Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Lotilan lenkkipolun ympäristöön tulee lähiaikoina metsätöitä – Jutun videolla UPM:n miehet kertovat, mistä on kyse

Harva tietää, että metsätöissä olevan hakkuukoneen turvaetäisyys on peräti 90 metriä. Metsäasiakaspäällikkö Janne Vaittinen UPM:ltä sanoo, että metsäkoneen puomin ja kaadettavan puun lisäksi turvaetäisyyteen vaikuttaa vielä yksi seikka: puu voi kaatuessaan yllättäen viedä toisenkin puun kumoon. Riittävä varoetäisyys on tärkeää saada perille Lotilan lenkin kiertäjille, sillä UPM aikoo helmikuussa rajata tältä polulta ne alueet, mitä ulkoilijoiden tulee väistää. Vaarallinen alue merkitään kyltein ja nauhoin. –Teemme helmikuussa hakkuita Lotilanjärven lenkkeilypolun ympäristössä. Hakkuu tehdään Lotilanjärven lounaisrannan ja teollisuusalueen välisellä alueella. Kulkeminen työmaa-alueella kielletään noin kahdeksi viikoksi. Hakkuilla hoidetaan yksityisen omistajan metsäomaisuutta. Vaittinen ja UPM Metsän Valkeakosken alueen metsäasiakasvastaava Jyri Hakulinen korostavat, että Lotilanjärven rannan tuntumassa kulkevan polun ympäristössä tehdään ainoastaan harvennushakkuita, ei avohakkuita. Molemmat tietävät, että Lotilan lenkki on ulkoilijoiden suosiossa kautta vuoden. Myös metsätöiden aikana voi kiertää järveä, mutta hakkuutyömaan kohdalla voi joutua koukkaamaan järven jään kautta. –Hakkuu tehdään syvän lumen aikana, jolloin kulkijoita on mahdollisimman vähän. Routa ja lumi myös suojaavat maastoa. Vaittinen ja Hakulinen opastivat Valkeakosken Sanomien toimittajan umpihangessa metsään katsomaan, mistä on kyse. Katso videoklippi. Juttu jatkuu sen jälkeen. Lisää valoa ja tilaa metsään, liito-oravan pesäpuut jäävät pystyyn Janne Vaittinen ja Jyri Hakulinen kertovat, että harvennushakkuilla on tarkoitus poistaa varsinkin kuusta, mutta myös mäntyä ja koivua. Liito-oravien pesäpuut, järeät haavat, jätetään pystyyn. Niiden ympärille jää myös suojavyöhyke ely-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Liito-oravan kulkuyhteydet säilyvät harvennushakkuissa. Metsä on hoidettavalla alueella kasvanut jo tiheäksi. Kun sitä harvennetaan, saa jäljelle jäävä puusto aiempaa paremmin valoa ja tilaa kasvaa. Lenkkipolun länsi- eli mantereenpuoli on tasaikäistä talousmetsää. Alueelta kaadetaan pääasiassa kuusennäreitä ja muuta, kilpailussa häviölle jäänyttä puustoa. Kun ne saadaan pois, kasvamaan jätettävät puut pääsevät järeytymään. Lenkkipolun itäpuolella kasvaa vaihtelevampaa puustoa kuin toisella puolella talousmetsässä. Itäpuolta harvennettaessa yhtiö lupaa ottaa huomioon maiseman ja luontoarvot. Alueen monipuolisimman luonnon tapaa aivan Lotilanjärven rannasta. Rantaan jätetään hakkuissa suojavyöhyke. –Sillä turvataan maiseman säilyminen ja rannan luonnon monimuotoisuus, metsäasiakaspäällikkö Janne Vaittinen sanoo. Tärkeänä hakkuusuunnitelmaa laadittaessa on pidetty myös sitä, että virkistysarvot säilyvät. Suunnitelma on tehty yhteistyössä Metsäkeskuksen, ely-keskuksen ja Valkeakosken kaupungin kanssa ja nämä osapuolet ovat sen hyväksyneet.