Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

"Olisi ollut kyseenalaista kaavoittaa yksityisiä maita ilman maapoliittisia tavoitteita" – Valkeakosken kaupunginhallitus saa tänään selonteon Kaapelinkulman kaivoksesta

Joulunpyhistä lähtien koko valtakunnassa vellonut puheenaihe 'kaivosala' nousee esille myös maanantaina tauoltaan palaavassa Valkeakosken kaupunginhallituksessa, tietysti paikallissävytteisenä. Kesällä 2017 tuli voimaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Siellä on merkintä Kaapelinkulman kaivosalueesta, suojelualueesta sen vieressä ja ulkoilureitistä, joka on osoitettu kaivosalueen vierestä. Noin kilometrin päässä kaivosalueesta on maakuntakaavassa kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue. Kairankorpeen ei saa kohdistua merkittävää meluhaittaa. Kaupunginhallituksen esityslistalta huomaa, että työ- ja elinkeinoministeriön ja kaupungin näkemykset kaupungin vaikuttamismahdollisuuksista poikkeavat. Ministeriön näkemyksen mukaan kaivos vaatii aina kaavaratkaisuja. Kaavoitusmonopoli kuuluu kunnille ja ministeriön mukaan juuri kunnalla on ratkaiseva vaikutus siihen, toteutuuko kaivoshanke. Valkeakosken kaupungin mielestä sen olisi tarvittaessa pitänyt kaavoittaa alue muuhun käyttöön jo ennen kaivoksen perustamisaikeita. "Kaupungilla ei ole ollut maapoliittisia tavoitteita alueelle, joten yksityisten maiden kaavoittaminen olisi ollut kyseenalaista. Kaavoituksen tavoitteena ei voi olla muun muassa ympäristölupiin tai kaivoslakiin liittyvien ongelmien ennakoiminen", lukee kaupunginhallituksen papereissa. Myöskään ei ole tullut aloitetta kaavan laatimiseksi, käy ilmi kaupunginhallituksen asialistalta. "Asukkaiden kannanotot ja liikenneturvallisuus käsiteltävä huolella" Matka Kaapelinkulman ensivaiheista toiminnan aloituksen kynnykselle on pitkä. Valtausoikeudet Kaapelinkulmalla siirtyivät Outokumpu Mining Oy:ltä Polar Miningille syksyllä 2003, yli 15 vuotta sitten. 2010 kaupungilla ei ollut huomautettavaa ympäristöluvan hakuun, mutta "alueella ja lähistöllä asuvien kannanotot ja liikenneturvallisuus tulee huolella käsitellä", kaupunki lausui. Kahdeksan vuotta sitten valtuustossa kyseltiin kaivostoiminnasta. Vastauksessa luvattiin kevyen liikenteen väylä Naakan koululta Irjalaan. 2011 avi myönsi kaivokselle ympäristöluvan, mistä ei valitettu. Vuonna 2012 Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto Tukes määräsi kaivospiirin. Yhtiön nimi oli nyt Polar Miningin sijasta Dragon Mining Oy. Tukesin päätöksestä valitettiin, mutta Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 2013. Seuraavana vuonna Tukes otti vastaan mielipiteitä ja muistutuksia. Vakuudet tarkistettiin vajaa vuosi sitten Kaivospiirin määräämistä koskeva asia koeteltiin myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Myös se hylkäsi valituksen. Kaivospiiri sai lainvoiman keväällä 2016. Edellisvuodelta on lainvoimainen, tarkistettu ympäristölupa. Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettiin määräykset juhannuksen aikaan 2014. Vakuuden osalta ne tarkistettiin vajaa vuosi sitten. Selvitys päätyy yhteenvetoon, jonka mukaan kaivoshanke on edennyt lakien ja maankäytön suunnitelmien mukaisesti. Muut valitukset on hylätty, mutta kesäkuussa 2017 tehdyn aloitteen käsittely on kesken. Yhteenveto viittaa myös maakuntakaavaan, jossa kaivos on otettu huomioon. "Asianomaiset viranomaiset valvovat kaivoksen toimintaa", yhteenveto päättää. Perjantaina netistä luettavissa olleen esityslistan mukaan kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee selvityksen tiedoksi.