Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Valkeakoski arvostelee valituksenalaista Mahlianmaan teollisuusjätekeskuksen ympäristölupaa tulkinnanvaraisuudesta

Valkeakoski antoi maanantaina lausuntonsa valituksesta, joka koskee Mahlianmaan teollisuusjätekeskukselle viime lokakuussa myönnettyä uutta ympäristölupaa. Lausuntoa on pyytänyt Vaasan hallinto-oikeus. Valkeakosken hallintojohtaja Anne Laukkanen kertoo kaupunginhallituksen toistaneen sen, minkä lausui jo elokuussa 2017. Silloin kaupunki katsoi, että alueelle on tehtävä uusi yleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin selvityksin. Aiempi yleiskaava perustui suunnitelmiin, joiden mukaan kaatopaikkatoiminta olisi jatkunut enintään vuoteen 2017 asti. Lisäksi kaupunginhallitus korosti, että uudessa ympäristölupapäätöksessä on tulkinnanvaraisuutta. –Siitä ei käy riittävän selvästi ilmi, mitkä miltä osin vanha ympäristölupa ja vastuut jäävät voimaan ja miltä osin uusi korvaa vanhan. Korostimme, että ne vastuut ja vakuudet, jotka ovat vanhassa ympäristöluvassa, pitää vähintään olla mukana myös uudessa. Teollisuusjätekeskuksen voimassa oleva, vanha ympäristölupa sallii toiminnan parhaillaan. Uusi lupa, jota haettiin toiminnan muuttamiseen ja laajentamiseen, ei valituksen vuoksi sen sijaan ole vielä voimassa. Kaupunki on pannut Mahlianmaalla vireille yleiskaavatyön. Samalla se on asettanut alueelle maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen. Valtuusto oli vuonna 1995 sijoituspaikasta yksimielinen Maankäytön päällikkö Sirpa Jokela Valkeakosken kaupungilta sanoo, että jos alueelle haluttaisiin rakentaa esimerkiksi toimistotilaa, rakennuslupaa sille ei voisi myöntää ilman poikkeamispäätöstä. –Kun tehdään osayleiskaavan muutosta, siinä selvitetään hyvin tarkkaan ympäristö- ja maisema-asiat ynnä muut. Siinä selviää, kuinka paljon siellä on mahdollista harjoittaa tällaista toimintaa. Jokela huomauttaa, että teollisuusjätteen kaatopaikka on sijoitettu alueelle valtuuston yksimielisellä päätöksellä, joka tehtiin vuonna 1995. Silloin hyväksyttiin toistaiseksi voimassa oleva yleiskaava. –Nyt ei kaikkea voida tehdä tekemättömäksi. Nyt voidaan kuitenkin tutkia, mikä nykylainsäädännön mukaan on siellä mahdollista. Kaupunki on tehnyt ympäristöhaittojen minimoimiseksi sen, mikä kaupungin toimivallassa on. Nyt asiantuntijat katsovat, missä mittakaavassa teollisuusjätekeskuksen toiminta on tulevaisuudessa mahdollista. Mahlianmaan osayleiskaavaa valmistelee Pöyry konsulttityönä. Vajaa vuosi sitten kaupunginhallitus katsoi, että Fortumin lupahakemuksen mukainen hanke ei merkittävästi haittaa alueen jatkokaavoitusta, jos yhtiö pysyy vuoden 2006 asemakaavaluonnoksen aluerajauksen sisällä.