Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Näin Valkeakosken tekninen johtaja vastaa uuden vesilaitoksen käyttöönottoa koskevaan kritiikkiin

Valkeakosken kaupungin Vesihuoltolaitos tuottaa ja jakelee kuluttajille hyvää talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatua valvotaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti viikoittaisilla näytteenotoilla niin vedenkäsittelylaitokselta kuin eri puolilta verkostoa. Vedenlaatua valvoo ympäristöterveydenhuolto, jolle menee tulokset kaikista näytteistä. Uuden vesiaseman massasuodattimet on saatu koeajoissa toimimaan hyvin. Juuri siksi koeajoja tehdään, että löydetään oikeat asetukset ja ajotavat. Jokaisella vesilaitoksella on erilainen raakavesi ja saattaa olla olittain erilaiset tavoitteet talousveden laadulle. Siksi prosessille haetaan omat säädöt ja tavat. Rakennushankkeen alkaessa asetettiin tavoitteeksi, että uudelta laitokselta syötetään vettä verkostoon vuodenvaihteessa 2019–2020. Tästä aikataulusta olemme jatkaneet koeajoja muutamalla kuukaudella keväälle, koska olemme halunneet tehdä koeajojen perusteella vielä pieniä muutoksia ja parannuksia uudelle laitokselle ennen vanhan laitoksen sammuttamista. Jos prioriteettina on nopeus, uusi laitos olisi kyllä ollut käyttöön otettavissa alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuodenvaihteeseen. Talousveden kyseessä ollessa olemme kuitenkin priorisoineet toimintavarmuuden. Tästä syystä olemme päätyneet tekemään nämä pienet parannukset ja muutokset ensin ja tuottamaan tällä ajalla veden jakeluun vielä vanhalla laitoksella. Näin vältymme edestakaisilta muutoksilta ja niiden vaikutuksilta loppukäyttäjälle. Nyt tehtävät pienet hienosäätömuutokset liittyvät laitoksen kaksilinjaisuuteen ja vaiheiden ohitusmahdollisuuteen sekä kalkinsyötön käytettävyyteen. Uuden laitoksen käyttöönottovaiheessa on mukana ulkopuolinen prosessiasiantuntija. Laitoksen henkilökunta on kouluttautunutta, motivoitunutta ja verkostoitunutta. Teknisen lautakunnan jokaisessa kokouksessa on lyhyesti käyty läpi ajankohtainen tilanne. Alkuvuoden aikana oman nyanssinsa työhön on tuoneet henkilövaihdokset ja vallitseva epidemiatilanne. Vesihuoltolaitoksella on jouduttu rajoittamaan kontakteja, jotta pystymme turvaamaan tämän yhteiskunnan elintärkeän palvelun epidemian kaikissa vaiheissa. Epidemiatilanteella on jonkin verran vaikutusta myös laitteiden ja palvelujen toimitusaikoihin. ystävällisin terveisin, Hanna-Kaisa Lahtisalmi Tekninen johtaja Valkeakosken kaupunki