätevesihuollosta antaa muun muassa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. – Jos kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa, luvan voi parhaimmillaan saada kahdessa ja puolessa viikossa hakemuksen jättöpäivästä. Minkälaisista kustannuksista loma-asunnoilla puhutaan? – Vaikea arvioida, sillä kaikki hankkeet ovat omanlaisiaan. Entä jos ei millään ehti kunnostuttaa/kunnostaa tuohon mennessä? – Jätevesien käsittelyjärjestelmä on laitettava kuntoon pikimmiten. Jos ympäristönsuojeluviranomaisen tietoon tulee kiinteistö, joka ei täytä vaatimuksia, kunnostuksesta mahdollisesti muistutetaan ja kehotetaan täyttämään vaatimukset. Jätevesiselvitys pitäisi olla joka haja-asutusalueen kiinteistöllä. Onko sellaiseen jokin malli? – Esimerkiksi Valkeakosken kaupungin nettisivuilla löytyy lomakepohja, jota voi käyttää. Se löytyy otsikon Jätevedet haja-asutusalueella alta. Katso lomake tästä: Jos rahaa ei ole eikä lainaa voi ottaa, voiko tällaiseen jätevesijärjestelmän korjaukseen saada jotakin avustusta? – Jätevesijärjestelmän kustannuksista vastaa pääasiassa kiinteistönomistaja itse. Jätevesijärjestelmän saneeraus kuuluu myös kotitalousvähennyksen piiriin työn osalta. Valtion asuntorahasto (ARA) myöntää myös avustusta sosiaalisin perustein. Jätevesijärjestelmät kuntoon! - jätevesi-ilta 17.6. Voipaalan Juhlatila Navetalla kello 18. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti sellaisille ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille, keiden jätevesien käsittelyjärjestelmät eivät ole vielä vaatimusten mukaiset. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntijan tietoisku jätevesistä. Lisäksi paikalla Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta antamassa neuvontaa. Ilmoittautuminen 10.6. mennessä osoitteeseen ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä.