Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Elina Virtasen uusi tärkeä tehtävä on tarttua hihaan ja innostaa mukaan vapaaehtoistoimintaan

– Parhaita hetkiä ovat ne, jolloin tehtävään löytyy innostunut vapaaehtoinen, joka lisäksi kokee, että tehtävä on juuri hänen juttunsa. Näin työnsä tähtihetkiä kuvaa maaliskuun alussa Sääksmäen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorina aloittanut Elina Virtanen . Hän kertoo työstään Valkeakosken Sanomien työsarjan toisessa osassa. Virtanen on ollut seurakunnan palveluksessa kaikkiaan 23 vuotta. Ensin hän teki nuoriso- ja rippikoulutyötä ja siirtyi sen jälkeen diakoniatyöhön. – Vapaaehtoistyö on liittynyt tavalla tai toisella työhöni koko ajan. Vuosien mittaan kasvoi ajatus, että haluaisin keskittyä siihen. Uusi toimenkuva mahdollistui, kun seurakuntakin näki tarpeelliseksi koordinoida ja kehittää vapaaehtoistoimintaa kokonaisuutena, Virtanen sanoo. Kyseessä on kolmivuotinen projekti. Osa työajasta on varattu seurakunnan lähetystyön tehtäviin. Parisataa vapaaehtoista Vapaaehtoistyöllä on aina ollut tärkeä rooli seurakunnassa, eikä sen merkitys ole ainakaan vähentymässä. Seurakunnassa samoin kuin muussakin julkisen sektorin toiminnassa näkyy se, että resurssien jatkuvasti tiukentuessa vapaaehtoisten apua tarvitaan yhä kipeämmin. Vain niin voidaan säilyttää toiminnan monipuolisuus. – Seurakunnalla on parisataa sellaista toimijaa, jotka ovat vähintään pari kertaa vuodessa jossain tehtävässä. Selkeä tavoite on vapaaehtoistyön lisääminen, Elina Virtanen toteaa. Hän toivoo mukaan etenkin uusia nuoria ja työikäisiä vapaaehtoisia. Nyt valtaosa vapaaehtoisista on eläkeikäisiä. Suurena apuna on noin 50 hengen porukka, jotka ovat aktiivisesti mukana monissa eri tehtävissä. – Ehkä me työntekijätkin olemme tähän osasyyllisiä, koska helposti tulee kysyttyä mukaan samoja, tuttuja, Virtanen miettii. Aikuistoiminnassa vapaaehtoisten merkitys on suuri etenkin lähetys-, diakonia- ja ystäväpalvelussa. Esimerkiksi Seurahuoneenkadun Kohtaamispaikka pyörii vapaaehtoisvoimin. Myös nuorisotyössä on paljon vapaaehtoisia. – Yksi työni haaste on se, että nuorisotyössä olevasta vapaaehtoisjoukosta kasvaisi aktiivisia toimijoita myös aikuispuolelle. ”Moni olisi valmis tulemaan mukaan, jos vaan joku osaisi sitä kysyä” Ihmisten pariin Elina Virtanen puhuu innostuneesti työstään, jota hän kuvaa hyvin ihmisläheiseksi. Virtaa antavat etenkin uuden tehtävän tuomat haasteet sekä koulutus, jonka hän aloitti Omniassa viime syksynä. Hän suorittaa vapaaehtoistyön tutkintoa työnsä ohessa. – On tärkeää saada tietoa siitä, miten monilla tavoilla vapaaehtoistyötä voidaan tehdä. Suurimpana haasteenaan hän pitää sitä, miten saadaan kohtaamaan vapaaehtoistoiminnan tarve ja ihmiset, jotka olisivat valmiita tulemaan mukaan. – Tutkimusten mukaan nykyistä suurempi joukko olisi valmis tekemään vapaaehtoistyötä. Moni olisi valmis tulemaan mukaan, jos vaan joku osaisi sitä kysyä. Nyt yksi tehtävistäni on mennä yhteisöjen ja ihmisten pariin kysymään, haluatko tulla mukaan ja mitä haluaisit tehdä. Jos kiinnostavaa toimintaa ei ole, sellaista voidaan yhdessä miettiä, Virtanen kannustaa. – On minullekin haaste lähteä ihmisten pariin esittäytymään ja rohkaista ihmisiä mukaan. Hän toivoo, että vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ihmiset näkisivät seurakunnan toiminnan yhtenä vaihtoehtona. Mukaan tuleminen ei edellytä seurakunnan jäsenyyttä. Tälläkin hetkellä mukana on lukuisia seurakuntaan kuulumattomia. – Koen tärkeäksi myös yhteistyön kehittämisen Valkeakosken muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi ystävätoiminnassa yhteistyötä on ollut jo pitkään, mutta vapaaehtoistyön yhteistyön uusien tapojen miettimiseksi on nyt perustettu uusi verkkoryhmä, jossa on useita toimijoita. Virtanen kertoo. Hän lupaa pitää vapaaehtoistyötä entistä paremmin ja laajemmin esillä. Apuna ovat niin kohtaamiset ”livenä” kuin sosiaalinen media. Myös seurakunnan nettisivulla ja Kotikirkko-lehdessä aiotaan tuoda esille vapaaehtoisten tarinoita. Aiheesta kiinnostuneille järjestetään 25. huhtikuuta kello 12-18 avoimien ovien päivä seurakuntatalolla.