Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Kaupunginjohtaja Jukka Varonen: Tonttien hinnoittelu perustuu markkinahintaan

Kerrostalotonttien, yritystonttien ja muiden yhtiömuotoisten tonttien hinnoittelu, ARA-kohteita lukuun ottamatta, perustuu markkinahintaan. Tätä edellyttää voimassa oleva lainsäädäntö. Myös kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan keskusta-alueen tontit ja muut sijainniltaan tai muilta ominaisuuksiltaan erityiset tontit luovutetaan pääsääntöisesti markkinahinnoin. Markkinahintaan vaikuttavia tekijöitä ovat sijainti, vesistön läheisyys ja muut rakentamisen ja toteuttamisen hintaan vaikuttavat tekijät. Erityisen merkittävänä kustannustekijänä on rakenteellinen pysäköinti. Markkinahintaa tarkastellaan asiantuntijalausuntojen sekä oman arvion perusteella, jotka perustuvat tilastoihin ja toteutuneisiin kauppoihin Valkeakoskella ja laajemmin. Myös kilpailutuksilla pyritään selvittämään markkinahintaa, milloin se on mahdollista. Markkinahinnan tason oikeellisuudesta kertoo myös se, että Valkeakoskella kerrostalotonttien kauppoja on syntynyt ja kohteita on toteutunut. Vertailtaessa Valkeakoskea muihin Tampereen ympäristökuntiin vastaavissa sijainneissa oleviin kohteisiin näyttäytyy Valkeakosken hintataso kohtuuhintaisena. Keskustassa hintataso on noussut Tapio Korkealan esittämänä ajanjaksona keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa. Ydinkeskustan ulkopuolella olevat tontit ovat huomattavasti edullisemmat. Kerrostalotontteja on Valkeakoskella myyty lähinnä keskustassa, kaupungin kalleimmalla alueella. Tonttihintoja vertailtaessa onkin tärkeää, että vertailut tehdään samanlaisten kohteiden kesken. Se mikä merkitys tontinhinnalla on siihen, millä hinnalla esimerkiksi rakennuttaja edelleen myy asuntoja eteenpäin ei ole suoraa yhteyttä. Alempi tontin myynhinta ei välttämättä siirry asunnon hintaan. Vuokraehdot ovat kyseiselle yhtiölle edulliset ja perustuvat aiemmin voimassa olevaan hintatasoon. Asunto-osakkeiden myyntihintaan on aikanaan vaikuttanut myös se, että tonttia ei ole ostettu. Yhtiön omassa valinnassa on se, haluaako se ostaa tontin omakseen ja muuttaa pitkäaikaisen 50 vuoden vuokrasopimuksen heti tehtävään kauppahintaan. Tämän jälkeen myyjä ratkaisee sen, onko tontti myytävissä. Hinnat tarkistuvat vain elinkustannusindeksin nousun mukaisesti. Vertailtaessa vuokran edullisuutta suhteessa kauppahintaan, tulisi vuokraerät diskontata arvioituun kaupantekohetkeen. Samoin tulisi laskelmissa huomioida tontista maksettava kiinteistövero. Kirjoittajalle olen todennut, että kaupungin kerrostalotonttien hintoihin ei ole suunnitteilla korotuksia ensi vuodelle.