Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Merkitäänkö noin 1450 allekirjoittajan adressi Korkiksen rinteen puolesta vain tiedoksi? – Niin ainakin on aiottu tänään esittää

Korkeakankaan laskettelurinne on esillä Valkeakosken kaupunginhallituksessa tänään. Käsittely pohjautuu Antti Selkeen (kd) ja muiden allekirjoittajien valtuustokysymykseen, joka tehtiin huhtikuun puolivälissä. Selkee ja kuusi muuta valtuutettua kysyivät, mitä Korkeakankaan rinteelle ja laskettelukeskukselle tapahtuu syksyllä 2019. He tiedustelivat, valmistaudutaanko rinteen käytön jatkamiseen. Valtuutetut pyysivät selkeitä vastauksia. ”Vastaukseksi emme hyväksy, että asia käsitellään budjettikokouksessa marraskuussa 2019”, kysymyksessä huomautettiin. Kysymys liittyi Valkeakosken kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen, jonka mukaan Korkeakankaan rinnetoiminta loppuu. Valtuutettujen mukaan tämän vuoden alussa rinteen tulos oli kuitenkin positiivinen ja kävijämäärät lisääntyivät. Valtuustokysymys tulee tänään kaupunginhallitukselle vastattavaksi. Kysymyksiä ovat punninneet Valkeakosken kaupungin sivistysjohtaja Markku Valkamo ja hallintopäällikkö Anne Laukkanen . Valkamo käy läpi laskettelukauden lipunmyyntiluvut ja tulot ja niiden perusteella kirjoittaa, että laskettelurinteen taloudellista tulosta ei voi pitää positiivisena, vaikka kävijämäärät hieman kasvoivatkin aiempiin kausiin verrattuina. Koko kaupungin lipputulo 28 300 euroa jäi selvästi edelliskausien lukemista. Kausikortteja myytiin nimittäin hyvin edullisesti. Edelliskaudella lipputuloa kertyi 33 400 euroa. Toisaalta nousujen vuorokausivolyymissa tuli kasvua edellisvuodesta yli 20 prosenttia. Valtuusto päätti lopetuksesta viime marraskuussa Molemmat viranhaltijat viittaavat kaupunginvaltuuston päätökseen, joka tehtiin 12. marraskuuta viime vuonna. Sen mukaan kaupungin omana toimintana järjestetystä laskettelurinteen toiminnasta luovutaan vuonna 2019. ”Rinteen käytön mahdollisesta jatkamisesta ei ole toistaiseksi tehty erillisiä linjauksia, joten laskettelurinnettä ei kaupungin omana toimintana enää avata syksyllä 2019”, sivistysjohtaja kirjoittaa. Hallintopäällikkö Anne Laukkanen kirjoittaa, että valtuuston päätöksestä ei ole valitettu. Päätös on saanut lainvoiman ja kaupunginhallituksen tehtävä on kuntalain mukaan saattaa valtuuston päätös täytäntöön. Tämän perusteella kaupunginhallitukselle esitetään, että se antaisi valtuustolle seuraavansisältöisen vastauksen: ” Valtuuston voimassa olevan päätöksen mukaisesti Korkeakankaan laskettelukeskuksen rinnetoiminnan ylläpito kaupungin toimesta päättyy vuonna 2019 eikä kaupunki siten valmistaudu rinteen käytön jatkamiseen laskettelutoiminnassa”. Lisäksi esitetään, että adressi Korkiksen rinteiden säilyttämisen puolesta merkittäisiin tiedoksi. Adressin allekirjoitti noin 1450 ihmistä. Tekstistä ei käy ilmi, voisiko rinnetoiminnalle löytyä muu ylläpitäjä kuin kaupunki.