Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Vanhuksen talous voi sortua helposti palveluasumisen takia, kirjoittaa Pekka Laine mielipidekirjoituksessaan

MIELIPIDE Aamulehdessä 23.2 julkaistussa kirjoituksessa nostettiin esiin asia, joka on harmillisesti unohdettu hoitoon liittyvässä keskustelussa. Vaikka hoitoon liittyvät ongelmat ja hoitomaksujen määräytiminen ovat olleet mediassa esillä useamman kerran, niin selkeä näkemys ja kokonaiskuva puuttuvat. Olen pitkään painottanut, että muistisairaan ja omaisen edunvalvonnan on perustuttava selkeään kokonaisnäkemykseen keskeisistä ja kiireellisesti ratkaistavista kysymyksistä. Vain siten voidaan rakentaa vahva vaikuttamisohjelma ja saada aikaiseksi tarvittavia tuloksia. Mediassa on tuotu esiin se, kuinka palvelumaksut määräytyvät ja miten yksittäisillä arkeen liittyvillä toimenpiteilläkin on oma hintansa. Hoitoon ja palveluihin liittyvien maksujen määräytymisellä on historiansa. Kunnat ryhtyivät kehittämään 2000-luvulla tultaessa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Nämä asumisen muodot ovat asiakkaalle kalliimpia, koska hän joutuu maksamaan esimerkiksi lääkkeensä itse toisin kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Taloudellistenvaikutusten näkökulmasta asia on yksilölle ongelmallinen ja johtaa pahimmillaan vaikeuksiin Epäkohdista on puhuttava Toinen kriittinen piste liittyy tilanteeseen, jossa parempituloinen puoliso joutui pitkäaikaiseen laitoshoitoon ja kotona ollut omainen saattoi jäädä puille paljaille kunnan saattaessa ottaa 80 prosenttia hoitoon joutuneen eläkkeestä. Tämän tilanteen välttämiseksi alettiin laatia elatusapusopimuksia, jotka hyväksytettiin käräjäoikeudessa. Näitä päätöksiä on useita. Samanaikaisesti tuolloin oli meneillään asiakasmaksulain muutos, jonka tarkoituksena oli turvata kotiin jäävän vähempiosaisen puolison asema. Kesti kuitenkin viitisen vuotta, ennen kuin eduskunta hyväksyi lakimuutoksen. Tähän lopputulokseen pääseminen edellytti tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä sekä saumatonta vaikuttamista. Hoidon epäkohdista on puhuttava. On myös tarkasteltava palveluiden ja hoidon hinnoittelua ja tähdättävä niiden järkeistämiseen. Muistisairaan hyvä elämä ja sujuva arki ei ole pilkottavissa yksittäisiin toimenpiteisiin ja niiden irralliseen ostamiseen. Hoitomaksujen suhteen on luotava järjestelmä, joka on tasavertainen, ei aiheuta syrjäytymistä, eikä saata muistisairaita ihmistä ja hänen omaistaan taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Laadukas elämä ja riittävä toimeentulo on turvattava silloinkin, kun ihminen on ympärivuorokautisen avun ja pitkäaikaisen hoidon tarpeessa. Pekka Laine omainen