Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Heritynniemi luontoarvoineen jäi vapaaksi helmeksi syksyllä 2006 – Valkeakosken asuntomessualue piti lyödä äkkiä lukkoon, ja se tuli Lintulaan

Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Juha Luomala pohti Valkeakosken Sanomissa j ulkaistussa kolumnissaan Valkeakosken keinoja taistella väkimäärän vähenemistä vastaan ja kysyi muun muassa, olisiko nyt aika hakea loma-asuntomessuja Heritynniemeen. Kaupunginvaltuustossa kuultiin aloite Heritynniemen suojelemiseksi ja varaamiseksi virkistykseen ja liikuntaan tai esimerkiksi sellaiseksi koululaisten luonto-oppimisympäristöksi, jonne koululuokka pääsee polkupyörillä. Jos Heritynniemeä koskeneet suunnitelmat 13 vuoden takaa olisivat toteutuneet, emme olisi kuulleet kumpaakaan pohdintaa, eikä varmaankaan Länsi-Lintulaan olisi tarvittu tänä vuonna vielä lisää tontteja. Lintulan melkein 40 ensimmäistä taloa eivät tietenkään olisi valmistuneet jo kymmenen vuoden takaiseksi kesäksi. Valkeakosken kaupungin Yhtyneiltä Paperitehtailta hankkima maa-alue Heritynniemestä pysyi kauan reservissä. 2000-luvun taitteessa valtuustossa käsiteltiin Karri Kekkosen aloitetta, jossa pyydettiin kaavoittamaan Heritynniemi ja myös Apian alue omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotonteiksi. Heritynniemi haluttiin jättää säästöön. Marraskuussa 2005 Valkeakosken kaupunginhallitus kuitenkin päättää aloittaa valmistelut asuntomessujen saamiseksi Valkeakoskelle vuonna 2009. Paikaksi mietittiin nimenomaan Mallasveden rannalla sijaitsevaa Heritynniemeä. Sinne nousisi noin 35 pientaloa. Omarantaisia tontteja olisi kuusi. Noin 65 hehtaarin kaava-alueesta huomattava osa jäisi yleiseksi virkistysalueeksi. Kesällä 2006 ostettiin vielä lisää maata Valtuusto innostuu ja antaa hakea messuja teemalla "luonnollisesti veden äärellä". Helmikuussa 2006 messut jo myönnetään Valkeakoskelle. Toinen teollisuuskaupunki Joutseno häviää kilvan. Samana vuonna kaupunki tekee UPM:n kanssa 2,6 miljoonalla maakauppoja, joilla saa lisää maata Heritynniemestä, Lintulasta ja muualtakin. Maakauppojen mukana myös Pikku-Herityn maja on vahingossa päätyä kaupungille. Kesällä alkaa kuitenkin valjeta, että Heritynniemi ei olekaan tavallista kaupunkimetsää. Luonnonsuojelupiiri löytää sieltä arvokkaita metsälehmuksia. Liito-oravakin on jättänyt merkkejään. Ympäristöaktiiveilta kuluu valkoista kreppipaperia heidän vyöttäessään sillä satoja metsälehmuksia. Elokuussa 2006 Valkeakosken Sanomat kertoo, että Heritynniemen asuntomessualueen kaavaa yritetään valtuustoon jo joulukuulla. Kunnallistekniikkaa rakennettaisiin sitten kevättalvesta lähtien. Myös uusi tielinja Kangasalantieltä täytyy vetää. Asuntomessulupaus on niin sitova, että kaupungilla myös vara-alue, Lintula, entinen Laukkula. Syksyllä 2006 kaupungin ympäristöjaosto on huolissaan melusta, sillä Säterin tehdas toimii vielä järven toisella puolella. Jaosto lausuu myös, että tehtaalta kulkeutuu viihtyvyyshaitaksi myös hajua Säterin rikkihiilipäästöistä. Jo tällöin tiedetään, että jalopuumetsiköitä on löytynyt lisää ja niitä pitää suojella. Lepakkojen ruokailualueet pitää