Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Yhdistys teki tutkintapyyntöjä – Esitutkinta kesti Valkeakoskella niin kauan, että asia raukesi

Valkeakoskelainen yhdistys on saanut oikeusasiamieheltä vastauksen kanteluunsa, joka koski poliisin tekemän esitutkinnan kestoa. Yhdistyksen toimijat tekivät Valkeakoskella poliisille kolme eri tutkintapyyntöä. Ne koskivat yhdistyksen aiempaa hallintoa ja taloudenpitoa vuodesta 2000 alkaen. Kahden ensimmäisen ilmoituksen yhteydessä ilmoittajille kerrottiin, että epäselvyyksiä koskeneet kohdat olivat vanhentuneita. Toisen ilmoituksen yhteydessä oli puhetta myös sovittelumahdollisuudesta. Kolmannessa ilmoituksessa puhuttiin kirjanpidon epäselvyyksistä, sillä tilinpäätöksiä puuttui ja yksi toimintasuunnitelmakin. Myös tiliotteita puuttui. Syytteen nostamisen viimeinen päivämäärä häämötti vapunaattona 2017, kun kihlakunnansyyttäjälle esitettiin esitutkinnan rajoittamista. Esityksen mukaan syyttäjä jättäisi asiassa todennäköisesti syytteen nostamatta ei näyttöä rikoksesta -perusteella ja vähäisyysperusteella. Syyttäjä päättikin esitutkinnan rajoittamisesta, koska epäillyn kirjanpitorikoksen syyteoikeus oli vanhentunut. Moitteita tuli, mutta myös ymmärrystä Sisä-Suomen poliisilaitos antoi lausunnossaan asiassa vastuussa olleille paikallisille esimiehille moitteita asian hoidosta. Heitä oli useampi, koska henkilöitä vaihtui matkan varrella. Poliisilaitoksen mukaan viimeistään toisen ilmoituksen yhteydessä asiaan olisi tullut tarttua. Asianosaisia olisi tullut selvemmin pyytää täydentämään ja selventämään pyyntöään, jolloin poliisi olisi voinut päättää joko esitutkinnan käynnistämisestä tai käynnistämättä jättämisestä. Esitutkinta käynnistettiin, kun asianajajalta saatiin tutkintapyyntö ja selvitys. Pitkä viive esitutkinnassa johti kuitenkin siihen, että syyteoikeus pääsi vanhenemaan. Poliisilaitoksen lausunnon mukaan esitutkinta olisi pitänyt käynnistää viivyttelemättä ja päätökset olisi pitänyt perustella paremmin kuin tehtiin. Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen viittaa päätöksessään Sisä-Suomen poliisilaitoksen lausuntoon. ”Koska lausunto osoittaa laitoksen suhtautuneen vakavasti niihin prosesseihin, joilla asioiden käsittelyn tarpeetonta viivästymistä pyritään torjumaan ja koska lausunto sisältää jo moitteita, asia ei anna taholtani aihetta enempiin toimenpiteisiin”. Arvioinnissaan Jääskeläinen toteaa, että kysymys oli toisaalta työnjohdollisista seikoista ja resursseista. Vastuu esitutkintojen viipymisestä voi kohdentua paikallispoliisia ylemmäksikin. Hänen mukaansa on myös varsin yleistä, että pienten yhdistysten kirjanpidossa, kokouskäytännöissä ja asiakirjahallinnossa on puutteita. Edes se, että syyteoikeus uhkasi vanhentua, ei olisi ollut välttämättä riittävä peruste nostaa esitutkintaa vakavampien asioiden edelle.