Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Kirkkoneuvosto piti kiinni kannastaan ja vastasi aloitteeseen: Valkeakosken kirkkoa ei avata

Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto ei muuttanut kantaansa, vaan Valkeakosken kirkon ovet pysyvät jatkossakin suljettuna kirkon purkamispäätöstä koskevan hallintoprosessin loppuun saakka. Kirkkoneuvosto teki täsmälleen saman päätöksen jo viime vuoden marraskuussa. Molemmilla kerroilla neuvoston käsittelyssä oli aloite, jossa toivottiin kirkon avaamista ja käyttöönottoa. Nyt käsittelyssä ollut aloite jätettiin loppuvuodesta kirkkovaltuuston kokouksessa. Kymmenen kirkkovaltuutetun allekirjoittamassa aloitteessa toivotaan kirkon avaamista, mutta esitetään lisäksi väite, että kirkon sulkeminen olisi tehty lainvastaisesti. Kirkkoneuvosto hylkäsi aloitteen, koska kirkon avaamiselle ja käyttöön ottamiselle ei ole perusteita. Asia menee vielä kirkkovaltuuston käsittelyyn. Kirkkoneuvoston Evankeliumi elämään -ryhmän edustajat Ulla Karppila ja Antti Selkee jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Aloitteessa mainitaan, että kirkon sulkemispäätös on ollut lainvastainen. Perustelussa viitataan kirkollisia rakennuksia ja niitä koskevien päätösten alistamista koskevaan kirkkolain pykälään. Aloitteen tekijöiden mielestä kirkon sulkemista koskeva päätös olisi pitänyt alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi samoin kuin kirkon purkupäätös. Näin ei ole tehty. Pykälässä luetellaan neljä kohtaa, jotka edellyttävät päätöksen alistamista kirkkohallitukselle. Erillisinä kohtina on mainittu kirkon purkaminen ja kirkon käyttämättä jättäminen. Kirkkoneuvoston mukaan kirkon purkaminen sisältää samalla päätöksen sen käyttämättä jättämisestä. Näin ollen seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt kirkon purkamisesta ja samalla käyttämättä jättämisestä. Päätös on alistettu tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi, eikä sen vuoksi laittomuutta ole kirkkoneuvoston mukaan tapahtunut. Seurakunnan kirkkoneuvoston mielestä hallinto-oikeuteen tehty valitus kirkkohallituksen päätöksestä ei anna perusteita uusien päätösten tekemiselle Valkeakosken kirkosta. Aloitetta käsitteli ennen kirkkoneuvoston kokousta Sääksmäen seurakunnan yhteistyötoiminnassa. Se päätti pitää voimassa aiemmin (7.3.2019 ja 21.11.2018) tekemänsä päätökset kirkon pitämisestä suljettuna.