Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Näin Valkeakosken kaupunki ja Mehiläinen vastaavat VS:n lukijoille vanhustenhoidon kysymykseen – "Väittäisin, että perusasiat ovat kunnossa"

Kysyimme Valkeakosken vanhuspalveluiden johdolta muutamista "risuista", jotka tulivat esille Valkeakosken Sanomien lukijoille tekemässä kyselyssä. Väite 1: Osastoilla on välillä vajaamiehitys. –Meillä ei asumispalveluissa ole osastoja. Usein unohdetaan, että asumispalvelussa vanhukset asuvat omissa kodeissaan, he ovat vanhoja ihmisiä ja heillä on sairauksia, mutta he eivät ole potilaita. Hoitajat auttavat heitä arjessa kuten autetaan kotona asuvia ikäihmisiä. –On tilanteita, että hoitajia on vähemmän kuin työvuoroon on suunniteltu johtuen esimerkiksi äkillisistä sairauspoissaoloista. Tällöin työt organisoidaan uudelleen niin, että hyvä hoito saadaan poikkeustilanteesta huolimatta toteutettua. Jos yhdestä vuorosta puuttuu hoitaja, muista ryhmäkodeista mennään auttamaan. –Akuuttien poissaolojen sijaisjärjestelyjä hoidetaan sisäisin järjestelyin kuten vapaaehtoisin vuoronvaihdoin. Satunnaisesti hoitajat tekevät myös pitkiä päiviä vapaaehtoisesti. Iloitsemme siitä, että hoitajamme ovat erittäin joustavia ja ajattelevat aina asukkaiden parasta myös työvuorojärjestelyjä tehdessään. Väite 2: Ensimmäiselle sairauslomapäivälle ei oteta sijaista. Toisinaan sijaista ei saada syystä tai toisesta. –Henkilöstömitoituksemme on ollut sellainen, että jos vuorosta on äkillisesti yksi hoitaja sairauslomalla, sijaista ei ole heti tarvittu vaan apu on tullut toisesta ryhmäkodista. –Aina ei myöskään sijaista saada vaikka kaupungin palvelutoiminnassa käytetyn Seuturekryn kautta sijaisia on mukavasti tullutkin. –Seuturekryn täyttöaste on ollut hyvällä tasolla: Vuonna 2018 Wäinämöiseen tilattiin sijainen 606 työvuoroon, joista 523 työvuoroon sijainen saatiin (88,64 %). –Vuonna 2018 Kanteleeseen tilattiin sijainen 413 työvuoroon, joista 373 työvuoroon sijainen saatiin (92,79 %). –Vuonna 2018 Tallikadun ryhmäkodin Arvoon tilattiin sijainen 199 työvuoroon, joista 177 työvuoroon sijainen saatiin (91,71 %). Väite 3: Kun on vajaamiehitys, vanhukset hoidetaan sänkyyn, kun ei ehditä nostaa heitä istumaan. –Vanhukset avustetaan aina pois vuoteesta, jos vaan vointi sen sallii. Ketään ei hoideta vuoteeseen vajaamiehityksen vuoksi. –Vuoteeseen hoitaminen ei kokemustemme mukaan säästä hoitajien aikaa. Monissa tilanteissa se vie jopa enemmän aikaa. Esimerkiksi vuodepesuissa tarvitaan yleensä kahden hoitajan apu. Toimintaohjeemme on, että vajaamiehitystilanteessa työt organisoidaan uudelleen. Väite 4: Kaupungin ylläpitämän palvelutalon omavalvontasuunnitelmassa mainitut seuraavat asiat eivät ole toteutuneet omaisten useista yhteydenotoista huolimatta: ”Ryhmäkodissa työskennellään kuntouttavalla työotteella. Asukkaille on tehty henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Ryhmäkodilla hoitajat pitävät erilaisia viriketuokioita ja lisäksi vapaaehtoisia työntekijöitä käy ryhmäkodilla viikoittain. Ryhmäkodilla on 1 x viikossa vapaaehtoinen ulkoiluttaja ja hoitajat ulkoiluttavat muina päivinä mahdollisuuksien mukaan. Oma kuntosalivuoro on 1 x viikossa. ” –Kuntouttava työote lähtee aina jokaisen vanhuksen olemassa olevista voimavaroista. Joidenkin vanhusten konkreettinen kuntoutuksen tavoite voi olla tuettu käveleminen ruokapöytään päivittäin tai reisilihasten vahvistaminen aina sängystä noustessa aamuisin. –Ohjeistuksemme mukaan jokaiselle laaditaan henkilökohtainen liikkumissuunnitelma osaksi hoitosuunnitelmaa. Näiden suunnitelmaksi kirjattavien kuntoutustavoitteiden asettamisessa on apuna käytettävissä fysioterapeutti. –Vanhukset ulkoilevat säännöllisesti hoitajien, omaisten ja vapaaehtoisten turvin. Ohjaajamme koordinoivat vapaaehtoisapua ja järjestävät vuosittain muutamia kertoja vanhusten ulkoiluystäväkoulutuksia, joiden kautta saamme vapaaehtoisulkoiluttajia. –Lisäksi meillä käy kolmannen sektorin toimijoita toteuttamassa vapaaehtoisvoimien erilaisia tapahtumia ja tuokioita. Otamme aina iloisina vastaan uudet vapaaehtoistoimijat! Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Onko työntekijöillä oikeus puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin viemällä niitä esimiehelleen ja antaa hänelle palautetta? - ”Hoitajat olivat joitain kertoja kertoneet minulle vajaamiehityksestä osastolla. Tiedustelin, ovatko he vieneet asian esimiehelleen. He kertoivat vieneensä, mutta todenneensa sen turhaksi. Aistin, että he pelkäsivät esimiestään, koska pyysivät, etten kertoisi heistä mitään” –Työntekijöillä on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin. Epäkohdista ilmoitetaan ensisijaisesti esimiehelle, joka on velvollinen ryhtymään tarvittaviin toimiin asian ratkaisemiseksi. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä seuraamuksia, oli asia mikä tahansa. –Johtamisen kulmakiviä ovat läpinäkyvyys, henkilöstön osallistaminen ja tiimityö. Kannustamme työntekijöitä oman osaamisen ja oman työn kehittämiseen. Työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan asukkaidemme hyvinvointiin ja onnistunut henkilöstöjohtaminen on siksi tärkeää. Mitä haluatte vielä sanoa? –Ikäihmisten ja heidän omaistensa hätä on nyt suuri, kun julkisuudessa on käyty paljon keskustelua epäkohdista. Pitäisi pyrkiä tuomaan esille, että asiat voivat olla ihan hyvinkin. Myös meillä on paljon kehitettävää, mutta väittäisin perusasioiden olevan kunnossa. –Palvelun sisältöä kehitetään koko ajan niin, että toiminta on vanhuksen tarpeista ja toiveista lähtevää. Vastaukset on koostettu kokoonpanolla palvelupäällikkö Katri Nieminen (Valkeakosken kaupunki), johtaja Tanja Kataja (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy) ja vanhuspalveluiden johtaja Tarja Laine.