Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Ratkaiseeko vakinaistaminen hoitajapulan? – Kaupunginhallitus päättää tänään, palkataanko Valkeakoskelle kymmenen uutta kotihoidon ammattilaista

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina esitystä kymmenen uuden vakituisen kotihoidon hoitajan työsuhteen perustamisesta Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskuksen alaisuuteen. Esityksen mukaan uusia vakansseja alettaisiin täyttää 1. huhtikuuta alkaen. Uusien vakituisten hoitajien tarvetta perustellaan Sosiaali- ja terveysministeriön suositukseen perustuvan kotihoidon suunnitteluohjeen seuraamisella. Ohje kertoo, kuinka monta hoitajaa vähintään tarvitaan tiettyä määrää asiakkaiden palvelutunteja kohden laadukkaan palvelun toteutumiseksi. Kotihoidon henkilöstössä on ohjeen mukaan kymmenen hengen vajaus. Kotihoidossa on tällä hetkellä 240 säännöllisen kotihoidon asiakasta. Kaupungilla on vakinaisissa työsuhteissa 45 kotihoidon hoitajaa. Rekrytointi vaikeutui kesällä Asiakkaiden palvelutuntien, eli asiakkaille tarjottujen palveluiden, määrä on vuosittain kasvanut, eikä se esityksen arvion perusteella näytä hiipuvan tänäkään vuonna. Yhteensä kasvua on ollut vuodesta 2014 viime vuoteen mennessä 43 prosenttia. Esitystä valmistelleen vanhuspalvelujohtaja Tarja Laineen mukaan viime vuoden loppua kohden tunnit vain lisääntyivät. Kotihoitoa alkoi vaivata akuutiksi kasvanut tekijäpula. –Meillähän on ollut tarve kotihoidon hoitajille aiemminkin, mutta nyt olemme huomanneet, ettemme saa enää samalla tavalla sijaisia kuin aiemmin. Päätimme, että saamme paremmin tekijöitä, kun otamme heidät vakinaisiksi omille palkkalistoille, Laine sanoo. Rekrytoinnin hankaluus kävi ilmi ensi kertaa viime kesänä, jolloin lyhytaikaisia sijaisia oli vaikea saada paikkaamaan vakinaisen henkilökunnan lomia ja poissaoloja. Sijaistuksia hoidettiin Seuturekry Oy:n kautta. Tilanne parani Laineen mukaan syksyllä, mutta ei palautunut kesää edeltäneelle tasolle. Huono julkisuuskuva heikentää alan imagoa –Sijaisten puute aiheuttaa sen, että vakihenkilöstö joutuu tekemään tuplavuoroja, eli sekä aamu- että iltavuoroja. Siinä tulee hyvin nopeasti väsyminen henkilöstölle. Pahimpaan aikaan tuplavuoroja oli lähes päivittäin, mutta nyt, kun pahin sairastelukausi on rauhoittunut, tilanne meni ohi, Laine sanoo. Sijaisten saatavuuteen on Laineen mukaan vaikuttanut hoitoalan saama huono mediajulkisuus, joka korostaa työn raskautta ja vaativuutta. Jopa kiinnostus vakituisiin työpaikkoihin on hiipunut. Vaihtuvuus kuriin omaa porukkaa laajentamalla Vakituista työvoimaa palkkaamalla halutaan vaikuttaa yhtä aikaa moneen kotihoitoa heikentävään tekijään. Esityksen mukaan niukan hoitajaresurssin katsotaan vähentävän hoitotyön houkuttelevuutta ja henkilöstön saantia. Vakituisia hoitajia palkkaamalla halutaan myös vähentää tiuhaan vaihtuvien sijaistajien perehdyttämiseen kuluvaa aikaa, joka on pois varsinaisesta hoitotyöstä. Viime kädessä suuri vaihtuvuus heikentää hoidon laatua, ja tuo riskejä erityisesti muistisairaiden asiakkaiden hoitoon. –Oman porukan laajentamisella yritämme saada vaihtuvuutta kuriin, Laine sanoo. Vähemmän sijaisia Uusien hoitajavakanssien tuottamat kustannukset katettaisiin esityksen mukaan ensisijassa ostopalvelu- ja sijaismäärärahoilla. Mahdollinen lisämäärärahan tarve tuotaisiin käsittelyyn, kun vanhuspalveluiden määrärahat näyttäisivät ylittyvän. Sijaisten määrä tulisi Laineen mukaan olemaan pienempi kuin ennen. Viime vuonna sijaisia oli jatkuvasti käytössä viisitoista. Sijaistuksia Valkeakosken kotihoidossa on hoidettu Seuturekry Oy:n ja paikallisten kotihoitoyritysten ostopalveluiden välityksellä. Edit. 12.3. klo 9.21: Ensimmäisen väliotsikon jälkeistä virkettä korjattu. Esityksen arviossa käsiteltiin vuotta 2019, ei seuraavaa vuotta.