Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Tallikadun itäpäähän noussee tulevaisuudessa 4-kerroksinen uudisrakennus, kaavaehdotus tulee nähtäville

Valkeakosken Tallikadun asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Muutos koskee Tallikadun katualuetta ja kahta sen varrella olevaa kerrostalotonttia. Kerrostalotonteista toinen, Tallikadun itäpäässä oleva tontti, on rakentamaton. Tontille on hahmoteltu 4-kerroksista uudisrakennusta. Voimassa oleva kaava sallii vain kaksikerroksisen rakennuksen. Kaavamuutoksessa kerrosluku aiotaan nostaa kahdesta neljään, koska hissin rakentaminen matalaan rakennukseen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kaupungin tavoitteena on, että keskusta-alueelle rakentuisi vain hissillisiä kerrostaloja Asemakaavan muuttamisessa on Valkeakosken kaupungin lisäksi ollut aloitteellinen Kiinteistö Oy Valkeakosken Tallikatu 11. Yhtiön toiveena on saada kaavamuutoksen kautta lisää rakennusoikeutta sekä muokata rakennusalaa niin, että tontilla olevat vanhat autotallit voidaan säilyttää ja kunnostaa. Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen jälkeen suunnitelmia on tarkennettu rakennusoikeuden, massoittelun, pysäköintimitoituksen ja ympäristöön sovittamisen osalta. Kaavaehdotuksen mukaan Tallikadun itäpäähän muodostuu 3 077 neliön kerrostalotontti, jonka rakennusoikeus on 2 200 kerrosneliötä. Luonnosvaiheen jälkeen rakennusoikeutta vähennettiin 350 kerrosneliömetrillä. Uuden kerrostalon rakennusmassa on kaavaehdotuksessa sijoitettu aivan Tallikadun varteen. Tallikadulle ja sen risteyksiin suuntautuvat parvekkeet on määrätty lasitettaviksi. Kaavamuutoksella mahdollistetaan Tallikadun alueen liikennejärjestelyitä, joita ovat muun muassa Tallikadun leventäminen ja kiertoliittymän rakentaminen Tallikadun Ulvajankadun puoleiseen päähän. Kaavamuutosehdotus pitää sisällään Tallikatu 2:ssa sijaitsevan Valkeakosken Asunnot Oy:n kerrostalon. Sen osalta kaava muutetaan vastaamaan nykyistä tilannetta, sillä nyt Tallikadun ja Lempääläntien kulmauksessa sijaitseva kerrostalo on osittain puistoalueella. Kaavaehdotuksesta voi jättää mielipiteen. Asemakaavamuutos on tarkoitus saada hyväksyttäväksi kesän aikana.