Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Wäinämöiseen hankitaan nykyään puolet palveluasumisesta yksityiseltä terveysyritykseltä, mutta ulkoistetaanko loputkin?

Valkeakoskella tulee tänä vuonna ratkaistavaksi, kuka tuottaa hoivakoti Wäinämöisessä ikäihmisten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen palvelut ensi vuonna. Tänä talvena pitää päättää, kilpailutetaanko 61 hoitopaikkaa vai koko Wäinämöinen. Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta oli esillä Valkeakosken sosiaali- ja terveyslautakunnassa tiistaina. Miten lautakunta suhtautui Wäinämöisen kilpailutusasiaan, vanhuspalveluiden johtaja Tarja Laine Valkeakosken kaupungilta? –Lautakunta kävi keskustelua aiheesta, mutta päätyi siihen, että käydään ensin niin sanottu markkinavuoropuhelu hoivapalvelutuottajien kanssa ja päätös tehdään sitten helmikuun lautakunnassa. Kilpailutetaanko myös siis niin, että kaikki paikat ulkoistettaisiin ja toisaalta nykymallin mukaan? –Tästä ei vielä tehty päätöstä. Tämä vuosi jatkuu näin, vanhalla sopimuksella, eikö niin? –Kyllä, meillä on sopimus Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n kanssa vuoden loppuun. Milloin tämä asia ratkaistaan eli se, ulkoistetaanko kokonaan vai jatketaanko nykyiseen tapaan ja kenelle ulkoistetaan? –Päätös hankinnan toteutusmallista tehdään helmikuun lautakunnassa, jonka jälkeen tulee kilpailutusprosessi. Tarjousten perusteella tehdään sitten päätöksiä palveluntuottajasta. –Mahdolliset palveluntuottajamuutokset tulee valmistella ja toteuttaa niin, että asiakkaalle muutos ei näy vaan palvelu toimii vähintäänkin yhtä hyvin kuin nyt. Asiakasmaksuihin ei muutos vaikuta. –Mikäli hankinnassa päädytään kokonaan ulkoistukseen, on käynnistettävä keskustelut henkilöstön siirtymisestä ns. liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti valitun palveluntuottajan palkkalistoille. Mehiläinen on tuottanut viime vuonna Wäinämöisessä hoitopäivän 21 euroa halvemmalla kuin kaupunki. Hoitopäivän hinnaksi Mehiläisen kerroksissa tuli 127 euroa per päivä. Millä ero on tehty? Onko eroa henkilökunnan määrässä vai missä – millä teho on tehty? –Yksityisellä noudatetaan työehtosopimusta, jossa on erilaiset palkka- ja lomaehdot kuin KVTES:ssä. Lisäksi yksityisellä ovat todennäköisesti organisaatiosta johtuvat hallinnolliset kustannukset muutoinkin julkista toimijaa pienemmät. Henkilöstömitoitus on sama sekä omassa toiminnassa että nykyisen Mehiläisen tuottamassa palvelussa. Laajemmalla ulkoistamisella saatettaisiin tavoitella siis säästöä euroissa? –Ikäihmisten palveluista tehostettu palveluasuminen on se raskain palvelu. Tavoitteena meillä, kuten koko Suomessa onkin, että suurin osa ikäihmisistä voisi asua omissa kodeissaan ja tuottaisimme heidän tarvitsemansa palvelut koteihin. –Kilpailutuksen kautta toivomme tietysti, että saamme kustannuksissa säästöjä. Näin meillä olisi näin resursseja suunnattaviksi kotihoitoon sekä ennaltaehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin. Nyt pitää vertailla kunnolla Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sari Pulla-Savolainen (sd) haluaa keskustella oman ryhmänsä kanssa asiasta, joka on iso. –Kysymyksessä on hoitajapanoksen osto. Muu kuten ruokahuolto ja vaatehuolto ovat jo olemassa. –Ei ole salaisuus, että yksityinen on tuottanut koko ajan saman palvelun halvemmalla kuin kaupungin oma toiminta on pystytty järjestämään. Pulla-Savolainen sanoo, että äkillisiin poissaoloihin kuten sairaspoissaoloihin on ollut vaikea saada sijaisia ja hoitohenkilöstö on joutunut venymään ja tekemään pitkiä päiviä, mikä on kuormittanut henkilöstöä entisestään. Hän sanoo, että hoidon tasalaatuisuuden takaaminen on helpompaa yhdellä toimijalla. Lautakunnan jäsen Tarja Ahonen (sin) luonnehtii, että nyt halutaan kaikki asiaan vaikuttavat näkökulmat esiin ja vertailuun. –Asia kartoitetaan nyt perusteellisesti. Häntä huolettaa muun muassa se, että kaupungin puolella on paljon sairauslomia, joista lyhyihin poissaoloihin ei oteta sijaisia. Ainakin osakilpailutus on tehtävä, mutta ei tulipalokiireellä Nykyisin hoivakoti Wäinämöisen 4.–5. kerroksessa tuottaa palvelut Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.Kerroksissa on neljä ryhmäkotia yhteensä 61 asukkaalle. Valkeakosken kaupunki tuottaa itse ikäihmisten ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista Wäinämöisen 2.–3. kerroksissa 62 asukkaalle. Valkeakosken ja Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n välinen voimassaoleva ostopalvelusopimus ikäihmisten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen tuottamisesta päättyy tämän vuoden lopussa. Kaupungilta tämä vaatii uuden tarjouskilpailun käynnistämistä. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff Valkeakosken kaupungilta arvioi, että päätös palveluntuottajasta pitää olla valmiina elo-syyskuussa. Hän on tyytyväinen lautakunnan tiistaiseen päätökseen. Kuukauden viive ei haittaa –Markkinakeskustelu on hyvä toimintatapa, jossa selviää, mitä yleensä on tarjolla. Muutoin kilpailutetaan sama "paketti", mikä on jo ollutkin. Markkinakeskustelu toteutettiin myös työterveyshuollon hankinnan yhteydessä. Uschanoff sanoo, että kuukauden lisäaika myös mahdollistaa asian pureskelun niin luottamushenkilöille kuin työntekijöille. Hoitopäivän kustannuksia kaupungilla ja yksityisellä puolella on seurattu Wäinämöisessä alusta alkaen. –Jossain vaiheessa hintaero kapeni jonkun verran. Nyt hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, että kaupungin puolella sairauspoissaolot ovat korkealla. Syy voi ehkä olla tekninen ja työehtosopimukseen liittyväkin, jolloin palkallisia sairauslomapäiviä voi olla eri määrä käytettävissä. Minna Uschanoff sanoo, että asiakastyytyväisyyttä mitataan koko ajan. –Palautteessa ei ole eroa kummallakaan puolella (kaupungin ja Mehiläisen). Kun päivähinnassa on tuollainen ero, on pakko ainakin esittää päätettäväksi tällaista ratkaisua. Puhe on lähes miljoonan euron potista.