Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Valkeakoski on ainakin teoriassa edelleen valmis kotouttamaan, jos tarve tulee

Turvapaikanhakijatilanne oli vaikein vuonna 2015, mutta laantunut ongelma ei kokonaan ole. Myös Valkeakosken kaupungilla on edelleen ainakin teoriassa valmius sijoittaa mahdollisia pakolaisia. Äskettäin hyväksyttiin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luonnostelema sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Uusi sopimus korvaa kymmenen vuotta vanhan aiemman sopimuksen. Valkeakosken kaupunginhallitus hyväksyi tuoreimman sopimuksen kokouksessaan 3. joulukuuta. Päätös oli kokouspöytäkirjan mukaan yksimielinen. Sopimus on monivuotinen, mutta sitä tarkistetaan vuosittain, käy ilmi pykälän esittelytekstistä. Siitä, osoitetaanko pakolaisia sopimuksen tehneisiin kuntiin, päättää viime kädessä ely-keskus. Laki määrää myös, että kunnan tai useamman kunnan on yhdessä tehtävä kaikkia eri perustein kuntaan tulleita maahanmuuttajia koskeva kotouttamisohjelma. Sellainenkin Valkeakoskella on olemassa. 25-sivuinen ohjelma on hyväksytty Valkeakosken kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 ääntenenemmistöllä. Se korvasi aiemman, joka oli vuodelta 2013 ja laadittu Etelä-Pirkanmaan kuntien kesken. Sen uudesta versiosta äänestettiin valtuustossa syksyllä 2016 numeroin 38–5. Ohjelmaan on kirjattu, mitkä toimijat tekevät mitäkin kunnan kotouttamisasioissa. Se kertoo alun ohjauksesta ja neuvonnasta, kielipalveluista, alkukartoituksesta, kotoutussuunnitelmasta sekä peruspalveluista ja työllistymisestä. Kaupungin kotouttamisohjelma tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Elyn kanssa tehty Valkeakosken sopimuksessa ei ole mainintaa kaupunkiin osoitettavien ja sijoitettavien määrästä. Siinä sanotaan, että "ely-keskus ja kunta yhdessä arvioivat vuosittain kuntaan osoitettavien ja sijoitettavien henkilöiden määrät." Samoin sopimus toteaa, että ely ja kunta arvioivat näiden henkilöiden muuton alkuvaiheen palveluihin, asumiseen ja muihin kotouttamis- ja peruspalveluiden käyttöön kohdistuvat tarpeet. Neuvottelu järjestetään vuosittain ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana, määritellään sopimuksessa. Kotouttamisohjelma ja sopimus ovat edellytyksenä sille, että valtio korvaa kustannukset. Naapurikunnista ainakin Lempäälä on aiemmin tänä vuonna uudistanut vastaavan elyn kanssa tehdyn sopimuksen.