Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Valkeakoski yrittää vastata lasten ja nuorten hätään mutta haluaa vahvistaa myös työikäisten palveluneuvontaa – uusia virkoja perustettiin, mutta vanhoja myös lakkautettiin

Valkeakosken valtuusto päätti budjettikokouksessaan perustaa kolme sosiaalityöntekijän virkaa 1. tammikuuta lukien. Virkasuhde solmitaan toistaiseksi. Viranhaltijat sijoittuvat lastensuojeluun ja työikäisten palveluihin. Toisaalta valtuusto Taustalla on lasten ja nuorten osalta se, että heillä on havaittu pahoinvoinnin kasvaneen. Valkeakoski on jo viimeiset kaksi vuotta organisoinut sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja lastensuojelua uudelleen, mutta tämä ei ole riittänyt. Sosiaali- ja terveyslautakunta sai syyskuun kokoukseensa tietoa siitä, että tilanne on monesti päässyt liian pitkälle puuttuvien peruspalveluiden takia. Arvio oli, että vakava pahoinvointi on paitsi pitkän kehityskulun tulosta, myös seurausta yhteiskunnallisesta murroksesta, johon ei ole pystytty Valkeakoskella riittävästi vastaamaan. Tammikuussa 2017 lastensuojelun avohuollon asiakkuuksia oli Valkeakoskella 83. Puolentoista vuoden päästä asiakkuuksia oli 64 enemmän. Kutakin lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohden asiakkaita saisi olla sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan 30 – 40 asiakasta. Myös työikäisille varatut sosiaalityön voimavarat ovat olleet riittämättömät, ja myös sosiaalinen kuntoutus on siirtymässä sosiaalipalveluiden työikäisten tiimin vastuulle. Ajatus on, että erityisen tärkeää on yrittää vahvalla tuella vaikuttaa nuoriin aikuisiin. Paitsi 18–64-vuotiaita asiakkaita, työikäisten tiimillä on 65 vuotta täyttäneiden moninaisia asioita. Vakituinen lastenvalvoja töihin? Lisäksi valtuusto perusti lastenvalvojan viran ensi vuoden alusta lukien. Tälle viranhaltijalle kuuluvat lapsen isyyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistamiset, elatussopimusneuvottelut sopimusten vahvistamisineen ja lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyvien selvitysten teko tuomioistuimille. Jos aikaa jää, muutakin sosiaalityötä riittää. Lastenvalvojan tehtävät kuuluivat aiemmin yhteen sosiaalityöntekijän virkaan, mutta sitä on saatu täytetyksi vain vuodeksi kerrallaan. Nyt valtuusto lakkautti tuon vuodeksi kerrallaan täytetyn viran ja yhden perheneuvolan sosiaalityöntekijän viran. Samalla lakkautettiin avoinna oleva toimistovirkailijan virkasuhteinen vakanssi. Lisäksi perustettiin vielä vanhuspalveluihin neljä asiakasohjaajan virkaa. Jotta nämä ohjaajat voivat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisia päätöksiä, on heillä oltava vastaava pätevyys. Kun nämä paikat on täytetty, lopetetaan vanhuspalveluista neljä muuta vakanssia: sosiaaliohjaajan, hoitajan varahenkilön, hoitajan ja terveydenhoitajan. Viraksi muuttuu myös kehitysvammaisten ryhmäkotien vastaavan ohjaajan paikka, jotta siinä voi tehdä päätöksiä asiakkaille. Varhaiskasvatuspalveluista lakkautettiin siirrossa tyhjäksi jäänyt toimistovirkailijan virka. Myös lukiolla oli jäänyt yksi lehtorin virka tyhjäksi ja lakkautettavaksi sen haltijan siirtyessä apulaisrehtoriksi. Lisäksi valtuusto lakkautti kaupunginpuutarhurin virkasuhteisen vakanssin. Tekninen lautakunta esitti tilalle maisemasuunnittelijan vakanssia, mutta sellaista ei perustettu.