Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Valkeakoski toivoo tälle alueelle vähintään 1 200 uutta asukasta – Eteläisen keskustan asemakaavamuutos tuli vireille

Valkeakosken kaupunginhallitus pani maanantaina vireille kaupungin eteläisen keskustan asemakaavan. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen luonnehti sitä Twitterissä yhdeksi keskeisimmistä kaupungin tulevaisuuden hankkeista. Suunnittelualue on 7,4 hehtaarin suuruinen. Sääksmäentien, Mallasvedenkadun, kanavan ja uimahallin rajaamalla alueella on nykyisin vain muutama asukas. Uudistuvalla eteläisellä keskustalla Valkeakoski tavoittelee vähintään 1 200 uutta asukasta. Asukasmäärän kasvu turvaa myös hyvät palvelut. Kaavalla kaupunki pyrkii luomaan edellytykset viihtyisälle ja monipuoliselle kaupunkiympäristölle, joka syntyy Valkeakosken kanavan varrelle. Eteläiseen keskustaan on ajateltu tehokasta keskustarakentamista. Pyrkimys on kelvannut myös viranomaisille, joskin Pirkanmaan maakuntamuseo on muistuttanut myös olemassa olevan ympäristön arvojen säilyttämisestä. Uutta on pääliikenneväylien linjauksessa ja kaduissa. Suunnittelualueen läpi kulkee linja-autoreitti, joka muodostaa kaupungin julkisen liikenteen rungon. Linja-autoasema on siirtymässä uuteen paikkaan. Myös liityntäpysäköinnin tarpeet luvataan ottaa suunnittelussa huomioon. Kaavoituksessa ennakoidaan, että polkupyöräilyn merkitys taajaman sisäisenä liikennemuotona kasvaa. Suunnittelussa on ratkaistava muun muassa, paljonko asukkaita mihinkin kortteliin tavoitellaan, minkälaisissa vaiheissa uutta rakennetaan, miten pysäköinti järjestyy ja miten rakennusyksiköt ja palvelut jakautuvat. Alueella on useita maanomistajia. Ennen tarkkoja korttelikaavoja on tarkoitus laatia yksityiskohdissaan joustava kaavarunko. Myöhemmin Valkeakoski saattaa järjestää tontinluovutuskilpailuja tai sopia kumppanuuskaavoitushankkeista. Näin saataisiin kaupungin niin halutessa käyttöön rakennusliikkeiden ja rakennuttajien markkinatuntemusta, suunnitteluresursseja ja teknis-taloudellista osaamista. Asemakaavan ratkaisuissa päätetään Valkeakosken kaupunkirakenteesta ja kaupunkikuvan keskeisistä osista vuosikymmeniksi. Tähän mennessä alueesta on tehty idealuonnoksia. Alueesta on myös sähköisesti toteutettu kuntalaiskysely ja kiinteistönomistajien kanssa on neuvoteltu.