Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Siirretäänkö vastuu seurakunnan tarpeettomista kiinteistöistä tuleville sukupolville?

Tämä on vastaus mielipidekirjoitukseen (VS 14.11.2018), jossa allekirjoittaneet on mainittu nimeltä. Kirkollinen Kotimaa-lehti otsikoi 1.11. julkaistun kirkon kolmatta tulevaisuusselontekoa koskevan artikkelinsa tarkoituksellisen hätkähdyttävästi: ”Viimeinen kaste on vuonna 2056?” Selonteon mukaan iso joukko rippikoulun käyneitä nuoria aikuisia eroaa kirkosta vuosittain ja jättää lapsensa kastamatta. Koko 2000-luvun alun jatkunut kirkon jäsenmäärän väheneminen jatkuu vääjäämättä, ellei saada aikaan sellaista muutosta, että seurakunnan jäsenyys koetaan merkitykselliseksi. Käytännössä se merkitsee myös kirkon ja sen seurakuntien verotulojen pienenemistä. Sääksmäen seurakunta ei valitettavasti tee poikkeusta tästä kirkon yleisestä suuntauksesta. Seurakunnan jäsenmäärä on koko tämän vuosituhannen ajan laskenut noin yhden prosenttiyksikön vuosittain. Se tarkoittaa sitä, että taloudellinen vastuu seurakunnan tehtävien hoitamisesta, seurakunnan toiminnasta ja palveluista ja hautausmaiden ja kiinteistöjen ylläpitämisestä jää yhä harvempien kannettavaksi. Siirretäänkö siis vastuu seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomien kalliiden kiinteistöjen ylläpitämisestä tuleville sukupolville? Sääksmäen seurakunnan Tienviitat vuoteen 2022 haastaa meidät kaikki rohkeasti etsimään ja kokeilemaan tapoja tehdä seurakunnan jäsenyys merkityksellisellä tavalla osaksi jokaisen seurakuntalaisen elämää, arkea ja juhlaa. Tämän ja muiden Tienviitoissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi seurakunnan voimavarat, sekä taloudelliset että henkilöstöresurssit, on suunnattava seurakunnan varsinaisen tehtävän toteuttamiseen, evankeliumin julistamiseen, lähimmäisenrakkauden harjoittamiseen ja seurakuntalaisten palvelemiseen – ei tarpeettomien kiinteistöjen ylläpitämiseen. Mitä tulee seurakunnan hallintoon ja päätöksentekoon, sitä hoidetaan demokratian pelisääntöjen, yleisten lakien ja kirkon oman lainsäädännön määräysten mukaan. Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Useimpien kirkkovaltuuston päätettäväksi määrättyjen asioiden, kuten kirkollisveron suuruuden, talousarvion tai tilinpäätöksen kohdalla päätökseen riittää yksinkertainen enemmistö, siis enemmän kuin puolet läsnä olevista kirkkovaltuuston jäsenistä. Kahden kolmasosan määräenemmistö tarvitaan asioissa, jotka koskevat esimerkiksi kirkon käyttämättä jättämistä, purkamista tai sellaista korjaamista, joka olennaisesti muuttaa sen ulko- tai sisäasua. Näitä koskevat päätökset on myös alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Mikäli kirkkohallituksen päätöksestä Valkeakosken kirkon purkamisesta ja tontin myymisestä valitetaan, voi kestää kauankin, ennen kuin päätös on lainvoimainen. Vasta sen jälkeen uusi kirkkovaltuusto voi niin halutessaan yksinkertaisella enemmistöllä päättää antaa asian kirkkoneuvoston uudelleen valmisteltavaksi. Sen sijaan kirkkoa koskevaan uuteen päätökseen – mikä se sitten olisikin – tarvitaan kahden kolmasosan määräenemmistö. Kannattaa siis käydä äänestämässä ensi sunnuntaina 18.11. klo 11-20 Valkeakosken seurakuntatalolla Valkeakoskenkatu 27. Äänestämällä voit vaikuttaa seurakunnan tulevaisuuteen ja päätöksentekoon. Seurakuntavaaliehdokkaat Erkki Eteläniemi (Kristillinen Työväki) Kari Kauhanen (Monta oksaa – yksi puu) Anja Peräkääly (Monta oksaa – yksi puu) Seppo Sinisalo (Monta oksaa – yksi puu)