myös jättää rauhaan. Omarantaiset tontit eivät jääneet suojelurajausten alle Lokakuussa 2006 julkinen sanakin on mukana, kun Pirkanmaan ympäristökeskus ja joukko kaupungin virkamiehiä rämpii maastokatselmuksessa Heritynniemen metsässä. Nyt nähdään, että kaksi uutta jalopuumetsikkörajausta menee asuntomessualueiden päälle. Omarantaiset Heritynniemen tontit eivät kuulu suojelurajauksiin. Valkeakosken kaupungin silloinen kaavoituspäällikkö Harri Kuivalainen sanoo, että jos rakennettava alue kovin pienenee, on punnittava, kannattaako Heritynniemen rakentaminen enää taloudellisesti. Marraskuussa 2006 Valkeakoski saa tiedon jalopuumetsiköiden laajasta suojelusta. Asuntomessutoimikunta reagoi heti ja päättää, että aikataulusyistä asuntomessut viedään Lintulaan. Asuntomessutoimikunnan ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen (sd) sanoo marraskuussa 2006 Valkeakosken Sanomissa , että Heritynniemeen tulee asuntoja, mutta rakentaminen lykkääntyy. Ympäristöviranomainen haluaa ensin yleiskaavoitusta. Valtuuston silloinen puheenjohtaja Teuvo Nieminen (sit) asuntomessutoimikunnasta sanoo, ettei kannata jäädä jauhamaan Heritynniemeä. Kaupunki kuitenkin valittaa hallinto-oikeuteen liian laajasta suojelualasta. Luonnonsuojelupiiri valittaa liian vähästä suojelusta. Valitukset kaatuvat. Vara-alueena pohdittiin muutakin kuin Lintulaa Nyt 2019 kaupunginvaltuutettu Teuvo Nieminen muistelee, että kun luonto-arvoja alkoi nousta esille aiempaa enemmän, ne veivät mahdollisuuden lähteä rakentamaan Heritynniemeen kunnallistekniikkaa. Myös Säterin viihtyvyyshaitat painoivat. Hän kertoo, että tosiasiassa esille otettiin kaksikin varavaihtoehtoa. Lintulan ohessa puheena oli nykyisen Juusonrannan ja Holmin teollisuusalueen välinen alue. Jälkimmäisessä jyrkkä pudotus Lotilanjärven rantaan sai empimään. Ajatusta Heritynniemen loma-asuntomessuista Nieminen vastustaa. – Kaupungissa pitää olla viherkeuhkoja. Alue on myös mukavan matkan päässä reititetyksi ja opastetuksi luontoalueeksi. Vaikka tekisi pätkän esteetöntäkin polkua, homma maksaa ehkä jonkun kymppitonnin, ei enempää. Hyödynnettävää maata olisi riittävästi, mutta kaavoitus hidasta Valkeakosken kaavoituspäällikkö Alf Lindström arvioi, että lähivuosina Heritynniemeen tuskin suunnitellaan maankäyttöä, vaikka se olisi potentiaalista asuntoaluetta lähellä keskustaa. Rantarakentamiseen ely-keskus ja muut tahot suhtautuvat todella rajoittavasti, joten paljon selvityksiä ja hidasta etenemistä vaadittaisiin. Tyvi soveltuu Lindströmin mukaan virkistyskäyttöön, mutta luontoarvot rajoittavat muuta hyödyntämistä. Niemen kärki olisi hänen mukaansa paremmin käytettävissä rakentamiseen, vaikka joitain rajoitteita on. Hyödynnettävää maa-aluetta on kuitenkin riittävästi. Liikenneyhteydet ovat yksi haaste. – Säterin kemikaalionnettomuuden vaara on hävinnyt ja niemen nopea evakuointitarve poistunut. Se oli aikanaan yksi este asuntomessujen sijoittamiselle. Lindströmin mukaan Heritynniemi pysyy mielenkiintoisena haasteena, mutta hän ei ennusta, koska siihen tartutaan. – Kun aika tulee, on muistettava, että tämä alue on helmi, joka tulee toteuttaa laadukkaasti.