Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Kaupunki antaisi konkurssipesän purkaa osan Säterin kylmistä tehdasrakennuksista, mutta ely vaatii lupaa kumoon

Toisen viranomaisen mielestä purkamistarve on pakottava, kun toisen mielestä purkamislupahakemus tulee hylätä. Toisen mielestä purkuun haetut rakennukset ovat huonossa kunnossa ja sellaisina vaarantavat turvallisuuden. Toisen mielestä taas purkaminen voisi hävittää rakennetun ympäristön perinne- tai kauneusarvoja tai muuta arvokasta. Tällainen on tilanne entisellä Säterin alueella Valkeakoskella. Viskoosikuitutehdas meni konkurssiin keväällä kuusi vuotta sitten. Vieläkään ei tiedetä, saako Avilon Fibres Oy:n konkurssipesä purkaa useita tehdasrakennuksia. Ne seisovat huonokuntoisina ja rapistuvina Säterin tehdasalueella. Purkulupa myönnettiin alkuvuonna Valkeakosken kaupungin johtava rakennustarkastaja on tammikuun lopulla myöntänyt Avilon Fibresin hakeman purkuluvan listalle rakennuksia, joille ei ole löytynyt käyttöä. Korkeat ja sokkeloiset tilat eivät ole kelvanneet kellekään. Haettu lupa myönnettiin muille paitsi voimalaitoksen punaiselle tiilipiipulle. Purkaa saisi luvan mukaan jäteveden kemiallisen ja biologisen puhdistamon, rikkihapposäiliön ja suolavaraston, selluvaraston ja lastauslaiturin, sulfiitti- ja vetyperoksidisäiliön, suolatehtaan, turvelaitoksen, vanhan tehtaan, voimalaitoksen ja öljysäiliön. Pirkanmaan ely-keskus on eri mieltä. Se vaatii purkamislupahakemuksen hylkäämistä. Ely-keskus on myös tehnyt purkulupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Se vaatii, että rakennustarkastajan päätös on kumottava lainvastaisena. Ely-keskus on sitä mieltä, että Avilonin, entisen Säterin alueen vuoden 1980 asemakaava on vanhentunut. Edelleen ely katsoo, että edellytykset suojella rakennusperintöä alueella tulisi ratkaista saattamalla asemakaava ajan tasalle. Ely: Merkittävää kulttuuriympäristöä Elyn mukaan 1940-1950-luvun rakennusten hävittäminen suoraan rakennusluvalla uhkaa juuri niitä arvoja, minkä perusteella Säteri Oy:n silla- ja viskoosikuitutehdas kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön "Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta". Tämän vuoksi ei elyn näkemyksen mukaan ole edellytyksiä myöntää purkamislupaa. Myös tiilipiipun säilymisen edellytykset heikkenevät elyn mielestä, jos siihen kytkeytyvä lämpövoimalaitos ja ympäröivät tehdasrakennukset puretaan. Seuraavaksi asiaa käsittelee Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta tiistain 5. maaliskuuta kokouksessaan. Lautakunnalle esitetään, että se hylkäisi elyn oikaisuvaatimuksen. Juttu jatkuu kuvan jälkeen: Perustelujen mukaan rakennusten suojeluarvo on rapautumisen, lämmityksen puutteen, tahallisen pahanteon ja kunnossapidon mahdottomuuden vuoksi suurelta osin jo menetetty. Rakennusten korjaaminen johtaisi yhtä lailla suojeluarvojen menettämiseen. Kaupunki: Arvot jo pitkälle tuhoutuneet Maankäyttö- ja rakennuslaki kyllä sanoo purkamisluvan edellytykseksi sitä, ettei rakennetun ympäristön perinne- ja kauneusarvoja tai muita arvoja hävitetä. Purku ei saa haitata myöskään kaavoitusta. Käytännössä arvot ovat pitkälle jo tuhoutuneet. Kaupungilla ei ole myöskään tavoitteena muuttaa teollisuusalueen käyttötarkoitusta muuksi eikä kaavan muuttamiselle ole tarvetta. Rakennuksille on perustelujen mukaan yritetty etsiä käyttäjiä ja samalla järjestää niiden ylläpitoa, mutta uutta toimintaa ei ole löytynyt. Kiinteistön omistaa Avilon Fibresin konkurssipesä. Purettaviksi aiotut rakennukset sijaitsevat radan pohjoispuolella, jossa myös maaperä on voimakkaasti pilaantunutta. Rakennusten rakenteissa oletetaan olevan haitta-aineita. Hallitulla purkamisella voidaan vähentää ympäristön lisäsaastumista, kaupunki katsoo. Entisen Säterin kiinteistön omistaa Avilon Fibres Oy, joka on konkurssissa. Rakennuksia lakattiin lämmittämästä vuonna 2014. Osa rakennuksista on lämmennyt tuotantoprosenssin lämmöllä. Rakennukset ovat turvallisuusriski alueella kulkeville. Sijainnin vuoksi ulkopuolisten pääsyä on mahdoton kokonaan estää. Alueella on pidetty joulukuussa katselmus, jossa myös elyllä oli mahdollisuus tutustua asiaan.