Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Sääksmäki tekee myös tulevaisuutta, muistuttaa Matti Koiranen Päivölän opistosta

MIELIPIDE. Free-toimittaja Juhani Vallin tuorein kolumni ( VS 1.6.2020) sisältää toivomuksen, että menneisyyden arvostaminen ja tulevaisuuden rakentaminen osattaisiin yhdistää. Kritiikkinä Valkeakoskea ja Sääksmäen Saarioispuolta kohtaan hän esittää ”rajariidat” ja ”sisäänlämpiävyyden”. Valli muistaa myös nostaa esiin Sääksmäen vuosisataiset perinteet. Vuosisatoja on toimittu tulevaisuuden hyväksi sekä Valkeakoskella että Sääksmäessä. Usein myös näiden keskinäisellä yhteistyöllä. Itsenäistä historiaa Sääksmäellä on enemmän. Yhteistyö on monilla aloilla toiminut silloinkin, kun Sääksmäki ja Valkeakoski olivat hallinnollisesti erillisiä. Mutta Sääksmäki ja sen osana Saarioispuoli eivät ole pelkkää historian havinaa. Konkreettinen esimerkki siitä, kuinka Sääksmäessä – nyt Valkeakosken osana – rakennetaan tulevaisuutta, olkoon Päivölän opisto Saarioispuolella. ”Akateemiset linjat tekevät Valkeakoskesta yliopistokaupungin” Päivölän opisto rakentaa vuosittain akateemisen tason tulevaisuutta lukuisille pitkien linjojen opiskelijoille, ja sen matemaattis-luonnontieteellinen linja toimii yhteistyössä Tietotien lukion kanssa. Tästä yhteistyöstä hyötyvät sekä Päivölä että etenkin Tietotien lukio, joka saa lukea hyväkseen ylioppilastutkinnot ja lukio-opetuksen valtionosuudet. Lyhyet intensiivikurssit iltaisin ja viikonloppuisin ylläpitävät osaltaan Päivölän toimintaa vapaan sivistystyön kansanopistona. Päivölän akateemiset linjat tekevät Valkeakoskesta yliopistokaupungin. Verkostosuhteillaan yliopistojen kanssa Päivölä tarjoaa satojen opintopisteiden verran eri alojen perus- ja aineopetusta. Niiden jälkeen on hyvä ponnistaa joko avointa väylää tai pääsykokeiden kautta yliopistoon. Valittavissa on oikeus- ja kauppatieteitä, yhteiskuntatieteitä, kuvaamataidetta, arkkitehtuuria ja luonnontieteitä. Uusimpana tulokkaana alkaa syksyllä kyberliiketoiminnan koulutusohjelma yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Kaikki nämä auttavat Päivölässä opiskelevia elämässä eteenpäin kohti haluamaansa tulevaisuutta. Henkisen kasvun paikka Tärkeä anti Päivölästä opiskelijalle on myös ihmisenä kasvaminen ja yhteisöllisyyden vahvistuminen. Sisäoppilaitos luo näille henkisen kasvupaikan. Henkinen ja sosiaalinen pääoma säilyttävät arvonsa. Ne ovat kenties tärkein elementti tulevaisuuksia tehtäessä. Henkisen ja sosiaalisen pääoman arvottaminen euroilla olisi suuntaa-antavasti mahdollista koulutuksen taloustieteen keinoin, mutta vain osittain. Kaikkea ei voi rahassa mitata. Jos mukaan keskusteluun nostetaan eurot, Päivölän välitön ja välillinen taloudellinen kontribuutio kotikunnalleen Valkeakosken kaupungille on rahallisestikin satoja tuhansia euroja. Lähimmälle kotiympäristölleen, Sääksmäelle ja olletikin Saarioispuolelle, Päivölä on ollut ja tulee olemaan lisäksi monenlaisten kokoontumisten tapahtumapaikka jo 125 vuoden ajan. Lopuksi: sisäänlämpiävyys positiivisesti tulkittuna on oman lähiympäristön henkistä omistajuutta, jota voidaan kutsua territoriaalisuudeksi, kiintymykseksi, tai yhteenkuuluvuudeksi. Sisäoppilaitoksessa, jos missä, tämä sinänsä positiivinen ilmiö kaipaa rinnalleen suhteita ulkomaailmaan. Oppilaat tulevat ympäri Suomen, joskus kauempaakin. Tiivis korkeakouluyhteistyö muiden paikkakuntien kanssa uusintaa koulutusta niin, että se palvelee sekä tätä päivää että tulevaisuutta. Matti Koiranen hallituksen puheenjohtaja Päivölän opisto