Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Kirkkohallitus hallinto-oikeudelle: Valkeakosken kirkon purkupäätöksestä tehty valitus pitää hylätä

Helsingin hallinto-oikeuden pitäisi jättää tutkimatta ja hylätä Valkeakosken kirkon purkamispäätöksestä tehty valitus. Näin toteaa kirkkohallitus antamassaan lausunnossa. Kirkkohallituksen täysistunto päätti lokakuussa 2018 vahvistaa Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston maaliskuussa 2018 tekemän Valkeakosken kirkon purkamispäätöksen. Samalla se hylkäsi kirkkovaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen. Täysistunnon päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Tehdyssä valituksessa pyydetään kirkkohallituksen päätöksen kumoamista. Päätöksen laillisuus ei ole kyseenalainen Kirkkohallituksen Helsingin hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa todetaan, että valituksen perusteissa ei tuoda selkeästi esiin sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kirkkohallituksen päätöksen laillisuus saatettaisiin kyseenalaiseksi. Kirkkohallituksen lausunnossa esitetään, että valitus tulisi jättää tutkimatta. Lausunnossa todetaan myös, että mikäli Helsingin hallinto-oikeus ottaa valituksen tutkittavakseen, lausunnossa käydään läpi keskeisiä päätöksen lainmukaisuuteen liittyviä seikkoja. Näitä seikkoja ovat etenkin käytettävissä olleiden selvitysten oikeellisuus ja riittävyys, valituksesta pyydetyt lausunnot, kirkkohallituksen päätöksen perustelut ja erityisesti esitetyt kiinteistömenot, rakennussuojeluun ja päätöksen vastustamiseen liittyvät näkökohdat sekä niiden vaikutus valituksenalaisen päätöksen lainmukaisuuteen.