Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Järvipolun kaava mahdollistaa uudet asunnot 8 – 10 kotitaloudelle Valkeakosken Antinniemessä

Valkeakosken kaupunginhallitus hyväksyi alkuviikolla Järvipolun kaavamuutoksen Antinniemessä. Kaavassa muutettiin yhden korttelin tontit kahdeksi suuremmaksi asuinpientalotontiksi. Muutoksella on haluttu parantaa tonttien kaupallista rakennettavuutta. Rakennusoikeuden määrä ei ole muuttunut. Kuntatalouteenkaan ei ole vaikutuksia, sillä noin 0,3 hehtaarin alue on asemakaava-aluetta ja kunnallistekniikka on jo tehtynä. Aloitteen kaavoituksesta teki Reima Perttunen ja RPM-Rakennus Oy. Kaavamuutos tuli vireille viime syksynä. Alue on entuudestaan rakentamaton. Kun se rakennetaan, alueen asukasmäärän odotetaan kasvavan 8–10 kotitaloudella. Kaavamuutos on niin vähäinen, että sille riittää kaupunginhallituksen hyväksyntä. Pirkanmaan ely-keskus vaati ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä teettämään liito-oravakartoituksen. Markku Alanko selvitti lokakuussa rakennusvalvonnalle, että pienialainen metsälö Järvipolun ja Antinniementien välissä on kartoitettu 2010, 2017 ja vielä viime vuoden marraskuussa. Kartoituksen viimesyksyinen ajankohta ei ollut paras mahdollinen, mutta luotettavan tulos saatiin Alangon kirjeen mukaan tutkimalla puiden juurakoita ja kariketta. Kartoituksessa ei ole löytynyt viitteitä liito-oravan oleskelusta alueella. Alueella ei myöskään ole kolopuita.