Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Kaupunki pysyy kannassaan – oikaisuvaatimus puolikkaan tehdasalueen purkuluvasta hylättiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta on Valkeakoskella tällä viikolla hylännyt Pirkanmaan ely-keskuksen oikaisuvaatimuksen, joka koski Avilon Fibres Oy:n konkurssipesälle myönnettyä purkamislupaa. Lupa koskee konkurssipesän omistamalla kiinteistöllä sijaitsevia useita teollisuusrakennuksia. –Asiasta keskusteltiin. Lautakunta oli sitten yksimielinen hylätessään oikaisuvaatimuksen, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kari Helenius (sd) kertoo. Lautakunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Lautakunnan puheenjohtaja varautuu siihen, että oikaisuvaatimuksen purkuluvasta tehnyt Pirkanmaan ely jättää valituksen. –Aikanaan kuulin konkurssipesän yhteydenotosta ja aina silloin tällöin olen kuullut, missä mennään. Olen arvellut, että kun päätös aikanaan tulee, jompikumpi osapuoli siitä valittaa. Lopulta silloin jää oikeuden katsottavaksi, kumpi puoli on asiassa oikeassa. Helenius sanoo, että purkuluvassa on asetettu aika kovat ehdot. Lämmitys puuttuu Lautakunnassa oli puhe siitä, että purkulupahakemuksessa mainittujen ja ahtaiden teollisuusrakennusten uusiokäyttö on hankalaa. –Rakennuksissa ei ole edes kunnollista lämmitysjärjestelmää, sillä koneet ovat aikanaan niitä lämmittäneet. Aika ajaa rakennuksia koko ajan huonommiksi, jos niissä ei ole rakennuksista huolehtivia toimijoita. Hävitettäviksi aiotaan teollisuusradan pohjoispuolen rakennuksia. –Esimerkiksi iso tehdassali eteläpuolelta on säilymässä ja tietenkin tiilipiippu. Se on järveltä katsottaessa maamerkki ja tehdasalueen symboli. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Lautakunnassakin tiedostetaan hyvin se, että ulkopuolisten pääsyä tapaturmariskejä sisältävälle vanhalle teollisuusalueelle on hyvin vaikea estää kokonaan. –Toivottavasti kukaan ei siellä itseään loukkaisi. Lautakunnan puheenjohtaja Kari Helenius sanoo, että kaikille entisten Säterin tehdasalueen rakennuksille tuskin koskaan saa purkulupaa. Nyt kaikille ei toki ole purkua haettukaan. –Alue on rakennettua kulttuuriympäristöä ja osa Valkeakosken historiaa samoin kuin Ulvajanniemen kaupunginosa. Siellä pienetkin muutokset osaan taloista ovat luvitettuja. Valkeakoskella on tekeillä keskustan osayleiskaava, jonka tavoitteisiin kuuluu alueen säilyttäminen teollisuuskäytössä. –Jos jollakin riittäisi rahaa puhdistaa kiinteistön maaperä, ei paljon ihanteellisempaa paikkaa olisi johonkin muuhun käyttöön. Käytännössä kuitenkin alue on uudessakin kaavassa jäämässä siis teollisuuskäyttöön. Ely-keskus on sopinut tapaamisen kaupungin kanssa Johtaja Olli Madekivi Pirkanmaan ely-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta kertoo sähköpostitse, että kaupungin kanssa on sovittu tapaaminen asiaan liittyen. –Ely-keskus tutustuu kaupungin perusteluihin ja tarvittaessa harkitsee jatkotoimia. Madekivi huomauttaa, että Säterin asemakaava on jo lähes 40 vuotta vanha ja laadittu, ennen kuin rakennussuojelua koskevat säädökset otettiin rakennuslakiin. Näin se on kulttuuriympäristön suojelun kannalta vanhentunut. Asemakaava tulisikin saattaa ajan tasalle. –Asemakaavan yhteydessä arvioidaan, millä rakennuksilla on suojeluarvoa ja mitkä voidaan purkaa. Madekiven mukaan tehdasalueella on myös sellaisia rakennuksia ja rakennelmia, joilla Pirkanmaan maakuntamuseon arvion mukaan ei ole suojeluarvoa. Ennen uuden asemakaavan laatimista purkamisluvan olisi hänen mukaansa tullut kohdistua näihin rakennuksiin.