Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Toivomme ansaittua ammattiylpeyttä kaikille teknologiateollisuuden työntekijöille, alan kouluttajille ja yrityksille

Monissa perheissä pohditaan juuri nyt nuorten tulevaa työelämää ja opintoja. Uravalintakeskusteluissa nuorten kanssa tulee huomioida, että hyvinvointi rakentuu kaikesta, mitä ihminen tekee kellon ympäri. Ansiotyön tuoman turvan ja itsensä toteuttamisen vapauden voi saavuttaa monella tavalla. Kun aikuisetkin hapuilevat oman ammattinsa kanssa, on täysin ymmärrettävää, että nuorten on mahdotonta ymmärtää eri alojen kuormittavuustekijöitä tai töiden soveltuvuutta persoonallisiin piirteisiin ja kykyihin sekä motivoitumiseen. Opinto-ohjaajilla, opettajilla ja huoltajilla on ratkaiseva rooli työelämän ovien avaajina ja mahdollisuuksien esittelijöinä. Uusia osaajia tarvitaan Teknologiateollisuus ry:n viimekeväisen selvityksen mukaan teknologia-ala tarvitsee yhteensä noin 53 000 uutta osaajaa vuosina 2018–2021. Näistä 40 prosenttia on ammattiosaajia, jotka ovat pääsääntöisesti valmistuneet ammatillisesta koulutuksesta. Ammattiosaajia tarvitaan erityisesti kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, tietojenkäsittelyn ja tieto- ja tietoliikennetekniikan töihin. Teknologiateollisuudessa on tarjolla paljon mielekkäitä, vaihtelevia ja hyvin palkattuja työtehtäviä sekä monipuoliset urakehitysmahdollisuudet ja jatko-opintopolut. Usealle sopiva ja erinomainen vaihtoehto voi karsiutua jo koulutukseen valinta- ja hakuvaiheessa – ja aivan suotta. Usein me aikuiset perustamme ennakkoluulomme oman nuoruutemme vanhentuneisiin muistoihin. Työ teollisuudessa on nykyään useimmiten digitalisoitua ja nykyaikaista. Ohjelmointityötä on tarjolla yhä useammassa teknologia-alan yrityksessä. Tekniikan parissa työskentely edellyttää vuorovaikutustaitoja, kuten tiimityötaitoa, ongelmanratkaisutaitoja ja kulttuurien ymmärrystä. Asiakkaat ovat usein kansainvälisiä. Ala tarjoaa erilaisia uramahdollisuuksia ja etenemisreittejä, vaikka tehtäviin eri puolille maapalloa. Hyvinvointiteknologia, suomalainen ympäristöosaaminen ja kiertotalous luovat uusia, syvällisiä merkityksiä ja sisältöjä työhön. Ammattiylpeyttä Toivomme ansaittua ammattiylpeyttä kaikille teknologiateollisuuden työntekijöille, alan kouluttajille ja yrityksille. Tällä hetkellä 310 000 suomalaista ansaitsee päivittäin elantonsa teknologiateollisuudessa. Tuo aikaansaava ja osaava joukko ylläpitää Suomen hyvinvoinnin selkärankaa ja luo yli puolet Suomen viennistä. Alan kasvu polkee paikallaan, koska osaavista ammattilaisista on pula. Peräänkuulutamme yhä lisääntyvää aitoa ja avointa keskustelua ja teknologia-alan töiden esillä pitämistä eri foorumeissa, jotta teknologiateollisuuden todellisuus tulee näkyväksi ja alalle löytyy uusia osaajia. Oppilaitokset ovat omalta osaltaan varmistaneet alan vetovoimaa ja nuorten työllistymismahdollisuuksia käymällä aktiivista vuoropuhelua työelämän kanssa, hankkimalla yhteiskoneita, kehittämällä oppimisympäristöjä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Haluamme jatkaa ja tiivistää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Pidetään esillä teknologiateollisuuden hyviä puolia vuonna 2019. Käsissämme on Suomen hyvinvointi! Outi Kallioinen, johtaja, ammatillinen koulutus, Tredu Teppo Tapani , rehtori, TAKK Antti Lahti , kuntayhtymäjohtaja, SASKY Raimo Alarova , kuntayhtymäjohtaja/rehtori, VAAO Jukka Nieminen , aluepäällikkö, Pirkanmaa ja Keski-Suomi, Teknologiateollisuus ry. Kari Sorjonen, hall. pj Tasowheel Group Oy