Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Mahlianmaan teollisuusjätekeskuksen valituksenalaisessa luvassa vakuus jälkihoidon varalta on lähes 1,9 miljoonaa – Kaatopaikan virallinen historia menee vuoteen 1981

Mahlianmaan alueen osayleiskaavan muutos on vireillä, mutta kaatopaikka toimii siellä nyt voimassa olevien päätösten ja osayleiskaavan mukaisesti. Noin Valkeakosken kaupunginhallitus luultavasti tiivistää, kun se pian vastaa Mahlianmaan teollisuusjätekeskuksen laajennusta koskeneeseen valtuutettujen kysymykseen. Heikki Tyvi (kok) esitti tiukan kysymyksen Valkeakosken valtuustossa joulukuussa. Allekirjoittajina oli kahdeksan muutakin kokoomusvaltuutettua. Valtuustokysymys on valtuuston työjärjestyksessä sellainen toimenpide, mihin on vastattava lyhyessä määräajassa. Tyvi halusi valtuustolle sanansijan siinä, tahtooko se Mahlianmaan kaatopaikan laajennusta. Lisäksi kaupunginhallitukselta vaadittiin selvitystä ympäristöriskeistä ja -vastuista. Erityisesti valtuutettuja huoletti, mitä tapahtuu, jos vanhasta Säterin kaatopaikasta koituu vakava ympäristöriski. Maankäytön viranhaltijatyönä on nyt koottu päättäjille tietopaketti kaatopaikkoja ohjaavasta lainsäädännöstä, Mahlianmaan kaatopaikan historiasta ja luvista. Kaupunginhallituksen käsittelyyn asia etenee alkuviikolla. Säterin kaatopaikka sai sijoituspaikkaluvan Mahlianmaalle jo keväällä 1981. Uudelleenjärjestelyyn haettiin ja saatiin lupa keväällä 1989, mutta lopulta tuon ajan laajennus kävi korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti. Takana on myös kaupungin ja Kemira Oy Säterin tilusvaihto, jonka vaihtokirja on allekirjoitettu loppuvuonna 1992. Rakennus- ja toimenpidekielto voimassa 90-luvulla laadittiin osayleiskaava, joka tuli voimaan 1996. Alueelle on myös asemakaavaluonnos vuodelta 2006. Luonnoksessa ranta-alue on merkitty virkistysalueeksi. Alueella on myös nyt tekeillä osayleiskaava, minkä työn rauhoittamiseksi alueella on voimassa rakennus- ja toimenpidekielto. Käytännössä valtuustolla on sanansija vasta sitten, kun siltä tarvitaan hyväksyntä osayleiskaavaan. Ympäristöluvista ensimmäinen oli vuodelta 2001. Vuoden 2005 lupa määräsi kaatopaikalle jälkihoitoa vähintään 30 vuotta sen lopettamisen jälkeen. Lisäksi vaadittiin 1,5 miljoonan euron vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Uusin lupa muutetulle Fortum Environmental Construction Oy:n toiminnalle annettiin aluehallintoviraston päätöksellä viime syksynä. Lupa tuli myös toiminnan aloitukselle. Tästä avin päätöksestä on valitettu. Vanhaa kaatopaikkaa ei voi unohtaa Uusimmassakin, ei vielä lainvoimaisessa luvassa edellytetään, että kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan jälkihoidosta sen poistamisen jälkeen vähintään 30 vuotta. Teollisuusjätekeskuksen vakuus jätehuollon järjestämiseksi ja ympäristön ennallistamiseksi on lähes 1,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 ympäristöluvasta ovat jäämässä voimaan jotkut Avilon Fibres Oy:n konkurssipesälle kuuluvat velvoitteet. Tarkkailussa pitää ottaa huomioon myös vanha kaatopaikkatoiminta. Käytännössä Fortum saa toistaiseksi toimia Mahlianmaalla vanhan, vuoden 2005 luvan rajoissa. Toiminnassa on siis aina noudatettava ympäristölupaa. Ely-keskuksen pitää valvoa, etteivät riskit toteudu. Selostuksen mukaan vahingot hoidetaan vakuuksien kautta, mutta jos ne eivät riitä eikä aiheuttajaa saa vastuuseen, voivat kiinteistönomistaja tai kuntakin joutua kunnostusvastuuseen. Valtuustolle aiotaan selvittää myös, missö tilanteissa valtiota voi yrittää maksajaksi.