Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Lisää oppitunteja, tasoryhmät ja käytösnumero takaisin –  Hannu Viitaniemi vaatii mielipiteessään muutoksia peruskouluun

MIELIPIDE. Suomessa valmistellaan edelleen oppivelvollisuuden ulottamista toiselle asteelle, koronasta ja velkaantumisesta huolimatta. Uudistus sisältää myös tavoitteen korvata oppimateriaaleja opiskelijoille. Uudistuksen hinta on vähintäänkin 200–300 miljoonaa euroa. Nykyinen hallitus aloitti jo pääministeri Antti Rinteen (sd.) aikana ajaa tätä ”uudistusta” kuin käärmettä pyssyyn, vaikka toisen asteen rehtorit ja monet asiantuntijat pitävät hanketta resurssien täysin vääränä allokointina. Perusopetuksen kunnian palauttamista vaadittiin kaikissa poliittisissa puolueissa ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Taustalla on tosiasia siitä, että perusasteella panokset on suunnattu kohtalokkaalla tavalla väärin. Koko ajan toitotetaan sitä, että apua tarvitseville oppilaille pitää saada lisää tukea. Tämä tie on resurssien haaskaamisen musta aukko. Kouluissa on psykologeja, kuraattoreita, erilaisia erityisopettajia, terveydenhoitajia ja nyt myös psykiatrisia sairaanhoitajia. Tästä tukiarmeijasta huolimatta kehitys ei ole kulkenut positiiviseen suuntaan. Suomi on kokonaan sivuuttanut panostukset lahjakkaiden lasten ja nuorten opetuksen kehittämiseen. Tällaisesta seuraa muun muassa opetuksen tason lasku, kun opetuksen vaativuus asettuu aina korkeintaan ryhmän keskitasolle. Perusasteella pitää tehdä seuraavat toimenpiteet viipymättä: Opetustuntien määrää pitää korottaa ennen muuta yläkoulussa. Heterogeenisista opetusryhmistä on päästävä viimeinkin eroon. Inkluusion mantra on heitettävä heti roskiin. On säädettävä laissa maksimikoot opetusryhmille oppiaineiden luonteesta lähtien. Tämä koskee myös vuosiluokkia 1–6. Tasokurssit keskeisiin välineaineisiin on palautettava yläkouluihin (matematiikka, äidinkieli ja vieraat kielet). Tasoryhmitysten poistaminen 1980-luvulla oli opetusta koskeva raskas strateginen virhe. Nykyään on käynyt niin, että tasoryhmät ovat eri muodoissaan palanneet yläkouluihin. Kunnat, joilla on ollut varaa ja näkemystä lisätä opetuksen voimavaroja, ovat selvästi paremmassa asemassa kuin opetukseen heikosti satsaavat rupusarjan kunnat, joihin Pirkanmaalta muun muassa Akaa ja Valkeakoski kuuluvat. Oppilaat, jotka eivät ole saavuttaneet lukuvuoden aikana perusopetuksen tavoitteita, on jätettävä luokalleen tai määrättävä heille ehdot. Liito loppuu armoviitosoppilailla viimeistään toisella asteella. Edessä aukeaa syrjäytymisen tie, joka on yhteiskunnalle äärimmäisen kallis ja vaikeasti hallittava ongelma. Oppiaineen opetuksesta vapauttaminen on tehtävä nykyistä huomattavasti vaikeammaksi. Ennen muuta näin tulee menetellä kaikille yhteisten oppiaineiden kohdalla. Jos oppilas joudutaan erottamaan määräajaksi koulusta esimerkiksi rikollisen toiminnan, kiusaamisen tai jatkuvan häiriökäyttäytymisen takia, hänen opettamisensa tulee määrätä erottamisajalta huoltajan vastuulle, ei koululle. Käyttäytymisen arvosana tulee viipymättä palauttaa perusopetuksen päättötodistukseen. Tällä tavalla saadaan lisää ryhtiä asialliseen koulunkäyntiin. Temperamenttia tutkinut psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen ei ole vastustanut käytösnumeron palauttamista. Perusopetuksen päättövaiheessa on toteutettava Viron mallin mukainen valtakunnallinen tasokoe, jolla mitataan äidinkielessä, matematiikassa ja ensimmäisessä vieraassa kielessä osaamisen taso. Jos osoittautuu, että oppilas ei kykene siirtymään toiselle asteelle, edessä on oltava pakollinen 10. luokka. Raha ja vain raha ratkaisee, eivät turhanaikaiset näpertelyt. Jotta laadukas perusopetus sekä lukio- ja ammatillinen koulutus voidaan turvata eri puolilla Suomea, ensisijainen toimenpide on lasten ja nuorten koulutuksen perusrahoituksen palauttaminen vuoden 2012 tasolle. Pelkästään tämä tarkoittaa lähes 700 miljoonan euron lisäystä. Näin perustelee Kuntaliitto. Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ei siis ratkaise nykyopetukseen liittyviä ongelmia. Se ei alkuunkaan ole lääke keskeyttämisongelmalle, joka lähinnä johtuu huonoista valmiuksista eli siitä, että on lepsuiltu perusasteella niin vaatimuksissa kuin opetuksen oikea-aikaisissa tukitoimissa. Hannu Viitaniemi Valkeakosken kaupunginvaltuutettu (sit.)