Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Mittava purkuhanke odottaa Avilonilla – vastaan voi vieläkin tulla palovaarallista rikkihiiltä ja pilaantunutta maaperää

Avilon Fibres Oy:n konkurssipesän Valkeakoskella vireille saattama purkulupa-asia on oikaisuvaatimuksen vuoksi vielä kesken, mutta hankkeen mittavuus käy jo ilmi tammikuun lopulla myönnetyn luvan sisällöstä. Konkurssipesä haluaisi purkaa toistakymmentä rakennusta Säterintien päässä sijaitsevalta tehdasalueelta radan pohjoispuolelta. Jos lupa tulee voimaan, edetään seuraavasti. Ensin pidetään aloituskokous, jonne konkurssipesä kutsuu ainakin purkutöiden vastaavan työnjohtajan, pääsuunnittelijan, kaupungin ympäristötarkastajan, Pirkanmaan ely-keskuksen ja myös Pirkanmaan pelastusviranomaisen edustajan ja mahdollisesti muita erityisalojen suunnittelijoita ja työnjohtajia. Lupa ennakoi, että toimijoita on monta, joten toimintaperiaatteet täytyy sopia yhteispalaverissa. Samalla voi sopia vaiheistusta, jota vaaditaan henkilöturvallisuuden takaamiseksi ja ympäristön suojaamiseksi lisävahingoilta. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Rakennusten perustusten purkaminen ei kaikkialla luultavasti ole mahdollista, koska maaperä on pilaantunutta. Mikäli perustuksia jää maahan, ne pitää merkitä kartalle. Maan alle ei saa jäädä sellaisia rakenteita, jotka voivat myöhemmin menettää kantavuutensa. Purkurakennusten kellaritilat pitää täyttää ja ympäristö maisemoida. Tutkimussuunnitelma jätemäärä- ja haittaselvitysten tekemiseksi joudutaan hyväksyttämään sekä ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikössä että kaupungin ympäristönsuojelussa. Purettavista rakenteista täytyy olla tiedossa haitta-aineet ja jätemäärät. Purkujätteet tulee sitten lajitella ja jatkosijoittaa asianmukaisesti. Alueen ympäristöhaitat eivät saa purkutöiden vuoksi lisääntyä, lupatekstissä huomautetaan. Vaadittavia tutkimuksia ole rakennusvalvonnalla olleiden tietojen mukaan ole vielä tehty kattavasti. Näin ollen purkusuunnitelmat pitää vielä päivittää. Purkujätettä ei saa sijoittaa kiinteistön alueelle ilman lupia. Lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ely-keskus. Lupatekstistä ilmenee myös, että purkutöiden vaiheistuksesta pitää tehdä suunnitelma ja pyytää sille hyväksyntä. Jos purkulupa saa aikanaan lainvoiman ja purku sittemmin alkaa, puretun alueen maanpinta pitää viimeistellä ja siistiä. Esimerkiksi purkurakennusten ja säilyvän rakennuskannan rajakohdat ja julkisivut täytyy kunnostaa. Julkisivut voivat vaatia siistimistä sen vuoksi, että näyttäviä putkistoja puretaan. Lopputuloksesta odotetaan kaupunkikuvan kannalta siistiä ja alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoja kunnioittavaa. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Purkuun ryhtyvän konkurssipesän edellytetään vastaavan työturvallisuudesta. Osa tehtävistä on luonteeltaan mahdollista vaaraa aiheuttavia. Kun puretaan vanhoja tehdasrakennuksia, niissä olevat mahdolliset haitta-aineet on pakko ottaa huomioon. Erityistä haastetta on siinä, että viskoosikuitutehtaalla käytetty rikkihiili ja myös rikkihiilineste ovat palovaarallisia aineita. Varastoituna tehtaalla ollut rikkihiili toki saatiin pois tehdasalueelta vuoden 2013 maaliskuussa haetun konkurssin jälkeen. Rahoitus puhdistukseen saatiin valtiolta kesällä. Rikkihiili kelpasi myyntiin vain osin. 127 tonnia viskoositeollisuuteen kelpaamatonta rikkihiiltä huolittiin Itävaltaan, mutta se täytyi antaa sinne ilmaiseksi. Jos Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta tiistaina hylkää Pirkanmaan elyn tekemän oikaisuvaatimuksen, Pirkanmaan ely-keskus voi halutessaan jatkaa muutoksenhakua valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Ely-keskus katsoi oikaisuvaatimuksessaan, että ennen lupaharkintaa pitäisi muuttaa kaavaa. Nykyinen on vuodelta 1980.