Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Eläkeläisjärjestöjen toiminnan tukeminen on järkevää

MIELIPIDE Suomen eläkejärjestelmä on maailmanluokassa kärkipäässä eli kolmannella sijalla kansainvälisen Merce Gobal Pension Index -vertailussa (22.10.2018). Tästä huolimatta Suomessakin on vielä paljon parannettavaa. Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on meissä eläkkeensaajien ryhmässä, jossa heitä on 174 000 henkilöä (Tilastokeskus). Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, joista 19,2 prosenttia kuului pienituloiseen kotitalouteen. Yksin asuva suomalainen on pienituloinen, jos hänen rahatulonsa jäävät alle 14 420 euron vuosituloihin eli 1 200 euron kuukausituloihin. Eläketurvakeskuksen kesäkuussa 2018 julkaistusta tutkimuksesta selviää, että lähes 10 prosenttia eläkeläisistä kokee vakavia toimeentulo-ongelmia. Puolet eläkeläisistä kokee tavanomaisten menojen kattamisessa jonkinasteisia vaikeuksia. Kolmas osa kertoo, että heille ei jää rahaa välttämättömien menojen jälkeen. Eläkeläisten omat järjestöt Suomalaisessa eläkejärjestelmässä eläkkeet kustantavat edunsaajat ja työnantajat. Virallisen eläkejärjestelmän ulkopuolella toimii eläkeläisten perustamia ja ylläpitämiä valtakunnallisia eläkejärjestöjä kuusi kappaletta. Niillä on yhteinen toimielin EETU. Se voi tehdä esityksiä sekä vaatia muutoksia ja parannuksia eläkeasioissa, mutta vain yksimielisesti. Samantapainen järjestely on valtakunnallisten järjestöjen maakunnallisilla yhdistyksillä ja näiden paikallisilla eläkeläisjärjestöillä. Paikallisissa yhdistyksissä toimii monituhatpäinen vapaahehtoistyöntekijöiden ja avustajien joukko lähinnä liikunta- ja kulttuuriharrastusten ylläpitäjinä. Näillä toiminnoilla torjutaan yksinäisyyttä ja edesautetaan ikäihmisten pysymistä fyysisesti ja henkisesti toimintakykyisinä ja yhteiskunnallisesti aktiivisina. Pienten paikallisten eläkeläisjärjestöjen auttaminen on sekin tärkeää. Kuntien osuus eläkeläistoiminnoissa Kunnat eivät pysty korvaamaan kaikkea paikallisyhdistysten vertaisryhmien elintärkeää työtä. Tarvitaan oikeanlaatuista rahallista avustusta, materiaaliapua, koulutusta ja ennen kaikkea halua aitoon yhteistyöhön. Eläkeläisjärjestöt edellyttävät, että maamme kunnat ja tulevat maakunnat yhä enenevässä määrin antavat yhdistystemme työlle sille kuuluvan arvon, esimerkiksi ilmaisten toimitilojen ja toiminta-avustusten muodossa. Toiminnalle olisi hyväksi ohjaaja-avun saaminen korvauksetta. Vaatimukset valtiovallalle Pidämme hyvinä ehdotuksia, joissa Suomeen laadittaisiin pian eläkeköyhyyttä vähentävä toimenpideohjelma, joita myös eläkeläisliittojen etujärjestö EETU pitää tärkeänä. Huomioitava on myös ikäihmisten tarvitsema hoito ja huolto koko laajuudessa laadukkaiksi palveluiksi ja kaikkien pienituloisten eläkeläisten saavutettavaksi. Tärkeää toimenpideohjelmassa on kansan- ja takuueläkkeisiin tehtävät huomattavat tasokorotukset pienituloisten eläkeläisten toimeentulo-ongelmien poistamiseksi. Valkeakosken Eläkeläiset ry:n johtokunta