Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Valkeakoskella ei tehty viime vuonna yhtään valvontakäyntiä hoivakodin yksityiselle puolelle – Yllätystarkastuksia ei ole nähty tarpeelliseksi, kertoo vanhuspalveluiden johtaja

Yle selvitti kunnilta, kuinka nämä valvovat tehostetun palveluasumisen tuottajia. Ylen jutun mukaan Valkeakoski ei tehnyt tarkastuskäyntejä viime vuonna. Miten Valkeakoski sitten valvoo ympärivuorokautisen hoivan tuottajia, sitä Valkeakosken Sanomat kysyi Valkeakosken vanhuspalveluiden johtajalta Tarja Laineelta . Tehdäänkö valvontakäyntejä Valkeakoskella yksityisen puolen hoivaosastoille – a) tavallisesti kuitenkin kerran vuodessa b) tarvittaessa useammankin kerran b) jollakin muulla aikavälillä? – Varsinaisia valvontakäyntejä ei kunnan puolesta ole tehty Wäinämöisen Mehiläisen yksikköön joka vuosi. Viimeinen valvontakäynti on tämän vuoden tammikuulta. Se siis tehtiin ennen julkisuudessa esiin tulleita epäkohtia. – Valvonta on perustunut säännölliseen, avoimeen vuoropuheluun Mehiläisen paikallisen johdon kanssa. Meillä on tapaamiset Mehiläisen paikallisen johdon ja oman toiminnan johdon kanssa kaksi kertaa vuodessa, jolloin käymme läpi muun muassa hoidon laadun mittareita, asiakastyytyväisyyskyselyitä ja myös suunnittelemme talon yhteisiä tapahtumia. Mehiläisen ja oman toiminnan hoitajat kokoontuvat yhdessä säännöllisesti suunnittelemaan ja kehittämään asukkaille järjestettävää toimintaa. – Lisäksi kiinteistö-, siivous- ja ateriapalvelujen asioista on vuosittain tapaamiset, joihin osallistuvat Mehiläisen ja kaupungin oman toiminnan edustajat. – Neljännesvuosittain Mehiläinen on toimittanut meille tiedot henkilöstön työvuorototeumista. Jos käynnillä havaitaan epäkohtia, miten varmistetaan, että ne korjataan? – Jos käynnillä tai muuten havaitaan epäkohtia, niistä käydään ensin keskustelua yksikön esimiehen kanssa, kuullaan asiakkaita, omaisia ja/tai henkilöstöä. Epäkohdat kirjataan muistioon, johon sitten pyydetään kirjalliset vastaukset tehdyistä toimenpiteistä. Onko aiemmilla valvontakäynneillä aiemmin tällaisia epäkohtia havaittu? – Valvontaan liittyen ei epäkohtia ole ollut. Sopimusaikana olen keskustellut muutaman asukkaan omaisen kanssa hoidon ja palvelun sisältöön liittyvistä kysymyksistä, mutta näissäkään ei taustalla ole ollut varsinaisia epäkohtia. Onko ollenkaan tehty tarkastuksia ennalta ilmoittamatta? – Ei ole tullut esille tekijöitä, joiden perusteella olisi ollut tarve ennalta ilmoittamattomille tarkastuksille. Miten tehostetun palveluasumisen yksiköiden omavalvonnan toteutumista valvotaan Valkeakoskella? – Omavalvontasuunnitelmat päivitetään vuosittain sekä yksityisen että oman toiminnan osalta. Esimiehet huolehtivat, että yksikössä toimitaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti ja yksikön johtaja hyväksyy omavalvontasuunnitelman. Entä kunnan tuottama tehostettu palveluasuminen? Miten sen valvonta on hoidettu? – Oman toiminnan esimiehet kokoontuvat kerran kuukaudessa vanhuspalvelujen johtoryhmään, jossa keskustellen käydään läpi palvelun sisältöön, laatuun ja kehittämiseen liittyviä asioita. Yksiköissä on säännölliset tiimi- ja työpaikkakokoukset, joissa edellä mainittuja asioita käydään henkilöstön kanssa läpi. Omavalvonnan toteutuminen on sekä esimiesten että henkilöstön vastuulla. – Avin kuntiin lähettämän tarkennetun ohjeistuksen mukaisesti jatkossa myös omaan toimintaan tehdään valvontakäyntejä.