Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Huutia Pohjoissuunnan kaavalle: ”Eikös kaupungin peränurkan suurin ongelma ole se, että Lintula on täysin irrallaan muusta kaupunkirakenteesta?”

MIELIPIDE Tutustuin kaupungin pohjoisosan yleiskaavaehdotukseen. Tutkiessani kaavaan kuuluvaa tieverkkosuunnitelmaa aloin pohtia, tutustuvatko kaupunginvaltuuston jäsenet todella tekemiensä kaavapäätösten sisältöön, vai vievätkö asian esittelijät heitä kuin pässiä narussa. Pohjoissuunnan kaavan sisältöön pitäisi kyllä ihan oikeasti perehtyä! Kaavan tieverkkosuunnitelmassa on jokin pahasti pielessä. Ovatkohan kaavaan mielipiteensä jättäneet edes huomanneet asiaa? Tieverkkoselvityksen on laatinut kaupungin toimeksiannosta konsultti. Erityisesti Lintulan osuus on todella kummallinen. En tiennytkään, että kaikki tuolla alueella asuvat käyvät töissä Tampereella. Toimiva yhteys keskustaan Osana selvitystä konsultti on etsinyt tieyhteyttä Lintulasta seututielle 130 eli Tampereen suuntaan. Eikös tuon kaupungin peränurkan suurin ongelma olekin kuitenkin se, että Lintula on täysin irrallaan muusta kaupunkirakenteesta ja että sieltä ei ole toimivaa katuyhteyttä kaupungin keskustan suuntaan? Mielestäni ensisijaisena hankkeena tulisikin olla uuden sujuvan tieyhteyden saaminen Lintulasta keskustan suuntaan, eli juuri päinvastaiseen suuntaan. Eikö juuri kaavoituksen keinoin tulisi vahvistaa Valkeakosken työpaikkaomavaraisuutta sekä tukea paikallisen palvelurakenteen käyttöä sen sijaan että kaupunki lyhytnäköisesti edistää pendelöintiä kaupunkien välillä. Miten kaupunkirakennetta eheytetään parantamalla tieyhteyksiä muihin kaupunkikeskuksiin? Logiikka puuttuu Kaupungin ideoima ja edistämä Vanhankylän kauppakeskuksen rakennushanke yhdessä näiden Lintulan tiesuunnitelmien kanssa on kaupunkikehityksen kannalta suorastaan vahingollista, ja aiheuttaa jatkossa yksinomaan nykyisen palvelurakenteen rapautumista. Lintulan tapauksessa esitetty ratkaisumalli on kerta kaikkiaan toiminnallisesti takaperoinen. Nyt käytössä olevan ja uusien kokoojakatujen pääsuunnat olisivat täsmälleen samat, ne vain kulkisivat samansuuntaisina ja rinnakkain. Suunnitelmassa Tampereentien suuntaan kulkeva liikenne kulkisi siis aluksi eteläsuuntaan kunnes se kääntyisikin Tampereen suuntaan, jonne se suuntautuu nykyisinkin jo vanhallakin tieverkolla. Tämä ei siis muuttaisi liikenteellisesti nykytilannetta mitenkään. Liikennesuunnitelman perusteet uuden tieyhteyden avaamisesta Tampereentielle ovat vailla perusteita, eikä asiaa tarvitse tarkastella edes kovin kriittisesti. Suunnittelusta puuttuu logiikka. Uuden katuverkon rakentaminen vanhan rinnalle on sama kuin jos asuisi Vallossa ja pohtisi, miten parhaiten pääsee keskustaan. Ratkaisu: Rakennetaan Sääksmäentien rinnalle samaan suuntaan kulkeva katu, joka kääntyy Palmunmäestä keskustaan. Katu vain suunnitellaan vanhaa mutkaisemmaksi ja ajonopeutta alennetaan kuten Lintulan Tampereen yhteydessä on tarkoitus. Nykyisin Tampereen suuntaan sentään ajetaan seututiellä 130 maantienopeutta. Kaavatyö ei kestä juridista tarkastelua Haluaisin kyllä tietää, millaisella toimeksiannolla tieverkkoselvityksen tehnyt konsultti on työtään tehnyt, jos selvitystyön loppupäätelmä on se mitä kaavaluonnoksessa on nyt nähtävillä. Onko Lintulan osalta selvitetty toimivan katuverkon vaihtoehtoja liittyen muuhun kaupunkirakenteeseen vai onko todellakin yksinomaan etsitty yhteyttä Tampereen suuntaan? Ja vaikka näin olisikin, on esitetty ratkaisuvaihtoehto käsittämätön. On selvää, että ilman merkittäviä muutoksia kaavan liikenneverkkosuunnitelmaan kaavalla ei ole läpimenomahdollisuuksia. Jos kaavan perusteet ovat näin kyseenalaisia, on selvää, että toteutettu kaavatyö ei kestä juridista tarkastelua mahdollisessa valitustilanteessa. Nimimerkki ”Tarkistuksen paikka”