Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Ely Kaapelinkulman kaivosvesistä huolestuneelle kuntalaiselle: "Tilanne alueella on ympäristöluvan mukainen"

Kaapelinkulmalla asuva Kalle Laurila ei ennen vuodenvaihdetta uskonut vieläkään, että kaikki Dragon Miningin kultakaivoksen vedet kulkevat mittauspisteen kautta. Pirkanmaan ely-keskus antoi heti perjantaina 4. tammikuuta lausunnon, jonka mukaan tilanne alueella on tehtyjen suunnitelmien ja ympäristöluvan mukainen. Kalle Laurila teki 28. joulukuuta elylle ilmoituksen "Kaapelinkulman kaivosalueen ympäristöluvan vastaisesta toiminnasta". Elyn lausunto perustuu Dragon Miningilta pyydettyyn selvitykseen ja elyn omaan, 5. joulukuuta tekemään maastokatselmukseen. Ely ei heti ryhdy muihin toimenpiteisiin. Tarkastuksen ely tekee alueelle tänä vuonna. Laurila listasi ympäristöluvan vastaiset havainnot, joita hänen mielestään tulisi korjata ennen toiminnan aloitusta. Laurila pelkäsi, että kaivoksen saostusaltaat mahdollistavat vesien johtamisen suoraan luontoon. –Kaikkiin saostusaltaisiin on rakennettu ylivuotoputket, hän kummasteli viranomaisille. Ely pyysi selvityksen ja yhtiö vastasi nopeasti Huolestunut kaapelinkulmalainen Kalle Laurila katsoi myös, että ensimmäinen saostusallas on osin avokallion päällä, jolloin hän arvioi vesien johtuvan suoraan kalliota myöten maastoon. Hän vaati saostusaltaan tekemistä vedenpitäväksi. Kalle Laurila arvosteli myös avolouhoksen meluvallia siitä, että se jää selvästi louhintatyön alapuolelle. Hän ennakoi meluhaittoja. Dragon Mining jätti oman vastineensa elylle tämän viikon torstaina 3. tammikuuta. Vastineen yhteenvedon mukaan kaikki vedet Kaapelinkulman kaivoksen toiminta-alueilta johdetaan selkeytysaltaille joko pumppaamalla tai painovoimaisesti. Toiminta-alueiden väliin jäävältä alueelta, joilla ei ole louhintatyön vaatimaa käyttöä, johdetaan vesi normaalisti ojaa tai rumpua pitkin ympäröivään maastoon. Dragon Mining Oy:n maajohtajan Ilpo Mäkisen allekirjoittaman vastineen mukaan altaat on rakennettu ympäristölupamääräysten sekä altaiden suunnittelijan Envineer oy:n laatimien suunnitelmien ja antamien ohjeiden mukaan. Meluvalli on rakennettu vähintään kolme metriä korkeaksi, kuten ympäristölupa edellyttää.