Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Nämä asiat Kaapelinkulman kaivokselta tulevista vesistä tutkitaan – pH:ta säädellään sammutetulla kalkilla

Kaapelinkulman kultakaivokselta pois johdettavat vedet kiinnostavat edelleen kovasti. Tällä viikolla on kerrottu, että kaikki vedet johdetaan mittakaivon kautta ja siitä otetaan kuukausittain näytteet. Ottajana on kaivosyhtiön ulkopuolinen konsultti. Projektipäällikkö Olli Pajula, on jo ehditty arvailla, mikähän taho on se ulkopuolinen konsultti, mikä huolehtii vesinäytteiden otosta? –Näytteenoton tekee KVVY Tutkimus Oy (KVVY = Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys toim.huom). Mitä asioita näytteistä kuukausittain sitten määritetään? –Kuormituspisteeltä otetuista näytteistä määritetään pH (happamuus), sähkönjohtavuus, kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitriittityppi, COD (Mn) eli veden kemiallinen hapenkulutus, sulfaatti ja kloridi. Lisäksi määritetään metalleista alumiini ja arseeni. –Näytteenoton yhteydessä tehdään lisäksi kenttämääritykset pH:sta, lämpötilasta ja virtaamasta, jota verrataan mittakaivon lukemaan. Miten vedessä mahdollisesti olevia muita metalleja kuin alumiinia ja arseenia tutkitaan? –Vähintään neljä kertaa vuodessa, esimerkiksi maaliskuussa ja elokuussa, tutkitaan lisäksi liukoinen ja kokonaiskadmium, kromi, kupari, liukoinen ja kokonaislyijy, liukoinen ja kokonaisnikkeli, sinkki, uraani, rauta ja mangaani. Uraanin tarkkailutarpeen viranomaiset määrittävät uudelleen kaksi vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen. Jos on liikaa pitoisuutta, mitä sitten tehdään? –pH:lla on olennainen merkitys aineiden liukoisuudelle. Kaapelinkulmalla varaudutaan siihen, että pH:ta säädellään sammutetulla kalkilla.