Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Oikeus hylkäsi Kaapelinkulman metsänhakkuuseen liittyneen syytteen – "Ei voi päätellä, että kirjopapurikon lisääntymis- tai levähdyspaikkoja olisi hävitetty"

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt luonnonsuojelurikkomuksesta nostetun syytteen, joka koski kaivosyhtiö Dragon Mining Oy:n metsänhakkuita Kaapelinkulmalla neljän hehtaarin alalla. Metsähakkuut tehtiin syyskuussa 2016. Hakkuusuunnitelma koski yhteensä 26 hehtaaria, jotka avohakattiin. Alueeseen sisältyi syytteen tarkoittama neljä hehtaaria metsää, joka katsotaan rauhoitetun kirjopapurikkoperhosen lisääntymis- tai levähdysalueeksi. Syyttäjä esitti tästä Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnon ja karttakuvia, joissa perhosen esiintymisalue ja tehdyt havainnot sekä hakatut alueet menivät osin päällekkäin. Sittemmin neljälle hehtaarille on istutettu uutta, nuorta taimikkoa. Riidattomaksi käräjäoikeus katsoi sen, että mainitulta alueelta ei ole tavattu kirjopapurikkoja. Asiaa ratkaistessaan käräjäoikeus paitsi hylkäsi syytteen, myös velvoitti valtion korvaamaan syytteessä olleelle henkilölle yhteensä 5 088,51 euroa. Valtaosa summasta on oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi siinä ovat mukana vähäiset todistelukulut. Syytetty oli vaatinut lähes kaksinkertaista summaa, mutta käräjäoikeus kohtuullisti summaa. Käräjäoikeuden mukaan syyksilukeva tuomio edellyttäisi rikosasiassa täyttä näyttöä. Tässä tapauksessa ei voitu varmasti todeta kirjopapurikon lisääntymis- tai levähdyspaikkoja hävitetyn. Käräjäoikeuden mukaan todistajien kertomukset osoittivat, etteivät kirjopapurikkojen elinolot ole hakkuun jälkeen muuttuneet. Sen vuoksi ei voida käräjäoikeuden mukaan tehdä sellaista johtopäätöstä, että lisääntymis- tai levähdyspaikkoja olisi hävitetty tai heikennetty. Syyte ei kohdistunut kaivosyhtiöön, vaan sen asiasta vastanneeseen toimihenkilöön. Syyttäjä katsoi tämän henkilön olleen huolimaton ilmoittaessaan hakkuun toimeenpanosta vastaavalle, ettei hakkuusuunnitelman mukaiselle hakkuulle ole lainsäädöllisiä rajoituksia. Syytetty kiisti syytteen, joskin oli myöntänyt unohtaneensa tarkistaa ympäristöluvan ehdot. Tuomio on lainvoimainen.