Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Valkeakoskelaisilla työllistämisen ammattilaisilla on viesti paikallisille yrittäjille: ”Uskaltakaa antaa ihmisille mahdollisuus”

Miten työllisyyttä saadaan lisättyä paikallisella tasolla? Työhuoneessa istuu työllistämisen ammattilaisia, joilla on ainakin kaksi selkeää ratkaisua asiaan: työnhakijoiden kanssa kasvokkain tapahtuva tehokas ohjaus sekä yritysten kannustaminen ja tukeminen palkkaamiseen. Silja Kiehelä , Kaisa Lahtinen ja Sari Ilovuori ovat kaikki työllisyyspalveluiden asiantuntijoita, kukin omalla sarallaan. Kiehelä on valmennuspäällikkö Työtie-nimisessä uravalmennushankkeessa, Lahtinen valmentaa nuoria Starttipaja-palvelussa ja Ilovuori johtaa kaupungin työllisyyspalveluita. Vuoden 2023 loppuun mennessä työllisten määrän pitäisi lisääntyä vähintään 60 000 henkilöllä. Työllisyyden edistäminen on ajankohtainen puheenaihe. Suomen hallitus julkisti viime viikolla kunnianhimoiset työllisyystavoitteensa. Yksilöllinen palvelu tuo tulosta Kiehelä, Ilovuori ja Lahtinen katsovat asiaa ennen kaikkea niiden ihmisten näkökulmasta, joille työllistyminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Vaikka moni työnhakija löytää työtä omin avuin, on myös suuri joukko sellaisia, jotka tarvitsevat siihen tukea. Ilovuoren mukaan työnhakijoiden tilanteessa näkyy se, että te-palvelut ovat siirtyneet yhä sähköisemmäksi. – On tullut puhelinpalveluita ja sähköisiä palveluita. Pitäisi selvitä omatoimisesti, mutta asiakkaat eivät selviydy. Monet tarvitsevat henkilökohtaista palvelua kasvokkain. Samoilla linjoilla on nuorten kanssa työskentelevä Lahtinen. – Nuorten kohdalla näkyy se, että omia asioita ei saada aina hoidettua. Yksilöllinen tukeminen ja nuoren osaamisen tunnistaminen ovat todella tärkeitä asioita. Valkeakoskella on otettu harppauksia kohti parempia palveluita. Työtie-hanke on yksi onnistunut esimerkki. Se perustettiin reilu puolitoista vuotta sitten edistämään työllistymistä Akaassa, Valkeakoskella ja Urjalassa. Yksi onnistumisen kulmakivi on siinä, että hankkeen työntekijät eivät pelkästään ohjaa asiakkaita, vaan etsivät näille työpaikkoja. – Soitamme siis yrityksiä läpi. Aluksi selvitämme, millainen työ asiakkaalle sopisi, millaisia toiveita on ja millaista uravalmennusta hän tarvitsee, Kiehelä kertoo. Yksilöllinen ohjaus on tuottanut tulosta. Asiakkaita lähtee Työtieltä paljon paitsi töihin, myös opiskelemaan ja työkokeiluihin. Hankeen tavoitteena on, että 30–50 prosenttia asiakkaista työllistyisi tai lähtisi opiskelemaan. Tänä vuonna 178 asiakkaasta jo 64 prosenttia on päässyt töihin, opiskelemaa tai muuhun pitkäaikaiseen ratkaisuun, kuten ammatilliseen kuntoutukseen. Myös asiakastavoitteet ovat ylittyneet. Alun perin tavoitteena oli, että tälle vuodelle asiakkaita olisi yhteensä 150. ”Uskaltakaa antaa mahdollisuuksia” Jos työnhakijalle työn löytäminen voi olla vaikeaa, saattaa yrityksissäkin olla korkea kynnys työntekijän palkkaamiseen tai työkokeilijan ottamiseen. Työtie-hankkeen Kiehelä toivoo, että paikalliset yritykset tarjoaisivat enemmän palkkatukipaikkoja ja työkokeilumahdollisuuksia. Työkokeilussa työnhakija pääsee testaamaan tiettyä alaa lyhyeksi jaksoksi. Monesti työkokeilu saattaa kuitenkin kaatua yrittäjän kiireisiin aikatauluihin tai siihen, että työkokeilun järjestäminen koetaan hankalaksi. Kiehelä kuitenkin korostaa, että kun työkokeilupaikat ovat järjestyneet, niistä on pääsääntöisesti ollut hyötyä sekä yritykselle että työkokeilijalle. – Ylipäätään toivon, että yrittäjät lähtisivät rohkeasti työllistämistalkoisiin mukaan. Vaikka ihminen on ollut työtön, se ei tarkoita, etteikö hän olisi kykenevä työhön. Pitäisi antaa mahdollisuuksia. Sari Ilovuori muistuttaa, että sosiaalisella työllistämisellä, kuten palkkatuetulla työllä, voi olla yrityksille myös markkina-arvoa lisäävä vaikutus. – Siinä voi olla brändäyksen mahdollisuus. Ilovuori toivoo, että yhteiskunnallinen työllistäminen nostettaisiin enemmän keskusteluun. – Usein vain puhutaan siitä, että esimerkiksi palkkatuki vääristää kilpailua. Ilovuoren mukaan kuntien on oltava työllisyyspalveluissa aktiivisesti mukana. Nyt Pirkanmaalla odotetaan sitä, että hallituksen tavoittelemat uudet työllisyyskokeilut aloitetaan. Kokeiluissa toimivaltaa siirtyy valtiolta kunnille. Tällainen kokeilu järjestettiin jo aiemmin osassa Pirkanmaan kuntia. Nyt kehuttua mallia halutaan jatkaa. – Nähtäväksi jää, pääsemmekö mukaan, mutta sitä tietysti haluamme. Ei voi vain jäädä ihmettelemään omaan poteroon.