Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Pahasti umpeen kasvanut Saarioisjärvi kuntoutuu hiljalleen – järveen ruopataan parhaillaan avovesialueita

Saarioisjärvellä voi syyskuun ajan nähdä omituisen koneen, uivan kaivulaitteen. Se ruoppaa järven umpeen kasvaneisiin kohtiin vesialueita ja läjittää ruopatun aineksen maalle. Itse asiassa koneen virallinen nimikin on sanahirviö: pitkäpuomitelaponttonikaivuri. Järven umpeen kasvun seurauksena linnusto on heikentynyt. Nyt järveen ruopataan avovesialueita, joissa vesilinnut voivat elää. Saarioisjärvi on tunnettu merkittävänä lintujärvenä. Ruoppaus on annettu toimeksi Vanajavesi-keskukselle, jonka kautta hankkeen rahaliikenne kulkee. – Viime vuonna saatiin tehtyä Tykölänjärven kunnostus. Saarioisjärvellä saatiin kolme kohdetta valmiiksi. Vielä on viisi kohdetta jäljellä. Ruoppauksia voidaan tehdä vain syyskuun aikana, selvittää Saarioispuolen hoito- ja kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kansanen . Hän toimii hankkeen teknisenä valvojana. – Saarioisjärven ongelma on sen umpeen kasvaminen. Suuri osa kosteikkolinnustosta tarvitsee avovettä. Nyt kun järvellä on tiheä ruovikko, niin linnuilla ei ole sinne mitään asiaa. Sieltä puuttuu suurin osa siitä lajistosta, joka siellä voisi olla. Lisäksi harvinaisten lintulajien metsästystä pitäisi järvellä rajoittaa. Nopea ruoppausaikataulu johtuu harvinaisista viitasammakoista. Ruoppausta ei voi jatkaa sen jälkeen, kun ne vetäytyvät pohjaan talvehtimaan. Uivassa kaivulaiteessa on ponttonit niin pohjassa kuin teloilla. Sillä pääsee liikkumaan vaikka järvellä. Laitteita on Suomessa vain kahdeksan kappaletta. Niitä valmistetaan vain Ähtärissä. Saarioisjärven kaivu-urakkaa toteuttaa Konepalvelu Jarmo Latvala. Kaivulaitteen ohjaamo-osa on kaivurin, ponttoni on oma yksikkönsä. Oikolanjokea pitkin Saarioisjärvelle möyrivä laite on hurjan näköinen kaislikossa liikkuessaan. Ja äänikin on kuin entisaikojen hirviön. Rantaan tullessaan kone sekoittaa kirkkaan veden sameaksi. Pohjasedimentti nousee pintaan. Tosin melko nopeasti se myös laskeutuu takaisin pohjaan. Kaivetut maamassat joudutaan tuomaan rantaan, josta osa niistä kuljetetaan traktorilla edelleen. Matalassa vedessä kone kulkee pohjan myötä. Vasta syvemmässä vedessä ponttonit alkavat kelluttaa kaivuria. -Saarioisjärveltä ruopataan syyskuun aikana noin 5 000 kuutiota maa-ainesta. Se läjitetään Jutikkalan lintutornin läheisyyteen ja Kantalan alueelle, sanoo Latvala. -Suurin kaivu-urakka on noin 1 600 kuutiota ja pienin alle 300 kuutiota. Ne ovat pieniä kunnostuksia Saarioisjärven kokonaisuuteen nähden. Latvala on toiminut päätoimisena yrittäjänä vuoden. Vesistökunnostuksia on riittänyt, mutta ne keskittyvät avoveden aikaan. Talven ajan kone saa viettää lomaa Viitasammakon lisäksi järvessä kasvaa sahalehti, joka sekin on harvinainen. Niitä voidaan siirtää istutusaltaisiin. – Saarioisjärven kaivutyöt päättyvät 10. lokakuuta, toteaa Latvala.