Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Maaseudun ja taajaman vastakkainasettelu on syytä unohtaa – uusia asukkaita rakentamista helpottamalla

MIELIPIDE Matti Koiranen kirjoitti mainion jutun tässä lehdessä (28.9.2020) maaseudun elinvoimasta. Hiukan samaa aihetta sivusi myös äskettäin julkaistu kahden fiksun naisen Pia Lehmusvuoren ja Anu Konkarikosken mielipidekirjoitus, jonka kärki oli Rauhalan koulu. On tärkeää, että kotikaupunkiamme kehitetään tasapuolisesti. Vastakkainasettelu keskustaajama/maaseutu, Valkeakoski/Sääksmäki, on syytä unohtaa. Kaupungissamme on valmisteilla tällä hetkellä Pohjoissuunnan osayleiskaava ja Keskustan osayleiskaava. Olen ymmärtänyt, että näiden tarkoituksena on kaupunkikeskustan tiivistäminen, uusien asunto- ja työpaikka-alueiden rakentaminen, liikennejärjestelyt, kaupunki-ilmeen kehittäminen. Kaavat tähtäävät vuoteen 2040. Huomio asukaslukutavoitteisiin Kiinnitän huomiota vain yhteen perusteluissa mainittuun kohtaan eli asukaslukuun. Pohjoissuunan kaavaehdotuksessa kirjoitetaan: ”Uusien asuinalueiden osoittaminen 1 500 asukkaalle kaupungin pääkasvusuunnalta, tähtäysvuosi 2040. Asukasluvun tavoitetasoksi vuodelle 2021 on asetettu 22 000 asukasta, mikä merkitsee 650 asukkaan lisäystä viidessä vuodessa (lähtötaso 2016 21 346 asukasta ja kasvuvauhtina 0,6 % vuodessa)” Lainaus Keskustan osayleiskaavan tekstistä: ”Tavoitevuoteen 2040 kaupungin väkiluvun arvioidaan voivan kasvaa 26 100 henkeen, mikä merkitsee n. 4 600 hengen lisäystä.” Valkeakosken asukasluku oli 31.12.2000 20 493 ja 31.12.2010 20 844, kasvua 351 henkeä kymmenessä vuodessa. 31.8.2020 oli 20 831 asukasta, eli laskua noin kymmennessä vuodessa 13 henkeä. Rakentamista pitää helpottaa Koirasen Matin teesit Valkeakosken–Sääksmäen, tiheämmin ja harvemmin asutun alueen, elinvoiman ja yhteistyön kehittämiseksi olivat erinomaisia. Mielestäni tärkein keino uusien asukkaiden huokuttelemiseksi on rakentamisen helpottaminen. Kun rakentaja löytää toiveidensa mukaisen tontin vaikka järven rannalta ja haluaa pystyttää pienemmän tai isomman unelmakotinsa sinne, annetaan sujuvasti lupa, kunhan ympäristöön ja jätevesien käsittelyyn liittyvät ehdot täyttyvät. Paikkakunnallamme on suuri määrä kesämökkejä ja kakkosasuntoja. Annetaan halukkaille, pelkällä ilmoitusmenettelyllä, lupa muuttaa tämä paikkansa vakituiseksi asuinpaikaksi. Lähipalveluiden (kyläkoulut ja päiväkodit) säilyminen, toimiva liikenne, asukkaiden ja kyläyhteisöjen aktiivinen toiminta mahdollistavat hyvän elämän myös hiukan kauempana keskustaajamasta. Ehkäpä uusia asukkaitakin kaupunkiimme. Kun kaupunkiamme kehitetään tulevina vuosikymmeninä noin 20 000 asukkaan pikkukaupunkina, keskustaajama ja haja-asutusalue tasapuolisesti huomioiden, kaikki voittavat ja viihtyvät. Anja Peräkääly, Sääksmäki