Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

”Tunnistettavista ihmisistä ei saa julkaista kuvia” ja muut myytit kuvaamisesta Suomessa – Lue tästä kattava tietopaketti siitä, missä saa kuvata ja missä ei

Perustuslaki takaa Suomessa kansalaiselle erittäin laajat oikeudet valokuvata ja videokuvata sekä julkaista kuvia. Muut lait ja asetukset asettavat kuitenkin joitakin rajoituksia kuvaamiselle ja julkaisemiselle. Sallitun ja kielletyn raja on usein tulkinnanvarainen. Osa rajatapauksista odottaa ensimmäistä oikeustapausta. Vasta sen jälkeen on olemassa ennakkotapaus, jonka perusteella voidaan arvioida, onko kuvaaminen sallittua vai kiellettyä. Suomen laki ei ole yksiselitteinen eikä sen ole tarkoituskaan olla. Pykälät ovat niin sanotusti välineneutraaleja, jotta esimerkiksi teknologian kehittyminen ei yllättäen tekisi laista vanhentunutta. Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari arvioi Aamulehden pyynnöstä tapauksia, jollaisia kuvaamisessa voi tulla vastaan. Korpisaaren arviot tilanteista on kirjoitettu kursiivilla . Esimerkit on valittu todellisten tapausten pohjalta, mutta ne eivät suoraan liity mihinkään yksittäiseen tositapahtumaan. Samankaltaisessakin tapauksessa voi olla pieniä vivahde-eroja, joten tässäkin jutussa osa neuvoista on suuntaa-antavia. Esimerkkitapauksia Korpisaari: Lähtökohtaisesti saat kuvata ja julkaista. Kuvausoikeus perustuu Suomen perustuslakiin. Julkisella paikalla saa kuvata Suomessa hyvin vapaasti. Esimerkiksi mainoksessa kuvaa ei kuitenkaan saa käyttää luvatta. Kuvan julkaiseminen saattaa täyttää yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevan rikoksen tunnusmerkistön, jos sen levittäminen on omiaan aiheuttamaan kuvan kohteelle vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Sitkeästi elävä yleinen harhaluulo on se, että yleisellä paikalla saisi kuvata vain "yl eiskuvia" ja että ihmiset eivät saisi olla kuvista tunnistettavissa. Tällaista säännöstä ei ole olemassa. Korpisaari: Kyllä saat julkisilla paikoilla. Sama koskee muuta kuvaamista julkisilla paikoilla. Myös yksittäisten ihmisten kuvaaminen on sallittua. Julkinen paikka on esimerkiksi rautatieasema tai katu. Kauppakeskus tai ravintola on niin sanottu puolijulkinen paikka. Tilan haltija voi kieltää kuvaamasta siellä. Vastoin kieltoa tapahtuva kuvaaminen ei kuitenkaan ole rangaistavaa. Jos paikalla kiellosta huolimatta kuvataan, vartija voi käskeä kuvaavaa asiakasta poistumaan. Korpisaari: Lähtökohtaisesti videointi ja videon julkaiseminen on sallittua. Ravintolassa sisälläkin saa kuvata, ja vain oikeusistuin voi määrätä poistamaan ottamasi kuvat. Yksityisen ravintolan omistaja voi kuitenkin esimerkiksi ravintolan ovella ilmoittaa, että sisälle pääsee vain, jos ei kuvaa. Jossakin tilanteessa videon julkaiseminen saattaa täyttää yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevan rikoksen tunnusmerkistön. Kuvata saa mutta julkaisuoikeus epävarma Korpisaari: Rekisterinumero on tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötieto. Kuvan levittäjä saattaa syyllistyä yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen. Oikeuskäytäntöä ei ole, mutta rekisterinumero kannattaa peittää. Asiaa kannattaa ajatella myös hyvien tapojen ja inhimillisyyden kannalta: et voi tietää, ovatko uhrien omaiset saaneet jo tiedon tapahtuneesta. Vaikka onnettomuus olisi lievä, tutun auton näkeminen