Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Avointen aloitteiden määrä on kasvanut viime vuosina – Hallintojohtaja Anne Laukkanen: "Viranhaltijat arvioivat työskentelyssään sitä, mikä on kiireellisin vastata"

Kaupungin hallintojohtaja Anne Laukkanen pitää avointen aloitteiden määrää tämän vuoden alussa normaalina, ja viranhaltijoita työllistettyinä, mikä venyttää eniten valmistelua vaativien aloitteiden vastausaikoja. –Valtuustoaloitteet työllistävät virkakoneistoa, eihän siitä mihinkään päästä. Viranhaltijat arvioivat työskentelyssään sitä, mikä on kiireellisin vastata. Keskushallinnosta säännöllisin väliajoin hoputamme ja kaupunginjohtajakin aina muistuttaa keskuksia, että aloitteisiin pitäisi vastata nopeasti, Laukkanen kommentoi pitkiä vastausaikoja. Avointen aloitteiden määrä on kasvanut Tämän vuoden alussa loppuun käsittelemättömiä valtuustoaloitteita oli 34. Niistä vanhimmat olivat vuodelta 2015. Aloitteista kymmenen sai helmi-maaliskuussa vastauksen joko kaupunginvaltuustolta tai -hallitukselta. Loput jäivät edelleen kaupungin toimielinten valmisteluun. Laukkasen mukaan viime vuoden alussa avoimia aloitteita oli 30 ja sitä edeltävänä vuonna noin 20. Määrä on siis vuosittain paisunut. Aloitteita tehtiin viime vuonna 26, vuonna 2017 peräti 37 sekä vuonna 2016 vain 14. Aloitteiden määrään vaikuttavat monet tekijät, kuten vaalien ajankohta, joka lisää valtuutettujen aktiivisuutta. Edelliset kunnallisvaalit esimerkiksi käytiin vuonna 2017, jolloin myös aloitteita tehtiin runsaasti. Takarajaa vastauksille ei ole Virallista takarajaa aloitteisiin vastaamiselle ei valtuustoaloitteiden käsittelyä kuntalain mukaan sääntelevässä kaupungin hallintosäännössä ole, mutta jokaiseen aloitteeseen on vastattava. Valmistelu ja vastaaminen ovat sen viranomaisen kontolla, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteiden saamien vastausten on myös oltava riittävän hyvin valmisteltuja, joten niitä ei voida kuitata esimerkiksi toteamalla, että resurssit eivät riitä vastaamiseen. –Useimmat vastauksethan tulevat aina lautakunnan kautta, joten ei riitä, että vain viranhaltija valmistelisi aloitetta. Kun lautakunta katsoo, että eihän tätä ole valmisteltu asiallisesti tai riittävästi, se voi palauttaa aloitteen uudelleenvalmisteluun. Ennen kuin aloite tulee lautakunnasta kaupunginhallitukselle, siinä menee taas tovi, Laukkanen sanoo. Kulttuuri näkyy aloitteiden teossa ja niihin vastaamisessa Hän myöntää, että myös politiikan vaikutus voi näkyä yksittäisen kaupungin aloitteenkäsittelyssä. –Kulttuuri vaikuttaa siihen, tehdäänkö aloitteita, mistä asioista ja miten niihin vastataan, Laukkanen toteaa. Valtuustoaloitteiden laatua hän pitää hyvänä, eli huonosti tehdyistä aloitteista käsittelyn hitaus ei ole kiinni. –Aloitteeseen, josta ei käy ilmi, mitä sillä tarkoitetaan, on helppo vastata. Se tulee nopeasti bumerangina takaisin. Meillä mielestäni aloitteet ovat olleet hirmu täsmällisiä ja niistä on käynyt ilmi, mitä aloitteen tekijät ovat halunneet, Laukkanen sanoo.