Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Pirkanmaan maakuntamuseo näkee Säterin tehdasalueella kulttuurihistoriallisia arvoja ja maisemallista merkitystä: "Valtakunnallisesti merkittäviä arvoja tuhoutuisi"

Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan Avilonin, entisen Säterin alueella purettaviksi aiotut rakennukset sijoittuvat pääosin Valkeakosken tehtaiden ja yhdyskunnan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Rakennustutkija Miinu Mäkelä Pirkanmaan maakuntamuseosta mainitsee, että Tampereen keskustassa kiinteistönomistajat pitävät yllä ja hoitavat useita suojeltuja punatiilisiä tehtaanpiippuja. Myös Säterin piipuilla on hänen mukaansa kulttuurihistoriallista arvoa. –Ensisijaisen ratkaisun ei tulisi olla niiden purkaminen. Tampereella on haettu lupaa Sarviksen alueen piipulle pienen tuulivoimalan saamiseksi sinne. Se esimerkiksi on kiinnostava kokeilu. Maakuntamuseo antoi viime syyskuussa Säterin tehdasalueen 18 eri rakennuksen purkamislupahakemukseen lausunnon, jossa se vastusti luvan myöntämistä alueella muille kuin rikkihapposäiliölle ja suolavarastolle, öljysäiliölle sekä valuma-altaalle ja pumppukopille. –Lausuntoa annettaessa meillä ei ollut laajalti tietoa Säterin tämänhetkisestä tilanteesta. Sen jälkeen on käyty vielä katselmuksessa rakennusvalvonnan ja viranomaisten kesken. Säterin tehdasalue on rakennettu pääosin vuosina 1941-56 viskoosin valmistamiseksi selluloosasta. Kokonaisuus on arkkitehtitoimisto Martikainen & Ypyän käsialaa. Lisäksi on nuorempaa rakennuskantaa. Maakuntamuseon lausunnon mukaan Säterillä on keskeinen merkitys teollisuuslaitosten ympärille kasvaneen Valkeakosken historialle ja kaupunkikuvalle. Purkaminen koskisi arvion mukaan noin puolta tehdasalueesta. Purkulupaa on haettu jäteveden kemialliselle ja biologiselle puhdistamolle, rikkihapposäiliölle ja suolavarastolle, selluvarastolle ja lastauslaiturille, sulfiitti- ja vetyperoksidisäiliölle ja rikkibunkkerille, suolatehtaalle, turvelaitokselle, vanhalle tehtaalle, voimalaitokselle, öljysäiliölle, rikkihiilen talteenotolle ja rikkihiilivarastolle, keskusvalvomolle, voimalaitoksen tiilipiipulle ja kaasupiipulle, valuma-altaalle ja pumppukopille sekä ensimmäiselle vesipumppaamolle ja nestekaasuvarastolle.