onnettomuuskuvassa voi aiheuttaa syvää huolta omaisille, jos he eivät heti saa yhteyttä läheiseensä. Korpisaari: Todennäköisesti saat kuvata salaa, mutta ainakin avoimesti saat kuvata. Kysymys on viranomaisten virkatoimista, joilla puututaan yksityis- ja perhe-elämän suojaan. Pirkanmaan syyttäjänviraston johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen teki vuonna 2012 syyttämättäjättämispäätöksen tapauksessa, jossa valkeakoskelaismies oli kuvannut kotiinsa tulleita poliiseja niin, että nämä eivät huomanneet kuvaamista. Nurmisen mukaan oli poliisilla ei voi olla yksityisyydensuojaa, kun hän tekee virkatoimia toisen henkilön kotirauhalla suojatussa paikassa. Esimerkin kaltaisessa tilanteessa on ennen kaikkea otettava huomioon lapsen yksityisyydensuoja. Kuvata siis saa, mutta kuvan julkaiseminen todennäköisesti loukkaa lapsen yksityisyyttä. Korpisaari: Oikeuskäytäntöä ei ole siitä, voiko tämä olla yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Asiaan voi vaikuttaa myös se, onko kyseessä pelkkä liikennerikos vai ajetaanko ylinopeutta esimerkiksi jonkin hätätilanteen vuoksi. Jos kyse on hätätilanteesta, ylinopeuteen voi olla oikeuttamisperuste ja video voi antaa väärän käsityksen ja siten loukata auton haltijan kunniaa. Rekisterinumero on joka tapauksessa viisasta peittää, jos haluaa julkaista videon. Korpisaari: Asiaan vaikuttaa se, onko henkilö esimerkiksi sairas. Terve ihminen voi itsekin ennakoida, että tällainen käytös saa huomiota. Tämä vaikuttaa siihen, onko kuvan julkaiseminen laillista vai ei. Jos olet epävarma henkilön henkisestä tilasta, jätä kuva mieluummin julkaisematta tai peitä hänen kasvonsa. Ulkopuolinen ei koskaan voi tietää, mitkä tekijät ovat johtaneet tällaiseen käytökseen. Saa kuvata, mutta julkaisu on kielletty Korpisaari: Kuvaaminen on sallittua, mutta kuvan julkaiseminen on todennäköisesti yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä eli rangaistavaa. Mikäli päädyt tällaisen kuvan julkaisemiseen, pidä tarkasti huoli siitä, että henkilö ei ole tunnistettavissa kuvasta. Korpisaari: Suostumus kuvaamiseen ei ole sama asia kuin suostumus kuvan levittämiseen. Levittäminen loukkaisi yksityiselämää ja olisi rangaistavaa. Tunnettu ilmiö on myös niin sanottu kostoporno, jossa eron jälkeen toinen osapuoli alkaa levittää yhdessä kuvattuja seksivideoita. Se on yksiselitteisen laitonta. Kuvaaminen saattaa olla kielletty Korpisaari: Salakatselu edellyttää tahallisuutta. Oikeuskäytäntöä ei ole siitä, miten tahallisuutta tällaisessa tilanteessa arvioidaan. Tahallisuus täyttyy ainakin silloin, jos jatkat kuvaamista havaittuasi ihmisen. Salakatselu on sitä, että kuvaa tai katsoo teknisellä laitteella ihmistä, joka on kotirauhan piirissä. Korpisaari: Se on sallittua, jos kuvaan ei tallennu kotirauhan suojassa olevia ihmisiä. Kuvausetäisyydellä ei ole tässä merkitystä. Lentolaitteella ei lähtökohtaisesti edes voi kontrolloida, tallentuuko muistikortille ihmisiä. Jos muistikortille tallentuisi vahingossa ihmisiä pihoillaan, oikeuden pitäisi arvioida, täyttääkö teko rikoksen tunnusmerkistön. Kuvaaminen ja julkaiseminen kielletty Korpisaari: Et saa julkaista. Et myöskään saa kuvata, sillä naapurisi on kotirauhan suojaamalla alueella. Häntä ei saa kuvata, vaikka hänellä olisi vaatteet yllään. Pelkästään kameran suuntaaminen häneen ja etsimen läpi katsominen voi täyttää salakatselun tunnusmerkistön.