Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Valkeakoskelainen Hanna Aho on nähnyt työssään, mitä tupakka tekee ihmiselle – Hän tutki, miksi amislaiset polttavat tupakkaa, jotta terveyseroja saadaan kavennettua

Hanna Aho on sairaanhoitajan työssään nähnyt tupakoinnin vaikutukset. Tupakoitsijat ovat se ryhmä, joka sairastaa eniten ja jonka toipuminen on kaikkein vaikeinta. Kaikilla tupakoinnin vuoksi sairastuneilla potilailla ei olisi varaa sairastaa. Tutkimukset kertovat, että duunariammateissa olevat ihmiset polttavat tupakkaa todennäköisemmin kuin korkeasti koulutetut. Ero näkyy jo toisen asteen kouluissa, ja siitä Aho on huolissaan. Hän on tutkinut ammattikoululaisten tupakointia ja siihen liittyviä sosiaalisia tekijöitä. Ammattikoululainen aloittaa tupakanpolton selvästi todennäköisemmin kuin lukiolainen. Vuonna 2013 reilu kolmannes ammattikoulujen opiskelijoista tupakoi, kun lukiolaisista tupakkaa poltti vajaa kymmenes. Viime vuosien aikana nuorten tupakointi on vähentynyt, mutta ero ammattikoululaisten ja lukiolaisten välillä vain kasvaa. – Jo muutaman vuoden tupakoinnin jälkeen nuoret ammattikoululaiset kokevat terveydentilansa selvästi huonontuneen, Aho sanoo. Perheellä suuri vaikutus Tutkimuksen taustalla on pyrkimys kaventaa terveyseroja. Tutkitun tiedon myötä nuorten tupakointiin on mahdollista vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa. Ammattikoululaisten tupakointiin vaikuttavat etenkin perhetausta, ystävyyssuhteet ja koulussa saatu tuki, selviää Ahon tutkimuksesta. Tilastot kertovat, että tupakoitsijoiden lapset aloittavat tupakoinnin muita todennäköisemmin. Vanhempien esimerkin lisäksi vaikutusta on sillä, kuinka tiivis perhe on. Vanhempien kiinnostus ja osallistuminen nuoren elämään vähentävät todennäköisyyttä sille, että nuori alkaa tupakoida. – Vanhemmilla on todella suuri merkitys. Kuinka kiinnostuneita vanhemmat ovat nuoren koulun käynnistä, tuntevatko he kaverit, tietävätkö missä nuori liikkuu iltaisin – kaikki nämä vaikuttavat nuoren tupakointiin. Aho ei ole tutkinut lukiolaisten tupakointia eikä osaa varmasti sanoa, miksi tupakointi ei ole suosittua lukiolaisten keskuudessa. Asiaa ei ole selvitetty aiemmissakaan tutkimuksissa. Tupakoinnin perinne tai sen puuttuminen on yksi selitys. – Tupakointi aloitetaan helpommin ympäristössä, jossa on jo valmiiksi paljon tupakoitsijoita. Aho arvelee, että ammattikoululaiset saattavat elää itsenäisempää elämää kuin lukiolaiset – sekin voi olla yhteydessä tupakointiin. – Onko niin, että ammattikoululaisia pidetään jo melkein aikuisina? He saattavat jo asua omillaan ja tienaavat kohta oman palkkansa. Lukiolaiset ovat "vasta lukiolaisia". Ehkä heistä pidetään parempaa huolta. Rento tupakoitsija elää mielikuvissa Ammattikoululaisten keskuudessa tupakointiin liittyy myönteisiä mielikuvia. Tupakoitsijoita pidetään muita rennompina, ja tupakoiminen on osa hauskanpitoa. Aho uskoo, että menneiden vuosikymmenten tupakkamainokset voivat yhä vaikuttaa mielikuviin: vanhoissa mainoksissa tupakoitsija on villi ja hauska tyyppi. Ammattikoululaisille tupakointi on osa identiteettiä ja keino päästä osaksi porukkaa. Tupakoinnin koettiin madaltavan kynnystä tutustua uusiin ihmisiin. – Yllättävää oli se, että mitä enemmän nuorella oli ystäviä, sitä todennäköisemmin hän tupakoi. Aikaisempien tutkimusten perusteella on ajateltu, että tupakointi liittyy yksinäisyyteen. Tupakoinnin aloittamiseen voi liittyä jännitystä, kun sätkä kädessä juostaan opettajaa pakoon. Tupakoinnin aiheuttama riippuvuus voi tulla yllätyksenä. Nuoret kokevat olevansa riippuvuuden vuoksi kiukkuisia ja masentuneita. – Nuori voi ajatella, että jos en saa tupakkaa, en tule kouluun, koska olen muille niin ilkeä. Tupakka muuttuu pelottavaksi, kun siitä ei pääse irti. Tupakoitsijat lintsaavat enemmän Koulumaailmassa vähäinen opettajien tuki ja luvattomat poissaolot ovat yhteydessä tupakointiin. – Tupakoitsijat kokevat, että opettajat eivät tue heitä. He eivät pidä koulusta ja lintsaavat enemmän. Jos nuori kokee, ettei hänestä olla kiinnostuneita, hänelle itselleenkin tulee helposti välinpitämätön asenne. Ahon mielestä kouluissa pitäisi olla riittävän tuen lisäksi ehdottomat tupakointikiellot, jotka koskevat myös koulun henkilökuntaa. – Oleellisinta on, ettei nuorille anneta tupakoimisen esimerkkiä.