Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Valkeakoski Kunta10 -tutkimuksessa: Työ kyllä stressaa, mutta muutoksiin voi itse vaikuttaa

Valkeakosken kaupungin henkilöstön työstressi on lisääntynyt, käy ilmi Kunta10 -tutkimuksen 2018 tuloksista. Sama tilanne on tutkimuksessa mukana olleissa muissa kaupungissa. Samoin on kasvanut työmäärä. Lähes 38 prosenttia vastaajista arvioi sen lisääntyneen yli sietokyvyn. Näin vastanneiden osuus oli Valkeakoskella kuitenkin huomattavasti pienempi kuin koko Kunta10 -aineistossa, jossa asiaa kysyttiin 11 kaupungin henkilöstöltä. Hyvääkin löytyi. Henkilöstö kokee päätöksenteon aikaisempaa oikeudenmukaisemmaksi. Nykyisin liki puolet vastaajista kokee työn muutokset myönteisiksi. Entistä useampi on voinut niihin myös vaikuttaa. Myös epävarmuus työn jatkuvuudesta on vähentynyt. Myös Valkeakosken sijoitus Kunta10 -tutkimuskuntien joukossa parani. Asiakasväkivallan valitettiin lisääntyneen. Eri ammattiryhmien välillä on kuitenkin eroja. Henkistä väkivaltaa on kokenut lähes 300 ihmistä, tavaroiden heittelyä tai paikkojen rikkomista lähes joka neljäs ja ruumiillista väkivaltaa 22,5 prosenttia eli 200 henkilöä. Ampuma-, terä- tai lyömäaseella oli uhattu 13 henkilöä. Viikoittain väkivaltatilanteita kertoi kokeneensa 122 henkilöä. Syrjintäkokokemuksia oli aiempaa enemmän. Kun 2016 niitä oli vastausten mukaan 6,9 prosentilla, oli 2018 syrjintää kokeneita 7,5 prosenttia. Vain joka neljäs oli ilmoitt a nut asiasta työnantajalle. Toisaalta syrjintää koettiin Valkeakoskella vähemmän kuin koko tutkimuksen aineistossa, jossa syrjintää oli kokenut 11 prosenttia. Syrjinnällä tarkoitettiin yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää. Kiusaamisesta tulee ilmoittaa Työpaikkakiusaaminen näyttää kahdessa vuodessa kasvaneen merkittävästi. Siitä ei näytä suojaavan edes kaupungin työpaikkojen nollatoleranssi epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään. Yli puolet kiusaamista kokeneista oli ilmoittanut asiasta työnantajalle. Työpaikkakiusatuiksi oli tullut 11,6 prosenttia vastaajista eli 103 ihmistä. Vuoden 2016 kyselyssä työpaikkakiusattuja oli seitsemän prosenttia eli 60 ihmistä. Ensimmäistä kertaa Kunta10 -tutkimuksessa kysyttiin myös seksuaalisesta häirinnästä. Vastanneista 7,2 prosenttia eli 64 ilmoitti, että työkaveri, esimies tai asiakas oli häirinnyt häntä seksuaalisesti. Vain noin joka neljäs oli ilmoittanut siitä työantajalle. Siltä osin, kun syrjinnästä, kiusaamisesta tai seksuaalisesta häirinnästä ei ole ilmoitettu, ei siihen ole voitu puuttua. Jos epäasiallista käytöstä jatkaa asian selvittämisen ja mahdollisen huomautuksen tai varoituksen jälkeen, epäasiallisesti käyttäytyvän palvelussuhde kaupungilla päätetään. Näin linjaa Valkeakosken kaupungilla voimassa oleva häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen toimintamalli, joka uudistettiin loppuvuodesta 2016. Valkeakosken kaupungin henkilöstö vastasi Kunta10 -tutkimuksen kyselyyn viime vuonna aktiivisesti. Vastanneita oli 71 prosenttia henkilöstöstä. Yksittäisiä vastauksia saatiin yli 890. Kyselyitä kuudessa suuressa ja viidessä keskikokoisessa kaupungissa on tehty joka toinen vuosi vuodesta 1997 lähtien. Pirkanmaalta mukana ovat myös Tampere ja Nokia.